Okolo 768 milionů lidí všude po světě nemá zabezpečený přístup k pitné vodě, a každým dnem 1400 dětí ve věku pod 5 let zemře kvůli jejímu nedostatku či chorobami s tím spojenými. V mnoha odlehlých vesnicích v Etiopii je získávání vody dosti náročným i nebezpečným úkolem. Tíha zde typicky padá na ženu v rodině a cesta k nejbližšímu zdroji vody může trvat celé hodiny, pokud ne celý den. Často je voda donesená z těchto dlouhých cest kontaminovaná nebezpečnými prvky, jak je lidský či zvířecí odpad. Navíc, mnoho žen nemá příliš na výběr a musí brát děti s sebou, což je nejenom ohrožuje, ale také je drží daleko od vzdělávání.


Nylonová a polypropylenová vlákna způsobují, že na nich voda kondenzuje a kapky ve formě rosy se shromažďují uvnitř struktury.

Každý pilíř se skládá ze dvou částí: polotuhé vnější kostry, postavené například z bambusu, a vnitřní plastické sítě.

Italský designer Arturo Vittori odhalil své věže zvané WarkaWater, revoluční novou cestu jak sbírat pitnou vodu v Etiopii a dalších částech Afriky. Umělec se inspiroval na své nedávné cestě do odlehlé vesnice do severovýchodní Etiopie, kde je sbírání vody nebezpečnou záležitostí neuvěřitelně náročnou na čas. S malou finanční podporou, jak Vittori doufá, se inovativní WarkaWater věže založené na kondenzaci vody stanou více věrohodnou a udržitelnou metodou získávání vody pro místní ženy a jejich rodiny.

Vittori se rozhodl zasvětit svou pozornost tomuto problému po návštěvě severovýchodní Etiopie a poté, co viděl dřinu místních obyvatel z první ruky. Řekl:

"Lidé zde žijí v nádherném přírodním prostředí, ale často bez čisté vody, elektřiny a záchodu či sprchy."

Namísto hledání řešení v západních technologiích se Vittori inspiroval ve stromech Warka, gigantických gravitaci vzdorujících stromů pocházejících z Etiopie. Rostou na nich fíky a využívají se jako místo pro scházení místní komunity. 30 stop velké, 88 liber vážící struktury ze smotaných bambusových výhonků vytváří vnější tvar připomínající vázu. Uvnitř se nachází plastová síť vyrobená z nylonových  a polypropylenových vláken, jež se chovají jako mikrotunely pro celodenní kondenzaci. Ve formě kapek plují po síti do středu struktury. Sbíráním atmosférické vody tímto způsobem se odhaduje, že nejméně 25 galonů vody se může udržitelně a hygienicky získávat z věží každý den.

"Učinit lidi nezávislé, hlavně v zemědělském kontextu, znamená vytvořit udržitelný projekt a zaručit jeho dlouholetost."

"WarkaWater projekt je navržený na zajištění čisté vody a stejně tak i dlouhodobé environmentální, finanční a sociální udržitelnosti", říká. "Jakmile se místním dostane potřebného know-how, mohou začít učit další vesnice a komunity jak se WarkaWater věže staví." Každá věž stojí zhruba 550 dolarů a její výstavba netrvá 4člennému týmu s přístupem k materiálům ani týden.

Více zřejmou cestou k vyřešení nedostatku vody by bylo vytvoření studní, ale kopání 1500 stop hluboko do etiopského skalnatého podloží je příliš drahé. I kdyby se studny vykopala, udržování pump a zajištění věrohodného elektrického připojení činí tuto variantu nepravděpodobnou.

Vittori nyní doufá, že se pomocí sponzorů do roku 2015 vztyčí 2 WarkaWater věže v Etiopii a hledá finanční přispěvatele, kteří si přejí v budoucnu vidět tyto stromem inspirované struktury všude po Etiopii.

Překlad: Jan Petrák

Zdroj: inhabitat.com