Jsme jen pokusná morčata? Francie, 2012, 115 min Francouzský dokument je složen z více linií. V jedné se přes důsledky používání pesticidů a jiné chemie v zemědělství dostane k dlouhodobému testování potravy s dopadem na zdraví testovaných krys.


Poukazuje na to, že vliv potravin z geneticky modifikovaných organismů (GMO) nebyl nikdy důsledně prozkoumán a přitom se již distribuuje do potravinového řetězce jako potrava pro lidi i živočichy. Další linií je přetrvávání jaderné energie ve světě navzdory mnohým selháním. Různí aktivisté blíže analyzují poslední neštěstí japonské atomové elektrárny Fukušima a její dopady na obyvatelstvo a okolí. Nemoci, hlad, finanční otroctví a sebevraždy jsou podle autorů dokumentu úzce spojeny s pěstováním jak GMO plodin, jakož i využíváním atomových elektráren.