Vládnoucí elita EU v Bruselu vrhá všechno do květnových voleb do Evropského parlamentu ve snaze rozšířit svou moc nad celým kontinentem a potlačit rostoucí rebelii proti centralizaci. Viviane Reding kontroverzní a mnohomluvná evropská komisařka spravedlnosti byla 10. února v Londýně na veřejné debatě o „Budoucnosti Evropy“ jako součásti sérií „Občanských dialogů“, které komise rozpoutala v roce 2013 jako klíčový prvek rok dlouhého propagandistického blitzkriegu. Tento blitzkrieg se zaměřuje na ovlivnění volby 751 členů Evropského parlamentu při hlasování, které se odehraje 22-25. května v každém z členských států.


Tento podnik Reding v Londýně byl podle tiskové kanceláře Komise EU 44. z „více než 47 takovýchto schůzek“ plánovaných po celém kontinentu spolu s masivní propagandistickou kampaní, k níž patří i televizní programy, trollování na sociálních médiích, šíření literatury a jiné nákladné plány, které si vysloužily širokou kritiku, dokonce i od politického a mediálního sektoru, který je normálně EU nápomocný.

Jak nedávno hlásil Bob Adelmann z New American, tak se Reding v lednu povedlo trefit do neuralgického bodu svým federalistickým projevem, který volal po transformaci Evropské unie do Spojených států evropských s ještě větší centralizací moci. To bylo ale jen poslední nestoudné potvrzení od vrcholných Eurokratů stvrzujících varování kritiků, že ti proponenti „čím dál užší unie“ mají opravdu v úmyslu vymýtit národní suverenitu členských států EU a EU přeměnit na všemocnou vládu nad celým kontinentem.

Samozřejmě, že po většinu posledních téměř šesti desetiletí existence EU (v jejích různých zpodobněních) její vůdci a propagátoři na veřejnosti halasně popírali, že by si snad přáli Spojené státy evropské nebo na nich dokonce pracovali – i když téměř každá akce, k níž přistoupili, svědčila o opaku, stejně jako odhalená soukromá prohlášení. New American podrobně rozvedl konkrétní kroky, které se přijímají stejně jako mnohá přiznání architektů EU, kteří popíráním zakrývali ten krypto-federalismus týkající se jejich pravých cílů.

Teď, když už ten komplot za centralizaci a konsolidaci moci je už tak flagrantní, že je nepopiratelný, tak se spiklenci za EU pokouší podplácet, šikanovat, donucovat, zastrašovat, svádět a hrozit čím dál vzdorovitějším obyvatelům EU, aby přijali ten závěrečný puč proti jejich svobodám. Nicméně výkup velkých bank z Evropy a z Wall Streetu z kapes daňových poplatníků s posvěcením EU spolu s monetárními a regulačními politikami, které vykrvácely evropské ekonomiky, si vybral těžkou daň na věrohodnosti a popularitě EU. Arogance Reding a jejího šéfa presidenta Komise José Manuela Barrosy jen k tomu pobouření a hněvu vůči Bruselu přidaly. Sentimenty proti EU vzrůstají zvláště silně v Británii, Německu, Rakousku, Řecku, na Kypru, v Maďarsku a Holandsku (přičemž to bylo zakládajícím členem paktu šesti národů, který přerostl až do EU).

Komisařka Reding zaútočila na „extremisty“ tj. na britské obavy z ilegální masové migrace do UK a britské úsilí o omezení sociálních dávek migrantům. Připojila se i ke spojenému útoku politiků EU jako Barroso a komisaře zaměstnanosti EU Laszlo Andora, který toto britské úsilí označil za „odporné“ a „upadající až k takovým pokleslostem“ jako xenofobie a nenávist.

Ve své debatě z 10. února Reding řekla, že pro britské voliče je důležité, aby se před květnovými evropskými volbami podívali na přesná „fakta a čísla na stole.“ V nadpisu o této události u BBC se píše: „‘Dejde britským voličům fakta‘ – Eurokomisařka Viviane Reding.“

Její komentáře překypovaly nestoudným pokrytectvím, uvážíme-li, že Evropská komise byla opakovaně tepána za své extrémní tajnůstkářství a netransparentnost, stejně jako za pravidelné překrucování faktů a propagaci falše. A i samotná Reding je účastnicí té velice tajnůstkářské konference Bilderberg; když se jí ale v minulosti ptali na účast na Bilderbergu, odvolala se na „pravidla Chathamského domu“, čímž se přihlásila k utajení, které se vztahuje na všechny účastníky.

S tím, jak evropské parlamentní volby 2014 přijdou za méně než 100 dnů, tak se komise dostává pod palbu široké škály kritiků za nákladnou propagandistickou kampaň EU, která nejenže je plýtváním zdroji v časech zbídačování, ale je i porušením údajné neutrality institucí EU ve volební politice.

Šéf Evropské komise Barroso nedávno ohlásil UK Telegraphu, že „požádal své komisaře, aby mu poslali pětistránkové chvalozpěvy – i s obrázky – na svoji dobrou práci, aby se jimi před květnovými evropskými volbami vyplnily pro-EU ‚brožury‘.

„Tato komise už na propagandu utratila obrovité částky,“ řekl Geoffrey Van Orden, konzervativní poslanec za region Východní Anglie. „Tohle je další příklad jejího úsilí o vlastní propagaci na náš účet.“

Euronews, mnohajazyčný zpravodajský kanál sídlící v Lyonu ve Francii, je notoricky známý jako propagandistická hlásná trouba Evropské komise, která je jich hlavním zdrojem financování. Ale i ten přiznává, že uprostřed bruselských požadavků na „zbídačování“ a utahování opasků kvůli finanční krizi pro národní a místní vlády a občany, výdaje této komise na Euronews neustále rostly. Stejně je to s výdaji EU na všeobecnou propagandu, která leští image EU a argumentuje za „ještě těsnější unii“ (tím se myslí takovou, v níž bude Brusel dostávat více a více moci).

EU v roce 2011 za mnoho milionů dolarů v Bruselu otevřela extravagantní návštěvnické centrum Evropského parlamentu zvané Parlamentárium, které britská skupina Aliance daňových poplatníků (TPA) označila za „propagandistickou centrálu“. Tenhle okázalý palác, který pohlcuje miliony euro z rozpočtu v plánovaných staveních nákladech, je ale jen jedním z mnoha cílů rozhněvaných evropských daňových poplatníků. TPA říká, že to Parlamentárium:

[quote align="center" color="#999999"]

Je bezpochyby propagandistickou centrálou. Ta síň pojmenovaná „Jednota v různosti“ představuje „procházku mapou rozprostřenou po podlaze zobrazující Evropu bez hranic“ a umožňující návštěvníkům „získat interaktivně informace o událostech, které způsobil Evropský parlament, co sepisuje předpisy, které jsou platné a závazné po celé Evropě.“

K tomu patří „instalace osvětlení“ nazvaného „Obloha názorů“, přičemž zvláštní úsilí bylo vynaloženo na indoktrinaci dětí o potřebě existence Evropské unie s modelem Parlamentní komory. A to jim opět podle oficiálních žvástů umožňuje „poučit se, co to znamená aktivně se účastnit na myšlence jednotné Evropy.“[/quote]

 

Nákladní „Twitteroví trollové“ Bruselu

Loni uniklé dokumenty Komise EU odhalily použití milionů eur z peněz daňových poplatníků na Internetové trolly a propagaci pro-EU sentimentů. Bruno Waterfield, bruselský korespondent Daily Telegraphu, o tom napsal:

[quote align="center" color="#999999"]

Daily Telegraph viděl důvěrné návrhy na výdaje a vnitřní dokumenty plánující bezprecedentní propagandistický blitzkrieg před evropskými volbami a během nich v červnu 2014.

Pro tuto novou strategii budou klíčové „nástroje monitorování veřejného mínění“ sloužící k „identifikaci už v raném stadiu toho, zda má politická debata mezi příznivci na sociálních mediích a na blogách potenciál přilákat mediální a občanský zájem.“ …

„Zvláštní pozornost je třeba věnovat zemím, které zažily vzepětí Euroskepticismu,“ uvádí důvěrný loni odsouhlasený dokument.[/quote]

Plány EU rovněž volají po instalaci dalšího „Domu evropské historie“ za $100 milionů, aby se „podpořilo povědomí o evropské identitě.“ Přirozeně, že „evropská identita“ v tomto případě znamená identifikace s Evropským „projektem“ a jeho podpora.

Daily Telegraph hlásil:

[quote align="center" color="#999999"]

Paul Nuttall, zastupující vůdce UKIP, tyto návrhy napadl a řekl o nich, že porušují neutralitu veřejné správy EU tím, že z úředníků dělají „troll-patroly“ šmírující Internet, aby prováděli nevyžádané a provokativní politické příspěvky do debat na sociálních médiích.

„Utratit více než milion liber za úředníky EU, aby se v úředních hodinách stali trolly na Twitteru, je rozhazovačné a opravdu směšné,“ řekl.

„Připadá mi bizarní, že administrativa EU sehrává takovouto otevřeně politickou roli s cílem útočit na Euroskeptiky – což je kódové slovo pro strany jako UKIP, a to je těžko neutrální.“[/quote]

Mezi mnohými dalšími propagandistickými programy sponzorovanými politbyrem EU je i série konferencí ReACT s vysoce profilovanými celebritami. „Evropský parlament uspořádal svou poslední konferenci ReACT v Římě, jednu z pěti uspořádaných v Evropě na různá témata před květnovými Evropskými volbami 2014,“ uvádělo prohlášení Evropského parlamentu z 24. ledna 2014. „Tato konference se odehrála 23. ledna v Cinecittá, v legendárním filmovém studiu. Ten den bylo pro experty a další zainteresované lidi účastnící se této události menu sestávající ze zdravotnictví, trvalé udržitelnosti a potravin.“ Ti tři řečníci na tomto EU piklení byli profesor Riccardo Valentini, tzv. klimatický expert, italský kuchař a televizní hvězda Carlo Cracco a televizní žurnalistka a guru přes zdraví Michele Mirabella.

Tato římská konference byla čtvrtou událostí ReACT. První ReACT záležitost se odehrála v Paříži a zaměřila se na nezaměstnanost; druhá byla ve Varšavě a pojednávala o roli EU ve světě; třetí byla ve Frankfurtu a zaměřila se na hodnotu investic proudících z rozpočtu EU zpět do členských států. O ekonomice se bude diskutovat 20. února v Madridu na poslední z těchto konferencí. Není žádným překvapením, že všechny ty události ReACT měly takový scénář, aby propagovaly kolektivní „řešení“ EU pro všechny reálné nebo jen vnímané problémy a „krize“. A tato řešení s sebou vždy nesou přenos více pravomocí na centrální orgány EU.

Loni vypukl další pokřik kvůli hlasování Evropského parlamentu za €7,3 milionu k financování třídenního „letního tábora“ na květen (těsně před těmi volbami) pro 10 000 mládežníků ve věku 16 až 30 let k oslavě evropské „kulturní diverzity“ a k prodebatování „myšlenek na lepší Evropu.“

Nic z toho samozřejmě není nového; pro-EU propaganda proudí neustále už desetiletí a v neustále se gradujícím a militantnějším stylu. Ovšem v těch raných letech většinu lidí zaslepila ta chutná nástraha, teď ale už ty pastičky u nástrahy sklapávají se smrtícím účinkem. Propaganda EU je všudypřítomná, s vlajkami a symboly EU, co jsou všude, a s novými agenturami a s každodenním budováním. Pak je tu pro-EU školní výuka a učebnice, komiksy, radiové a televizní vysílání, billboardy, reklama na autobusech a v metru atd.

Nicméně, jak jsme hlásili už dříve, podpora pro EU se po celém Eurolandu rozpadá a i všechna ta agresivní propaganda podle bruselské šablony nemusí stačit, aby ji zachránila před rozpadem. Ve skutečnosti Reding, Barroso a tenhle spolek vypadají, že se svou ofenzivou daleko více lidem odcizují a vzbuzují u nich hněv tím přístupem se zaťatou pěstí, než aby se záležitostí EU takto vítězili.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thenewamerican.com