Izraelská společnost Stemrad vyvinula tělesný pás, jenž ochraňuje lidi před nejhoršími účinky gama záření. Nese název Stemrad 360 Gamma a mohl by být zachránce pro pohotovostní složky během nukleární havárie. Dle Reuters říká Oren Milstein, spoluzakladatel Stemradu, že pás je částečně vyroben z olova a je navrhnut tak, aby v první řadě ochraňoval pánevní oblast, v níž se tvoří většina obnovitelné kostní dřeně. „Z venku může vypadat jednoduše, ale vnitřní struktura je trojrozměrná a velmi unikátní. Myšlenkou bylo vytvořit produkt, který chrání, ale nezatěžuje,” uvedl.


Laureáti Nobelovi ceny Roger D. Kornberg a Michael Levitt jsou součástí vědecké poradní komise Stemradu, jelikož byli rychle přesvědčeni o kvalitách pásu.

„Když mi o něm bylo poprvé řečeno, byl jsem skeptický,“ řekl Kornberg.

S váhou něco málo přes 15 kilogramů by pás zvládla nosit většina lidí. Celotělový oblek k ochraně všech životních orgánů, jako jsou játra nebo štítná žláza, by vážil 200 kilogramů, a byl by tedy pro většinu lidí nenositelný.

Pás dokáže chránit nositele před dávkami až do 1,000 radů – vysoká hladina radiační otravy, která může způsobit závažné onemocnění nebo dokonce smrt.

Milstein říká, že ochrana kostní dřeně je rozhodující pro přežití po vystavení radiaci.

Po katastrofě v Černobylu, musela většina hasičů a techniků, jež byli první na místě, podstoupit transplantaci kostní dřeně, a i potom většina z nich záhy zemřela. Ochrana kostní dřeně by tehdy mohla mít kladný dopad.

   

  „Lze se shodnout na tom, že kostní dřeň je, co se ozáření týče, nejcitlivější tkání, a také že je schopna se regenerovat. Pokud to logicky shrneme, víme, že pokud částečně zastíníme kostní dřeň, získáme tím pro jedince zvýšenou šanci na přežití,” řekl Millstein.

Gama opasek nebyl dosud otestován v reálných oblastích s radiací – jako je třeba Fukushima – ale za pomocí figurín ukázaly simulace jeho účinnost při absorpci radiace.

Pás nenabízí úplnou ochranu ani neumožňuje neomezený pobyt v ozářené zóně a, navzdory tomu, že stále ještě nebyl otestován, Stemrad už obdržel objednávky z Izraele, Ruska a Japonska.

Izrael je známý pro svou maximální přípravu proti jakémukoliv útoku zvenčí. Dříve v tomto roce přestal Izrael přidělovat svým občanům plynové masky poté, co došel k závěru, že bezprostřední útok chemickými zbraněmi ze Sýrie je nepravděpodobný. Pohotovostní složky jimi nicméně budou nadále vybaveny.

Překlad: Jan Hrubý

Zdroj:  rt.com