Představte si, kdyby došlo ke kampani za vyhození všech vyšších vládních radů, kteří nevěří v Boha. To by bylo pobouření, a správně. Politické čistky úřadů odstavující od pravomocí na základě jejich soukromé víry, na základě toho, co číhá v jejich svědomí, na to by se pohlíželo jako na netolerovatelný útok na svobodu myšlení. No, ale Strana zelených navrhuje právě takovýto útok na vyšší vládní rady – nikoliv na bázi toho, zda věří v Boha, nýbrž na bázi toho, zda se podvolují konsensu o klimatické změně.


Tato strana vydala 10 bodový plán na to, jak se vypořádat se současnými záplavami, a úplně na vršku tohoto plánu je návrh, že všichni vyšší vládní radové, kteří nepřijímají „závěry klimatických učenců“ by měli být odstaveni, vyhozeni ze služby a účinně vyloučeni z veřejného života.

Tohle by se mělo vztahovat i na ty vládní rady, jejichž působnost nemá nic společného s životním prostředím. Jak vůdkyně Strany zelených Natalie Bennett objasnila v tomto dost šokujícím interview s BBC: „Žádný z vyšší vládních radů, kteří odmítají přijmout učený konsensus o klimatické změně, nemá na svém místě co dělat.“


Poznáváte ho (McCarthyho), Greeni?

V tomhle návrhu je více než jen závan McCarthyismu. Možná bychom se měli každého aspiranta na státní službu ptát: „Jste v současnosti skeptikem klimatické změny, nebo jste jím někdy býval?“ Návrh Strany zelených ukazuje, jak až autoritářskou a netolerantní se ekologistická politika stala, takže každý, kdo vznáší dotěrné otázky o konsensu o klimatické změně je ocejchován za „popírače“ (což je termín vypůjčený od Inkvizice) a kdokoliv, kdo se dopustí pochybení tím, že se nepodvolí správnému způsobu myšlení o záležitostech klimatické změny, se brzy ocitne mezi obviněnými nejen za to, že se mýlil, nýbrž za to, že byl nemorální a dokonce nebezpečný – neboť Strana zelených říká, že vyšší vládní radové, kteří vyvrací Zelený konsensus „ ohrožují naši budoucnost a budoucnost našich dětí.“

Pokud může strana takhle volně a nenuceně volat po vyhazování vládních radů, kteří nepřijímají konkrétní hledisko, konkrétní konsensus, pak je dost jasné, že taková strana ztratila jakékoliv sepětí s věky starými ideály svobody myšlení, svobody projevu a práva na vlastní svědomí. Zelení se nedožadují ničeho jiného než čistky od eko-pohanů a politicky nežádoucích z politického života. A v tomto procesu odhalili své skutečné instinkty, k nimž patří démonizace jejich oponentů místo debaty s nimi, cenzura materiálů, které nemají rádi, místo aby je vyvraceli, a milují sekulární verzi někdejších nenávistných bludařů vynucující Biblickou korektnost, nálepkujících za vyvrhele každého, kdo neakceptuje svaté přijímání z poháru zelenosti.

Jaké je opravdu lidské zavinění u současných záplav v Anglii: Za záplavy v Anglii může ideologické rozhodnutí jedné agentury, tvrdí kritici

Brendan O'Neill

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: blogs.telegraph.co.uk