Upozorňujeme naše čtenáře na úvodní proslov generálního tajemníka NATO Anders Fogh Rasmussena v Newportu ve Walesu na Summitu budoucích vůdců Atlantické rady Spojených států. Klíčové pasáže „vize NATO“ jsou zdůrazněné. Vloženy jsou komentáře Michela Chossudovského, a ty jsou zvýrazněny.


Zahajovací projev

Generálního tajemníka NATO Fogh Rasmussena na Summitu budoucích vůdců Atlantické rady Spojených států v Newportu ve Walesu:  

Dámy a pánové, drazí přátelé, Kolindo,

Opravdu vám moc děkuji za ten velice milý, a také do jisté míry překvapivý úvod. Ani jsem nevěděl, že jsme se sešli v Alpe d’Huez. Ale určitě jsem si při tom na výstup na Alpe d’Huez vzpomněl: těch 21 zatáček představuje fakt výzvu. Myslím si ale, že pro generálního tajemníka je to opravdu dost dobré, nebo pro budoucího generálního tajemníka, je to dost dobrá příprava, protože to vyžaduje vytrvalost, a také trochu trpělivosti, aby člověk vylezl na Alpe D’Huez, ale to pomyšlení, že jste na vrcholku, a že se vám to nakonec povedlo. A přesně tak vidím i práci v NATO. Může to být náročné přimět 28 národů k souhlasu, ale na konci dne je pak dosaženo ducha silného konsensu. A díky tomuto duchu solidarity jsme uspěli v přijímání důležitých rozhodnutí.

Takže my teď začínáme s  jedním z nejdůležitějších summitů v historii naší Aliance, a je mi opravdu velkým potěšením na tomto Summitu NATO tady ve Walesu přivítat i vás.

Poznámka Chossudovského:  Tohle je důležité, protože se tu usiluje, aby těch 28 členských států přijalo válečné plány namířené proti Ruské federaci. To, co NATO chce, je „konsensus“ 28 členských států, že se „rozsvítí zelená“ nejen pro přípravu války proti Ruské federaci, nýbrž i pro její otevřené vedení, bude-li vznesen požadavek.

Dále mi dovolte z celého srdce také poděkovat Atlantické radě, že zase jednou zorganizovala Summit budoucích vůdců. Opravdu oceňujeme vaši práci na vytvoření toho správného aparátu na zapojení příští generace do naší důležité práce a já přisuzuji značnou důležitost vašemu zapojení do naší práce, abychom posílili transatlantické vazby, a také bych vám rád hned na začátku vřele poděkoval za váš příspěvek a vklad na počátku letošního roku na posílení našich transatlantických vazeb. Bylo pro to nás při přípravě našeho Summitu velkou inspirací.

Když jsem v 60. letech vyrůstal v Dánsku, tak jsem dospíval v Evropě, která byla rozdělená a nebezpečná. Když všechno mohlo skončit v záblescích výměny jaderných úderů. Vaše zkušenost byla hodně odlišná. Vy jste vyrůstali po pádu Berlínské zdi v Evropě, kde se konflikty omezovaly. Kde se dělící linie mazaly. A kde se svoboda, stabilita a prosperita jevila jako přirozený stav věcí.

Ruská agrese proti Ukrajině byla ale budíčkem. Ten nám připomněl, všem nám to připomnělo, že naši svobodu, bezpečnost a prosperitu nemůžeme brát jako danou.

Že někteří se pokouší v Evropě překreslit dělící hranice násilně a krvavě. Takže to zůstává na Evropě jako celku, svobodné a mírumilovné, aby se dopracovala k pokroku.

NATO se tváří v tvář této výzvě postavilo pevně.  Suspendovali jsme svou spolupráci s Ruskem. Posílili jsme svou spolupráci s naším partnerem Ukrajinou. Posílili jsme svou kolektivní obranu. A nenecháme nikoho na pochybách, že uděláme cokoliv, bude třeba, abychom se ubránili.

Poznámka Chossudovského:  Propaganda NATO líčí „ruskou agresi proti Ukrajině“ i pomocí falešných důkazů, falešných vlajek obviňujících Rusko ze sestřelení malajského letadla MH17. US, UK a NATO podporují ilegální koalici s vládou obsahující neonacistické živly a s Národní gardou, která se předvádí s nacistickými symboly.

Obama 3. září potvrdil, že na Východní Ukrajinu byly vyslány „ruské bojové síly s ruskými zbraněmi v ruských tancích.“

To nejenže je Lež, je to také Lež, která by se potenciálně mohla zvrtnout do uvržení lidstva do Třetí světové války.

Pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) „nezaregistrovali žádné vojáky, munici či zbraně, které by přecházely přes rusko-ukrajinskou hranici.“

NATO už 28. srpna podpořilo Obamovo tvrzení „falešnými“ satelitními snímky, které údajně „ukazují ruské bojové síly zapojené do bojových operací uvnitř suverénního území Ukrajiny.“ Tato prohlášení vyvrátila podrobná zpráva pozorovatelské mise OSCE umístěné na rusko-ukrajinské hranici. Zpráva NATO včetně satelitních snímků se zakládá na falešných důkazech.  (Poznámka překladatele: Ty snímky nepocházely od NATO nýbrž od soukromé firmy, která už jednou předložila své satelitní snímky jako důkaz ostřelování Ukrajiny z Ruska před tím,  které byly jako nezdařilý podvrh vyvráceny.)

Ale ruské agresivní chování není jedinou výzvou, se kterou se potýkáme.

Zažíváme největší počet krizí od konce Studené války, které se vynořují současně na různých místech na naší periferii. Klima chaosu za našimi hranicemi, které by mohlo mít přímé důsledky pro nás tady doma. Od zločinných režimů a násilných extremistů až po ochromující kybernetické útoky.

Poznámka Chossudovského:  Tento krizový chaos je dalším důsledkem USA-NATO sponzorovaných válek a skrytých operací táhnoucích se přes půl století.

Ze všech těchto důvodů je právě Waleský summit kritickým summitem. A v kritickou dobu. A právě proto, tu dnes a zítra  ukujeme pro složitější a chaotičtější svět silnější NATO.

Přijmeme  Akční plán připravenosti, který učiní naše síly rychlejšími, vhodnějšími a flexibilnějšími. Připravenými potýkat se se všemi výzvami. Ať se objeví kdykoliv. A ať přijdou odkudkoliv.

My už máme spoustu z těch zařízení, schopností a expertních znalostí, které potřebujeme. Ale bude zapotřebí určitých změn v postavení, rozmístění a infrastrukturách našich sil. Krátce:  jejich viditelnější přítomnosti na Východě. A to bude vyžadovat pokračování v investicích do moderních, expedičních sil.

Poznámka Chossudovského:  To znamená, že NATO má v úmyslu militarizovat Východní Evropu, vyslat své síly k ruskému prahu a hrozit Rusku vojenskými akcemi. Vyslání takovýchto vojsk by Svět přivedlo do plnění scénáře III. světové války, který by následně lidstvo dovedl až k jaderné válce.

Náš Summit bude klíčovou příležitostí  zvrátit ten trend dosavadního úpadku obranných rozpočtů. A  sdílet odpovědnost za bezpečnost napříč celou Aliancí spravedlivějším dílem.

Poznámka Chossudovského:  To, co se zde navrhuje, je zvýšení vojenských rozpočtů a posílení výroby pokročilých zbraňových systémů na úkor všech ostatních kategorií výdajů včetně, zdravotnictví, vzdělání, bydlení a sociálního zabezpečení.

To je mnohamiliardová bonanza pro „dodavatele obranného průmyslu,“ bezpečnostní a žoldnéřské firmy. Co to ale znamená po Evropu a Severní Ameriku, je chudoba a nezaměstnanost. „Válka je dobrá pro byznys.“

Tohoto Summitu rovněž využijeme, abychom posílili naše partnerství. Ke zlepšení naší schopnosti pracovat s partnery, abychom se potýkali se společnými výzvami. A k pomoci partnerům rozvinout své vlastní kapacity k rozšíření stability v jejich regionech.

A nakonec bude náš Summit příležitostí  posílit transatlantické pouto, které je pro naši bezpečnost a blahobyt tak kriticky důležité. Jak jsem se již zmiňoval, před několika měsíci několik z vás předneslo cenné návrhy na posílení tohoto pouta. A já bych vám chtěl za tohle silné přispění ještě jednou poděkovat. I za vaše inovativní nápady.

Poznámka Chossudovského:  Tohle znamená, že při určování vojenské doktríny NATO bude nadále hrát prvořadou roli převážně Pentagon, a to na úkor vlivu Evropské unie.

Milí přátelé,

Tady ve Walesu  bude 28 Spojenců v NATO demonstrovat náš závazek k naší bezpečnosti. K našim sdíleným hodnotám. A k naší vizi lepší Evropy. Vybavíme se novými nástroji k obraně této vize. A učiníme z ní realitu.

Poznámka Chossudovského:  V praxi budou ty Nové nástroje NATO k obraně „naší vize lepší Evropy“ propašováním realizace „reálného Evropského projektu.“ Tím se posílí zápřah do systému neoliberalismu a podvrátí se suverenita Evropy. Rovněž to přispěje k militarizaci aparátu prosazování zákona a k přiškrcení občanských svobod.

Evropa tak bude podřízena hegemonii USA. Tím se rovněž vytvoří bariéry pro rozvoj evropských vztahů s dalšími zeměmi včetně Ruska a Číny.

Ohlížím se i na vás, abyste i vy sehráli svou roli. Vy věříte v NATO. Vy jste mladí vůdci. A vy se můžete  rozhodnout, jaká bude vaše budoucnost.

Tak nás během následujících dnů bedlivě pozorujte. A pak se vraťte do svých zemí, svých měst a svých komunit.  Řekněte svým rodinám, svým přátelům a svým kolegům, co jste tady ve Walesu viděli.

Řekněte jim, že na tom unikátním poutu mezi Severní Amerikou a Evropou je ukotvená naše svoboda, naše bezpečnost a naše prosperita.

Poznámka Chossudovského:  Tj. transformace EU do zástupné entity USA pod dominancí Wall Streetu a Washingtonu.

Řekněte jim, že  NATO není žádný relikt Studené války, nýbrž mocný nástroj k potýkání se s dnešními i budoucími hrozbami.

Poznámka Chossudovského:  Jedinou hrozbou členským státům je americká vojenská hegemonie a komplicita politických vůdců, kteří slouží zájmům Washingtonu.

Pomozte uvést  naši vizi Evropy jednotné, svobodné a mírové do reality.

Poznámka Chossudovského:  Spolu s NATO už není více žádný mír.

Mnohokrát děkuji.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj:  globalresearch.ca