Britský islamistický vůdce načrtl, jak by měl „Islámský stát“ šikanovat křesťany, aby je povzbudil ke konverzi k islámu. Abu Waleed, který zastává tvrdou linii salafistické větve sunnitského islámu cituje z hadithu (islámského písma mimo Korán), aby předvedl, jak by se mělo zacházet s křesťany a Židy, pokud nekonvertují k islámu. V kázání vystaveném on-line Středovýchodním mediálním výzkumným institutem (MEMRI) Waleed říká, že islám je neslučitelný s Deklarací lidských práv OSN, jelikož se nemůže chovat ke všem lidem stejně.


Uvádí šikanování, které by měli ne-muslimové v Islamistickém státě podstupovat včetně toho, že by měli být nuceni muslimům uhýbat do užší strany ulice – nebo chodit uprostřed silnice – holit si čelo, nosit kolem krku červenou pásku, nosit odlišné boty a vydat svůj oděv muslimovi, je-li o něj požádán.

„Omar Ibn Al-Khattab … Ve své vlastní chartě – nikoliv Chartě Spojených národů – ve své chartě pro lidi z Levanty, křesťané z Levanty, uvádí se tam, tedy nevěřící, a muslimové nesmí nosit stejný oděv jedni jako ti druzí.

„Pokud muslim toho dne vyjde a spatří nevěřícího s pěknými šaty, tak ten nevěřící musí své šaty odložit a dát je muslimovi. Když nevěřící kráčí ulicí, musí kolem krku nést červenou pásku, a musí mít vyholené čelo a musí nést boty tak, že jedna se liší od té druhé. Není mu dovoleno kráčet po chodníku. Musí jít prostředkem silnice, a jezdit musí na mule.

„To platí jen pro dospělé, ne pro děti. Uvidíte, jak islám přiměje dítě, aby se stalo muslimem. Dítě vyrůstající ve stavu hereze se obrátí k islámu. Proč? Protože dítě půjde se svým otcem a zeptá se: „Tati?“ „Ano.“ „Proč máš vyholené čelo?“ „Nevím, ale muslimové mě k tomu přinutili.“ „A proč nemůžeš jet na tom zvířeti jako muslimové, kteří jezdí na něčem takovémto? Proč jedeš s oběma nohama klimbajícíma se kolem toho osla?“ „Proč pokaždé, když přijde muslim a řekne ti o tvoje šaty, tak mu je dáš?“ „Proč pokaždé, když ti řekne, abys slez z koně, tak to musíš udělat?“

Dodává, že ač křesťané budou pořád moci mít v Islamistickém státě kostely, tak budou nuceni poskytnout muslimovi na noc z jakéhokoliv důvodu přístřeší. Rovněž budou mít zakázáno zvonit v kostele zvonem.