Alexander Dugin, muž známý jako „Putinův Mozek“, věří, že USA vedený Nový světový řád (New World Order) je „královstvím Antikrista“, a že je nevyhnutelné, že jako takové bude jednoho dne zničeno. Jeho verze Neo-Eurasijské vize předjímá nevyhnutelný konflikt mezi Eurasií (pod dominancí Ruska) a Atlanticistickým Novým světovým řádem (New World Order) Západního světa, během něhož budou síly globální liberální hegemonie poraženy. Řečeno jednodušeji, je v základu přesvědčen, že jednoho dne dojde k velké válce mezi Ruskem a Spojenými státy, ve které Rusko vyhraje. Než Dugina zavrhnete jako „potrhlíka“, měli byste si uvědomit, že je v Rusku profesorem na vrcholné universitě, je častým hostem ne všech vrcholných televizních sítích, a jeho knihy mají extrémní vliv. Duginovy spisy o Eurasii vyvolávaly vlny ohlasů dávno před tím, než se Putin dostal do úřadu nebo i před tím, než přišel s myšlenkou na „Eurajiskou unii.“ Budeme-li se chtít vyjádřit poctivě, tak hodně z toho, co teď Putin prosazuje, mělo svou genesi v práci Alexandra Dugina.


Ve skutečnosti se k popisu Spojených států vůbec nebojí používat i takových výrazů jako Nový světový řád „New World Order“ a „vláda Antikrista“. Následuje výňatek z učeného článku o Duginově Neo-Eurasianismu…

Většina lidí v Západním světě o Duginovi nikdy neslyšela, měli by o něm ale vědět. Ten je radikálně proti-Západní a to platí zvláště, když přijde na liberalismus Západního světa. To vždy pronáší prohlášení, jako ta následující…

„Pokud dáváš přednost globální liberální hegemonii, tak jsi nepřítel.“

Dugin má zvláště velkou nechuť ke kulturnímu „kolonialismu“ Spojených států. Věří, že vměšování USA do světových záležitostí je příčinou velké části všeho zla v našem dnešním světě…

„USA to je chimérická, anti-organická, transplantovaná kultura, která postrádá posvátnou tradici státnosti a kulturní půdu, ale i tak zkouší jiným kontinentům vnutit svůj anti-etický, anti-tradiční a ‚babylónský‘ model.“

Jde však mnohem dále než většina kritiků v USA a Západním světě. Ve skutečnosti se k popisu Spojených států vůbec nebojí používat i takových výrazů jako Nový světový řád „New World Order“ a „vláda Antikrista“. Následuje výňatek z učeného článku o Duginově Neo-Eurasianismu…

Dugin ve svém nejdůležitější knize Osnovy geopolitiky – v čemsi na způsob hlásné trouby a ideologie démonizace Západních hodnot – geopoliticky ukotvil Neo-Eurasianistickou averzi k USA a k Anglosaskému světu obecně. Podle této imperialistické geopolitické teorie, kterou vyznává, je planeta nahrubo rozdělena na tři velké prostory: Svět ostrovů (v podstatě USA a UK), Eurasii (hlavně Střední Evropa, Rusko a Asie) a Rimland – Pomezí (tj. státy mezi Světem ostrovů a Eurasií). Podle té Neo-Eurasianistické doktríny, existuje věčná nesmiřitelná konfrontace mezi ‚Mořskou mocí‘ spojovanou s americkou dominancí nad ‚homogenizujícím Novým Světovým Řádem‘ a ‚Pevninskou mocí‘ na Rusko orientovaného ‚Nového Eurasijského řádu‘, který odporuje globalizaci a etno-kulturní univerzalizaci. Dugin v klasicky Manicheánské tradici démonizuje USA a celý Atlantický ‚Svět ostrovů‘ jako ‚vládu Antikrista‘.

Tak co se s tou „vládou Antikrista“ podle Duginova názoru stane?

No, vypadá to, že je absolutně přesvědčen, že „Americké impérium“ bude jednoho dne „zničeno…

Eurasianismus ponechává nedotčených mnoho z teoretických cílů starého Sovětského svazu, přičemž však aktualizuje ideologii pro svět, který už vyrostl z dávno vychladlých bolševických šablon. Dávno pryč jsou ty staré marx-leninské žvásty o „třídním boji“, aby uhnuly globálnímu konfliktu vyrůstajícímu ze „svaté geografie“ a „nevyhnutelnosti“ konfliktu mezi kontinentální mocí Eurasie a „mořskou mocí“ Spojeného království a Spojených států.

Dugin však není jen „Putinův mozek“ – je to i „Putinův Rasputin.“ Duginova ideologie je naplněna vyvoláváním „metafyzického Marxismu“ a lnutí k Tradicionalistickým názorům „mysticky fašistického“ myslitele Julia Evoly. Duginova ideologie je taková, která tvrdí, že nadchází závěrečný konflikt mezi Eurasií a tím, co je podle Duginových slov „královstvím Antikrista.“ Jelikož Spojené státy náleží k tomu království Antikrista, tak Dugin trvá na tom, že „Spojené státy jsou centrem expanze.“ Pro Dugina existuje jen jediný kurz, který zůstává otevřený pro ty, kdo oponují „Antikristovi“: „Americké impérium by mělo být zničeno. A v jistém okamžiku také bude.“

A opět, tohle přichází od kohosi, kdo je v ruské společnosti dobře známý a hluboce vážený.

A kdyby snad Vladimir Putin neschvaloval, co on říká, byl by prostě odstřižen od komunikačních kanálů…

V roce 2008 z Dugina udělali profesora na vrcholné ruské universitě, Moskevské státní universitě, a šéfa národní sociologické organizace Centrum pro konzervativní studie. Rovněž se pravidelně objevuje na všech hlavních ruských televizních kanálech, kde komentuje jak domácí, tak zahraniční záležitosti. Jeho profil jenom vzrostl od té doby, kdy se začali hemžit v zimě 2011-12 pro-demokratičtí protestující a Putin současně s tím přikročil k budování Eurasijské unie. Jeho nadnesená přítomnost v ruském veřejném životě je projevem Putinova schválení; ruská média, zvláště televize, jsou pod kontrolou téměř výhradně jen Kremlu. Pokud by Kreml s někým nesouhlasil (nebo by ho už nepovažoval za užitečného), tak by taková osobnost byla odstraněna z vln éteru.

Většina Američanů si to neuvědomuje, ale zrovna teď je v Rusku ohromné množství anti-amerikanismu

.Ve skutečnosti jeden nedávný průzkum objevil, že v Rusku nebyl takhle anti-americký sentiment ani během dnů Studené války.

A tento anti-Amerikanismus je neustále živen mysliteli jako Dugin. Ten považuje politickou korektnost a liberalismus Spojených států a Západního světa za „obecného nepřítele“, proti kterému se musí zbytek planety spojit k boji. Následuje výňatek z interview s Duginem…

„To, proti čemu jsme, nás spojí, zatímco to, pro co jsme, nás rozděluje. Měli bychom tudíž zdůrazňovat to, čemu oponujeme. Společný nepřítel nás sjednocuje, zatímco pozitivní hodnoty, které každý z nás hájí, nás ve skutečnosti rozdělují. Musíme tudíž vytvořit strategickou alianci, abychom svrhnuli současný řád věcí, jádro čehož lze popsat jako lidská práva, anti-hierarchii a politickou korektnost – tohle všechno je tvář Šelmy, anti-Krista či v jiné terminologii Kali-Yuga.“

Ve Spojených státech je v těchto dnech a v našem věku jen velice málo lidí, kteří věří, že válka s Ruskem je „nevyhnutelná“.

Ale v Rusku, tam je to velice, velice odlišný příběh.

Tenhle konflikt na Ukrajině je jen vrcholek ledovce. Ruští myslitelé jako Dugin tohle považují jen za jedinou bitvu v daleko rozsáhlejším konfliktu. A na konci předjímají den, kdy zůstane stát jen jedna strana.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj : endoftheamericandream.com