Zpravodaj Hlasu Ruska hovořil s vedoucím skupiny egyptských vojenských lékařů, kteří oznámili o objevu metodiky úplného vyléčení AIDS. Celá kůra trvá 6 měsíců. Zkoušky metodiky probíhaly celých 20 let. Část výzkumů se na žádost Egypťanů konala v Rusku, v laboratořích města Dubna. Jak sdělil Hlasu Ruska účastník výzkumu, plukovník zdravotní služby Ahmed Amin, nyní probíhají přípravy na předání technologií a metodiky léčení vojenským nemocnicím. Až budou zaškoleni lékaři a pomocný personál, plánuje se zahájení léčení také v civilních zdravotních zařízeních.


Metodika léčení je vynález skupiny lékařů pod vedením generála zdravotní služby egyptské armády Ibrahima Abdel-Atyho. Hlas Ruska byl první ze zahraničních masmédií, kterému generál Abdel-Aty poskytl interview. O sobě řekl toto:

[quote align="center" color="#999999"]

Celý svůj život jsem studoval, mám to rád. Na Alexandrijské univerzitě jsem vystudoval fyziologii a anatomii. Absolvoval jsem s vyznamenáním, po čemž dostal práci v Saúdské Arábii, kde se věnoval laboratorním výzkumům. Za několik let jsem získal možnost studia na aspirantuře ruské Mendělejevovy chemicko-technologické univerzity, kde mi byl udělen titul kandidáta věd.

Pak jsem ještě jednou zavítal do Ruska, souviselo to s mojí metodikou léčení AIDS. Rusko je země s velmi vyspělou vědou, s vysokou profesionální solidaritou a vzájemnou pomocí vědců. V Dubně mi pomohli uskutečnit všechny potřebné chemické rozbory. Poskytli mi nejmodernější zařízení. Výzkum byl velmi důkladný a potvrdil nejedovatost použitých přípravků a jejich vhodnost pro léčení lidí. Pomohlo nám to přesvědčit se o správnosti zvoleného směru. Ale stejně bylo zapotřebí ještě dlouhých let práce. [/quote]

H.R. V červenci má být zahájeno masové uplatnění vaší metodiky v egyptských zdravotních zařízeních. Plánujete také léčení cizinců?

[quote align="center" color="#999999"]

Především chci opakovat, že jsem velmi vděčný za pomoc, která mi byla poskytnuta v Rusku. Proto rozhodl jsem, že pozvu pět pacientů z Ruska, které bude léčit osobně a absolutně bezplatně. Také zajistím jim bezplatný pobyt v naši zemi.

Pro další ruské občany bude zajištěno léčení za polovinu částky za léčení cizinců. Má to být projev našich přátelských citů vůči Rusku a Rusům.

Mám hluboký respekt vůči národu Ruska, který přispívá velkým přínosem k rozvoji světové vědy. A velmi mne těší, že se naše vztahy s Ruskem v posledních letech upevňují. [/quote]

Zdroj: czech.ruvr.ru