Krátce po překvapivém oznámení Ruska z včerejšího odpoledne, že provede rozsáhlé vojenské cvičení ve středním a západním Rusku, do něhož se zapojí 150 000 vojáků, jsme vystavili rétorickou otázku: Jak zareaguje NATO? Včera NATO zareagovalo: NATO: NEZÁVISLÁ A STABILNÍ UKRAJINA JE KLÍČEM K EURO-ATLANTICKÉ BEZPEČNOSTI NATO PODPORUJE UKRAJINSKOU ÚZEMNÍ CELISTVOST, ŘÍKÁ ALIANCE


SPOJENCI NATO NADÁLE PODPORUJÍ UKRAJINSKOU SUVERENITU, ŘÍKÁ ALIANCE

 • NATO PODPORUJE ‘NEDOTKNUTELNOST HRANIC’ UKRAJINY: ALIANCE
 • NATO CHVÁLÍ ARMÁDU, ŽE ZŮSTALA STÁT MIMO UKRAJINSKOU POLITICKOU KRIZI
 • NATO ŘÍKÁ, ŽE JE IMPERATIVEM, ABY URKAJINSKÁ ARMÁDA NEINTERVENOVALA
 • Putin vyhlásil pohotovost vojsk v západním a středním Rusku; rubl spadl nejníž od roku 2009
 • VIDEO: Na cestách ke Krymu, tichá ruská mobilizace pokračuje
 • Ruský generál Leonid Ivašov: „Jsme ve válce“
 • Plné prohlášení NATO:

  [quote align="center" color="#999999"]

  Vývoj na Ukrajině nadále bedlivě sledujeme. Litujeme všech těch tragických ztrát na životech. Vítáme skutečnost, že násilí bylo ukončeno prostřednictvím jednání, která vydláždila cestu mírovému řešení. Zdůrazňujeme důležitost všezahrnujícího politického procesu založeného na demokratických hodnotách, respektu k lidským a menšinovým právům a na vládě zákona, který naplňuje demokratické aspirace celého ukrajinského lidu.

  NATO a Ukrajina mají výrazné vzájemné partnerství ztělesněné NATO-ukrajinskou komisí. V rámci tohoto partnerství NATO zůstává připravené pokračovat s angažovaností na Ukrajině a s pomocí při realizaci reforem. Reforma obrany a vojenská spolupráce zůstávají klíčovými prioritami. Doporučujeme ukrajinským ozbrojeným silám, aby do politické krize neintervenovaly. V demokracii je imperativem, aby ozbrojené síly do politického procesu neintervenovaly. Podtrhujeme potřebu posílení demokratické kontroly nad obranným a bezpečnostním sektorem s účinným parlamentním dohledem a robustním zapojením občanské společnosti. V kontextu nedávných tragických událostí jsou pro budoucnost Ukrajiny kriticky důležité transparentní demokratické a odpovědné instituce.

  Suverénní, nezávislá a stabilní Ukrajina pevně oddaná demokracii a vládě zákona je pro Euro-atlantickou bezpečnost klíčová. V souladu s Chatou o rozhodném přátelství mezi NATO a Ukrajinou budou Spojenci NATO nadále podporovat ukrajinskou suverenitu a nezávislost, územní celistvost, demokratický vývoj a principy nenarušitelnosti hranic jako klíčové faktory stability a bezpečnosti ve Střední a Východní Evropě i na kontinentu jako celku. [/quote]

  I s tím jak teď na obou stranách dochází k vojenské eskalaci, tak algoritmy zůstávají nastavené na nákupy, jako by krach nebyl na spadnutí. Posaďme se vedle a koukejme, kdo první couvne.

  Překlad: Miroslav Pavlíček

  Zdroj: zerohedge.com