Ve svém Věku občanských nepokojů … Všechny vlády by radši měly otevřít oči, jelikož jsme na pokraji většího souběhu jak mezi Cyklem občanských nepokojů, tak i Cyklem občanských válek a revolucí, ale i Mezinárodních válek. Všechny tyto modely se sbíhají, a jak už jsem poukazoval na Konferenci cyklů válek, tohle je poprvé, kdy jsme spatřili takovýto souběh od 18. století. Tohle není žádná moderní záležitost, když propuknou občanské nepokoje, protože jsme ve vzájemně provázaném světě. – ZeroHedge Dominantní sociální téma: Na konci bude všechno OK. Vedou to mocní, kterým na lidech záleží.


Analýza volného trhu: Světový vrcholně eminentní expert na předpovědi cyklů nás zaujal (viz výňatek výše). Martin Armstrong vydal svou chmurnou analýzu na své vlastní webové stránce a vyšla i na ZeroHedge, čímž přilákala spoustu pozornosti.

Armstrong není žádný výkřik do tmy. Je to průkopník v oboru předpovědí, zvláště co se týče zlata, Armstrong zjevně získával až 10 000 US$ za hodinu za své schopnosti předpovídat a jasně zůstává svéhlavou a kontroverzní postavou.

Ten výňatek mluví sám za sebe, ale to otevřené shrnutí toho, co se děje, výmluvně shrnuje to, co my jsme předpovídali už roky: Tedy, že to, co nazýváme Internetovou reformací, přetvoří svět.

Rozdíl mezi předchozími epochami a tou současnou je v tom, že lidé jsou si vědomi mechanismů, které rozbíjí jejich společnosti a podvrací jejich kultury. Tohle bezpochyby ještě přidá k těm občanským nepokojům, kterých si Armstrong všímá.

Zde je více:

[quote align="center" color="#999999"]

Tohle jsou povstání zdola, vzájemně se podněcující snad v nějaké světové nákaze, ovšem často je v tom podobnost ve zkorumpované vládě. Turecko, Ukrajina, Thajsko, Venezuela a Bosna-Hercegovina, to jsou všechno středně příjmové demokracie s volenými vůdci obleženými lidmi naštvanými na mizernou vládu, korupci a ekonomickou sklerózu.

V těchto dnech už to nejsou jen diktátoři, kteří mají proč se bát davů. Jsou to sliby Marxistů, co přinese centrální plánování, a falešné sliby, co je k tomu dohnalo, a ty vlády jsou příliš zkorumpované a nekompetentní, aby zajistily to, co už desítky let prohlašují.

Komunismus je mrtvý. Socialistická agenda, která vládám naplnila kapsy a bankéřům peněženky je už taky za námi. Obsluhy národních dluhů v průměru představují ze 70% splátky úroků, nikoliv platby programů pomoci chudým, jak se to prodává.

Dluhy, které neustále rostou bez jakéhokoliv záměru na jejich umořování, vysávají produktivitu národů a přetváří lidi na ekonomické otroky. Životní úroveň se propadla a teď je třeba mít dva příjmy na přežití tam, kde dost dobře stačíval jeden. Ženy získaly právo pracovat a ztratily právo zůstat doma.

Sliby, že si spoříš na budoucnost, se zhroutily do prachu, jelikož úrokové sazby jsou stlačeny tak dolů, že dělat si úspory naprosto postrádá smysl. Neexistuje už nic takového jako úspory a život ze svého pevného příjmu. Staří jsou zaháněni zpět mezi pracující a všechny ty ideje, ve které věřily generace, se jim ztrácí před očima.

Takže to už nejsou komunisté a diktátoři, na koho se útočí. Teď už jsou cíli útoků všechny vlády, a až se ekonomika propadne po roce 2015,75, tak předivo civilizace rozpletou prospěchářští politici lpící na moci na úkor lidu. [/quote]

I přes sílu těchto prognóz Armstrong plně nevysvětluje paradigma, které my vidíme fungovat. To je však v pořádku. Přinejmenším učinil poctivý pokus shrnout, co se děje.

Nejen to, budí se svými prognózami úžas matematicky. Zde je výňatek z článku od Bloomberg o Armstrongovi zhruba z roku 2011:

[quote align="center" color="#999999"]

„V Armstrongově pohledu na svět dochází k cyklům boomů a propadů jak v hodinovém stroji každých 8,6 roku, na čem ale záleží je jeho historie předpovědí. … Ohlásil ruský finanční kolaps v roce 1998 pomocí modelu, který rovněž ukázal vrchol, zrovna když se zhroutil v roce 1989 japonský trh s akciemi. V těchto dnech, kdy trhy celého světa rozbouřila krize vládních dluhů v Evropě, tak čtenářům připomíná svou předpověď z října 1997, že vytvoření eura „pouze transformuje měnové spekulace na spekulace s dluhopisy, což nakonec povede ke kolapsu tohoto systému.“[/quote]

Nejsme určitě tak matematicky založení jako Armstrong. Ale jeho předpovědi ohledně zhroucení trhů kolem roku 2016 nějak záhadně zapadají do našeho vlastního vidění. Stejně tak jako obecný pocit rozpadání ne jen Západního, nýbrž globálního systému.

Armstrong to vidí jako funkci dluhu a připisuje to neudržitelnému portfoliu půjček hrabivým politikům a laxnímu voličstvu. My máme poněkud odlišné hledisko, ale dospěli jsme k těm samým závěrům.

Je to všechno jen obrovitá chyba? Dali jsme si s tím dost práce. Na vrcholu se koncentrovalo příliš mnoho moci jen mezi několika málo centrálními bankéři a u BIS samotné. Těmto trendům trvalo desítky let, než se rozvinuly, během toho, jak se BIS scházela spolu se schůzkami G8 a G20. Tohle vyvolalo důvěřivost k představě, že všichni ti vznešení a inteligentní lidé sledovali, jak vývoj vládních dluhů přetéká přes okraj, ale nedělali s tím nic.

Buď si toho prostě nevšimli, nebo to viděli, ale odmítli jednat. Byli tudíž hromadně výjimečně roztržití nebo neskutečně pasivní. My nevěříme nejmocnějším vůdcům světa ani finančníkům. Třetí možnost je, že jde o kormidlovanou historii. To, co má přijít, je tím, co bylo záměrem.

Z chaosu, řád…

Jediným způsobem, jak zvýšit internacionalismus je vytvořit krizi a pak nabídnout řešení. Tohle jsme předpovídali už roky.

Naposledy jsme to vysvětlovali v kontextu Mejdanu na Wall Street, jehož záměrem je pokračovat po další jeden až dva roky – a ty, kdo se zúčastní, pečlivě vypočítaným způsobem nesmírně obohatit, než nakonec spadne opona dolů.

A teď to vyzvonil i Armstrong. Rozdíl je v tom, že my si myslíme, že velice důležité je pochopit také, PROČ to přijde, stejně jako, CO přijde.

Pochop moderní paradigma příkazové kontroly mocenské elity a budeš odměněn značným smyslem pro kontrolu jak psychologicky, tak i v širším kontextu osobních, profesionálních a dokonce i investičních záležitostí.

Závěr: Bezpochyby přichází potíže, když ale chápete kontext, budete v lepší pozici, jak přistoupit k lidskému jednání, které vám pomůže pomoci sobě, svým milovaným a svým přátelům i komunitě.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com