Zatímco většinu pozornosti Západu upoutalo shromažďování ruských vojsk u Ukrajiny, Moskva ve čtvrtek začala rovněž s masivním nácvikem jaderného útoku. Podle ruského deníku Nězavisimaja Gazeta začaly ve čtvrtek ruské strategické raketové síly s ohromným třídenním cvičením za účasti 10 000 vojáků a 1 000 kusů techniky z více než 30 jednotek. Hlavním účelem tohoto cvičení je, podle zprávy, která citovala mnohé vyšší ruské vojenské důstojníky, zajistit, aby ruské strategické raketové síly byly dostatečně připravené vést útočné operace včetně masivních simulací použití jaderných střel.


Global Security Newswire (GSN) před tím o tomto jaderném cvičení referoval, a to rovněž s citacemi tohoto článku z Nězavisimaja Gazeta. GSN toto cvičení popsal jako „nácvik jaderné ofenzivy velkého rozsahu.“ Dodal: „Účastníci cvičení se rozmístili do pozic a připravili jednotky odpalování raket k úderu, a procvičovali různé administrativní a podpůrné funkce k takovéto operaci.

Spolu s tím, jak po rozpadu Sovětského svazu došlo k chátrání ruských konvenčních vojenských kapacit, začala Moskva čím dál více spoléhat na operační připravenost svého jaderného arzenálu. To se odráželo i v následných ruských bezpečnostních dokumentech. Např. ruský koncept národní bezpečnosti z roku 1997 uváděl, že Rusko „v případě ohrožení Ruské federace“ použije svého jaderného arsenálu, ať už tato hrozba bude mít formu jaderných zbraní nebo formu vojenské moci s konvenční převahou.

Tento práh byl dále snížen v Ruské vojenské doktríně 2000, která byla první vydaná za presidentování Vladimira Putina. Tento dokument uvedl, že Rusko jaderných zbraní použije „v reakci na rozsáhlou agresi za využití konvenčních zbraní v situacích kritických pro národní bezpečnost Ruské federace.“ Tohle zahrnuje možnost, že Rusko jaderných zbraní použije, i když nebude napadeno samotné Rusko. Ta samá doktrína dále uvedla, že Rusko si vyhrazuje právo jaderných zbraní použít proti jakémukoliv druhu zbraní hromadného ničení proti němu.

Putin krátce po znovuzískání ruského presidentství ve třetím období v mnoha článcích a projevech znovu ujistil o důležitosti, jakou přisuzuje ruským jaderným silám. Např. do úvodníku v magazínu Foreign Policy Putin napsal: „Za žádných podmínek se nevzdáme našich strategických zastrašujících schopností. Ve skutečnosti je posílíme.“

Takže to ohromné nacvičování jaderné ofenzivy je v souladu s cíli, které Rusko a Putin vyslovují už déle než desetiletí. Rovněž zapadá do nedávného Putinova důrazu na konání častějších a sofistikovanějších vojenských cvičení kvůli zvýšení bojové připravenosti ruských vojenských sil. A Rusko opravdu už vedlo daleko menší překvapivé jaderné cvičení loni v říjnu.

Ještě i načasování tohoto cvičení nejspíš v Západních hlavních městech vyvolá velké obavy, zvláště ve Washingtonu. Toto cvičení by mohlo docela dobře být míněno jako signál ruské rozhodnosti ohledně událostí na Ukrajině, kde je Rusko ve při se Západem a s kyjevskou vládou kvůli moskevské anexi Krymu. Velice zřetelná připomínka ruských značných jaderných kapacit by pro Moskvu mohla dávat smysl ve značném množství případů, včetně toho, kdyby mělo Rusko v úmyslu přemístit síly do hloubi východní Ukrajiny, jak se teď mnozí obávají.

K čemu tedy je, když článek v Nězavisimaja Gazeta uvádí, že mezi současným jaderným cvičením a krizí na Ukrajině není žádná spojitost. Jako důkaz toho poukazuje, že velitel ruských strategických raketových sil loni v prosinci řekl, že jeho síly někdy během roku 2014 povedou ohromné a složité cvičení. Ohledně toho tento ruský deník uvažuje o tom, že toto cvičení se týdny plánovalo a nemělo vůbec žádný vztah k napětí na Ukrajině.

Současně s tím tento článek končí poznámkou, že testování připravenosti ruských strategických sil je zvláště důležité ve světle „současné reality ve světové situaci.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com