Sice se to nestává často, ale New York Times (NYT) o čemsi nedávno referoval pravdivě. A o čem to referoval? No, o sobě a o tom, jak je vyplašený ze své vlastní rostoucí irelevantnosti tváří v tvář novým zdrojům informací. NYT si je dobře vědom „Nových médií“, jak to objasňuje ta 96 stránková vnitřní zpráva pro nejvyšší ředitelstvo z minulého měsíce. Tato zpráva, kterou získal Buzzfeed „líčí temný obraz redakce bojující daleko dramatičtěji, než je na první pohled vidět, aby se přizpůsobila digitálnímu světu, redakce, které při tom v první řadě překáží její vlastní přetrvávající kultura.“


Zpráva ignoruje jejich tradiční konkurenty z mainstreamu (MSM) a zaměřuje se blíže na nové digitální společnosti jako First Look Media, Vox, Huffington Post, Business Insider a Buzzfeed.

„Ti jsou před námi s budováním působivého podpůrného systému pro digitální žurnalisty, a pokud své schopnosti rychle nezlepšíme, tak tenhle náskok poroste,“ konstatuje zpráva. „Mezi tím naše žurnalistická výhoda chřadne spolu s tím, jak tyhle nově vycházející hvězdy rozšiřují své redakce.“

„Nepřistupujeme k tomu s dostatečnou naléhavostí,“ uvádí.

Pro NYT je základním problémem „kádr redaktorů, kteří jsou stále neobeznámeni s webem.“

„Mnohým pracovištím chybí redaktoři, kteří by byť uměli vyhodnotit digitální práci,“ pokračuje zpráva. Jen málo návrhů NYT se dívá na série událostí ve stylu TED talks a na rozšířenou platformu názorových příloh včetně lokalizací založených na místních zprávách a informacích.

Na to je ale už moc pozdě…

 

KONSTATOVÁNÍ ZJEVNÉHO

Přinejmenším ti děkujeme, NYT, za konstatování pravdy, i když to bylo ve vnitřním dokumentu nezamýšleném pro veřejnost. A i když to už bylo bolestivě zjevné. I tak to pro takového dinosaura muselo znamenat velkou odvahu přiznat svoji vlastní zastaralost.

Model těchto novin je zastaralý, ale co je ještě horší, v tomto modelu se list jen nedostatečně zajímal o pravdu. Spolu s tím, jak se US impérium začalo více vymykat kontrole, stávat se nebezpečnějším a šílenějším, tak NYT fungoval jako čtvrtá složka vlády, jako uvaděč k totalitnímu světu a la 1984 nebo Odvážný nový svět.

Je to ale venku. Svět ví o spolupachatelství NYT při budování tohoto chorého a vyšinutého světa, a pokud tento list nezačne přicházet s hlavními průlomovými zprávami a nepředvede se jako nepopiratelný přítel svobody, tak mu budou dále padat výnosy. NYT už nemůže očekávat, že bude moci sloužit elitě a zároveň i svým zájmům. Ve věku Internetu už není možné to, za co byl kdysi David Rockefeller tak vděčný:

[quote align="center" color="#999999"]

„Jsme vděčni Washington Post, New York Times, Time Magazin a dalším velkým publikacím, jejichž ředitelé se zúčastnili našich setkání a respektovali své sliby diskrétnosti po téměř čtyřicet let. Nebylo by bývalo možné, abychom rozvíjeli své plány pro svět, kdybychom se snad během těchto let nacházeli ve světle reflektorů publicity. Svět je teď ale už daleko sofistikovanější a připravenější vykročit směrem ke světové vládě. Nadnárodní suverenita intelektuální elity a světových bankéřů je určitě upřednostnění hodnější než to sebeurčení národů praktikované v uplynulých staletích.“[/quote]

Média mainstreamu už určitě zmírají, a to je VELICE dobrá věc. Kořeny světové vlády se zapouští jako „kontrola mysli.“ Kořenem světové „vlády“ je kontrola a zakořenění v mysli. Bez kontroly mysli přes média ztratí vláda veškerou kontrolu. Teď už více mladých lidí získává informace z Internetu než z televize. Za pouhé roky bude už každý své zprávy dostávat z Internetu, protože mainstremu už nikdo nebude důvěřovat.

Grafy hlavních zdrojů zpráv podle věkových skupin:

Tato data ukazují, že jsou to opravdu jen ti nad 65 let, kdo mají pořád ještě úplně vymyté mozky. Ne všichni, samozřejmě. Ale mnozí nebo většina.

Newsweek (který já nazývám Newspeak) vydal své poslední tištěné vydání. Pamatujete na jeden z posledních pokusů Newsweeku stát se zase relevantním, kterým bylo odhalení falešného Satoshi Nakamota jako stvořitele bitcoinu. Našli takového chlapa s odpovídajícím jménem podle telefonního seznamu… To víte „kvalitní žurnalismus“…

Jedinou cennou částí stránek médií MSM je jasně ta sekce komentářů, která vyvrací 90% publikovaných článků. Takový Popular Science byl tak zdrcen z faktů, které lidé přinášeli k mnoha jejich článkům, že tato stránka už zavřela část komentářů.

Sledovanost CNN spadla na rekordní níži (tato síť nedávno propustila 40 žurnalistů), přičemž i CNBC utrpěla kolapsem sledovanosti.

Když Larry King řekl, že CNN by udělala lépe, kdyby pouštěla zpětně Spngebob, Sqaarerepeats 24 hodin denně, tak člověku došlo, víte, že to končí…