Toto video ukazuje podivuhodné kvality lidí i zvířat. Často vidíme ve světě věci, které jsou dramatické, skličující a smutné, ale události jako tyto vás dostávají zpátky k vědomí, jak úžasný může být život a všechny bytosti na této planetě. Uvidíte video, v němž je pejsek zachráněný z ledového jezera. Jeho reakce byla nádherná. Podívejte se, kolik dokáže projevit vděčnosti a plného pochopení celé situace, totiž že ho muž zachránil. Fakt, že nezacházíme se zvířaty na planetě se stejnou láskou a péčí mě odrovnává.


Plně si uvědomuji roli, již hrají v našich životech a co nás naučili o možnostech lidského chování. Je čas změnit způsoby, jakými se ke zvířatům chováme a jak vidíme sami sebe, Zemi a život obecně.