Nejdříve to bylo 3G, pak 4G a teď směřujeme k éře 5G, a ač nám říkají, jaké to bude zlepšení, tak to rovněž přináší škodlivé ultra-vysoké frekvence vyzařovaných mikrovln. Lidé, kteří pozdvihli své hlasy proti nebezpečím, které tato technologie může přinést a kteří mluvili o bezpečnosti, byli spolu s pokusy o jejich umlčení vystaveni zastrašování a obtěžování. …

Závažná zdravotní rizika spojená s 5G včetně rizika rakoviny

14. července odhlasoval FCC o zavedení  5G v USA, aby pro 5G technologii zpřístupnil vlnové spektrum nad 24 GHz i přes skutečnost, že zamoření mobilních telefonů touto technologií přinese závažná zdravotní rizika. Vypadá to, jako by FCC zaujal přístup jet plnou parou vpřed a neobtěžovat se pozorností k myšlenkám, které by to mohly torpédovat.

20. června předseda FCC Tom Wheeler vychvaloval rozběh nasazení 5G spolu se sítěmi a prohlásil je za průlom, který mění hru spolu s vyhlášením za národní prioritu a uchýlil se i k prohlášení, že to vynese desítky miliard dolarů.

5G využívá frekvencí, které ještě nikdo netestoval

Sítě 5G budou využívat frekvencí, které jsou vyšší a o kterých se jako o možných zatím neuvažovalo, tj. frekvencí od 24 do 100 GHz, které ještě nejsou otestované. Samozřejmě, že nové a ještě netestované technologie budou potřebovat nové antény a ty jsou určeny k zesílení signálů, a to znamená k ohromnému nasazení věží mobilní telefonie po celých USA.

Těmi prvními, kdo začnou v USA zkoušet 5G budou Verzion a ATT a to má začít letos v roce 2017 s prvním komerčním nasazením, co začne v roce 2020. Wheeler řekl, že všechny regiony, včetně těch ve venkovských komunitách, budou nasyceny pokrytím 5G. To znamená, že žádná část země nezůstane vůči signálům ultra-vysokých frekvencí bezpečná.

Reportéra, co měl obavy o zdraví, umlčeli

Na tiskové konferenci 14. července odebraly bezpečnostní síly FCC reportéru Bloomberg News Toddu Shieldsovi tiskový přístup prostě proto, že promlouval spolu se zastánci bezpečnosti o této radiaci a dělalo mu to starosti. Ten během konference zaútočil na Wheelera a řekl, že mu odebrali přístup, přičemž Wheeler mu říkal, že ho může dostat zpět, ovšem upozornil Schieldse, že všichni na konferenci se musí chovat odpovědně. Což znamená, že se musí podrobit příkazům, jinak je vyhozen.

Pamatujte, že už v minulosti vám vláda říkala o spoustě věcí, že jsou otestované a jsou bezpečné, pak to ale veřejnosti ublížilo. K tomu patří Thalidomide, azbest, olovněné nátěry i kouření, a o tom všem se dnes mluví úplně jinak a zdaleka ne, jako o něčem bezpečném.

Studie odhalila, že vyzařování bezdrátových připojení může způsobovat rakovinu

Národní toxikologický program provedl za 25 milionů $ studii se závěrem, že záření bezdrátových spojů může způsobit rakovinu. 70% nikoliv-průmyslových studií odhalilo, že bezdrátové vyzařování je škodlivé, ale u průmyslových studií je toto procento jen 32%. Vypadá to však, že se nelze vyvléknout z faktu, že toto nebezpečí vláda ignoruje.

Dokonce i ve výroční finanční zprávě Verzion a T-Mobile lze odhalit, že samy telefonní společnosti uznávají, že jsou předmětem žalob ohledně údajných zdravotních dopadů radiových frekvencí signálních přenosů a bezdrátových telefonů. Varovaly, že by to mohlo vést k závažným škodám a přiznaly, že bezdrátové technologie spolu se zdravotními dopady jimi způsobenými opravdu existovat mohou, a k tomu, jak říkají, patří i hrozba rakoviny.

Nokia je vystavena celkem 19 různým žalobám podaným ve Washingtonu D.C. Ty vychází z domněnky, že rádiové emise pocházející z mobilních telefonů způsobily rakovinu mozku.

Člověk se opravdu musí ptát, zda by se v USA a ve zbytku světa mělo hazardovat se zdravím lidí jen kvůli pokrokům mobilní technologie, jen aby se zajistilo, že lidé budou moci mít dobrý mobilní signál, ať jsou kdekoliv.