Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že podle Američanů jsou cukr, alkohol a tabák nebezpečnější než marihuana. Podle nového průzkumu NBC News a Wall Streer Journal se Američané domnívají, že nejnebezpečnější je tabák (49 %), následuje alkohol (24 %), cukr (15 %) a marihuana (8 %). Následující krátký spot upozorňuje na následky kouření.