Nejvyšší soudní dvůr pro lidská práva v Evropě řekl evropským LGBT, že nemají žádné lidské právo na sňatek stejného pohlaví, což proběhlo v kauze, která ukázala, jak se v tomto transsexuálním světě staly sexuální a manželské normy komplikované. Tato kauza vznikla poté, co se muž ve Finsku, který už byl ženatý, a měl dítě, rozhodl, že chce žít jako žena. Po operaci změny pohlaví zkusil změnit své vládní „mužské identifikační číslo“ na ženské. Byl odmítnut, protože podle zákona potřeboval souhlas své manželky, aby se jejich sňatek muže a ženy změnil na „registrované partnerství“, a to ona neposkytla.


Krátce řečeno problém spočíval v tom, že sezdaný muž a žena už nebyli dále ve Finsku považováni za manžele, když si on změnil pohlaví na ženské, protože Finsko nedovoluje sňatky stejného pohlaví. Od toho páry by se vyžadovalo, aby přijat „registrované partnerství“, což bylo cosi, proti čemuž měli námitky.

Tento pár podal žalobu a u soudu tvrdil, že „rozvod by byl proti jejich náboženskému vyznání“, a že „registrované partnerství neposkytuje tu samou bezpečnost jako manželství,“ a že „jejich dítě se ocitne v jiné situaci než děti zrozené sezdaným.“

Některá z tvrzení překládaná žalobci u Soudního dvora Evropských společenství ukázala, jak komplikované se tyto záležitosti už staly. Tento transsexuál mj. řekl, že soudní rozhodnutí – že pro jejich partnerský vztah je odpovídající „registrované partnerství“ – by vyžadovalo, aby se jeho žena stala lesbičkou, a že registrované partnerství by znamenalo, že by už dále nemohl být „legálním otcem svého dítěte, ale nemohl by být ani jeho matkou, jelikož dítě dvě matky mít nemůže.“

Nižší soudy tomuto pár opakovaně říkaly, že registrované partnerství je na roveň sňatku a odmítaly jejich nároky, které oni vzali až k Evropskému soudu pro lidská práva, který dohlíží na Evropskou konvenci o lidských právech podepsanou 47 členskými státy Rady Evropy, která je odlišná od Evropské unie.

Tento nejvyšší soud řekl, že tu jsou dvě konkurující si práva, která je třeba uvést do rovnováhy; „právo žadatelky na respektování jejího soukromého života obdržením nového ženského identifikačního čísla, a státní zájem na udržení tradičních institucí nedotčených.“

Soud zopakoval, že nic v Konvenci o lidských právech nezavádí pro stát povinnost dovolovat sňatky stejného pohlaví. Soud řekl, že jeho alternativou je buď registrované partnerství, což je cosi, co vyžaduje schválení jeho ženy, nebo rozvod.

Tento soud dále řekl, že „nelze říci, že by existoval nějaký evropský konsensus o dovolování manželství stejného pohlaví,“ a že manželství stejného pohlaví dovoluje jen deset ze 47 členských států Rady Evropy.

Toto rozhodnutí vybuchlo do tváře nepřestávajícím tvrzením LGBT, že sňatky stejného pohlaví zavalí svět. Ve skutečnosti je sňatek stejného pohlaví uznáván pouze v 18 zemích z více než 200 uvedených v Knize světových faktů od CIA nebo ze 192 členských států OSN.

Zrovna minulý měsíc italský ústavní soud zamítl sňatek stejného pohlaví a řekl, že občanský svazek je k ochraně párů stejného pohlaví postačující.

Ten finský muž a jeho žena nadále vzdorují. Na své webové stránce řekl: „Zůstanu ženatý i po tomto rozsudku. Nic na světě nás nemůže rozdělit. My se svým sňatkem neskoncujeme. My to nenazýváme cis nebo trans nebo tak nějak. Je to, jak jsem u soudu dokázal, nábožensky uzavřený sňatek.“

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: breitbart.com