Ať už může být druhé řecké vykoupení hotové nebo nikoli (podle toho, jestli přijmeme věrohodnost událostí, jež z toho plynou), Německo může odstoupit od eura a udělá to, bude-li toho zapotřebí. A právě to je ta nepředvídaná černá labuť, kterou všichni ignorují. Německo by to zjevně nechtělo udělat, jelikož by to vedlo k jeho obvinění ze zhroucení eura. „Plánem A“ bylo pro Německo nabídnout záchranné financování podmíněné požadavky tak nestravitelnými pro Řecko či kterýkoliv jiný stát skupiny PIIG, že by to pravděpodobně skončilo odchodem než povolností vůči nim. Stojí za povšimnutí, že před druhým vykoupením Řecka německý ministr financí Wolfgang Schäuble navrhl, aby Řecko posunulo své dubnové volby jako součást balíčku vykoupení.

Jednoduše řečeno Schäuble má starost, že by nepopulárnost zbídačujících opatření uvalených na Řecko jako součást druhého balíčku výkupů vedla ke „špatné demokratické volbě“.

Zahloubejme se na chvilku nad tímto posledním odstavcem; je tak ulítlý, že je mu obtížné byť i jen porozumět. Představme si, kdyby čínský činitel navrhl, aby USA odložily své volby, jinak se Čína začne masově zbavovat pokladních poukázek USA, a pak uvidíte, co to obnáší.

Chápejte, Schäuble není žádný idiot. On ví, že není možné, aby na to Řecko přistoupilo. Takže na jeho komentář lze nahlížet pouze jako na pokus vyvolat řeckou protireakci, přičemž si zároveň urve nějaké politické body v Německu.

A opravdu ti, kdo se předvádí svou ochotou hrát s Řeckem tvrdou hru, se dočkali nárůstu popularity (Merkelová nedávno spatřila, jak souhlas s ní proráží k nejvyšší úrovni od jejího znovuzvolení). Schäuble tu zjevně hraje partituru podle jejích not.

Schäublovo prohlášení by se také mělo brát v kontextu nedávné podpory Angely Merkelové v kampani za znovuzvolení Sarkozyho ve Francii proti tvrdému socialistovi François Hollandovi, který se chce zapojit do mise rozrůstajícího se socialistického hnutí a snížit věk odchodu do důchodu ve Francii, ořezat daňové úlevy bohatým a vzepřít se fiskálním požadavkům EU, k nimž Německo přesvědčilo 17 jejích členů.

Nedávné průzkumy ukazují, že Holland, pokud dojde na druhé kolo, ve volbách zvítězí. Skutečnost, že Sarkozyho kampaň za znovuzvolení byla spuštěna tím, když poslanec z jeho strany prohlásil, že nacisté nikdy během holocaustu nedeportovali z Německa do Francie homosexuály (což je těžko prohlášení, které by zvýšilo Sarkozyho šance na znovuzvolení), mu moc nepomáhá.

Řečeno jinak, němečtí vůdci, zvláště Merkelová a Schäuble, vidí na politické zdi napsáno: že jak Řecko, tak Francie se pravděpodobně budou nacházet pod novým vedením, které je pro-socialistické, proti zbídačujícím opatřením a s největší určitostí proti přijímání příkazů z Německa.

Německo si tudíž musí být vědomi (stejně jako do jisté míry i EU, MMF a ECB), že už nakonec účastí v tomto vykupování stejně bojují ve ztracené bitvě. A opravdu Schäuble šel dokonce tak daleko, že nedávno Řecko nazval „bezednou jámou“, kde se plýtvá penězi (ale tehdy, když se účastnil vykoupení Řecka, které přesáhlo celý řecký HDP, na tohle nepoukazoval).

Schäublovo prohlášení nezůstalo u Řeků bez povšimnutí. Řečtí politikové už běžně vynáší na světlo, že Německo Řecku po druhé světové válce nezaplatilo žádné pořádné reparace, zatímco řecká média začala Schäubleho a Angelu Merkelovou vyobrazovat jako nacisty.

Zatímco oficiálně bylo pro Řecko dosaženo „dohody“, funguje tu hluboké podpovrchové napětí, které by v kterémkoliv okamžiku mohlo EU uvést do stavu havarijního zadření.

Musíme pamatovat na to, že v rámci velkého obrazu je Řecko jen prvním dějstvím toho, co v Evropě nadchází: Itálie a Španělsko čekají na křídlech, aby vstoupily do centra dějiště, jakmile bude vykoupení Řecka ukončeno ( pokud k němu dojde, což se teprve uvidí).

Jenže vidíme, jak je ten celek neefektivní – „to odevzdání fiskální suverenity výměnou za daleko levnější půjčky (vykoupení z dluhů)“, tedy dohody pro Řecko, Španělsko atd., které už řekly EU, ať si své rozpočtové požadavky strčí za klobouk. Tento druh politického napětí mezi členy EU během nadcházejících měsíců poroste, jelikož jsou tu Irsko, Portugalsko, Španělsko a Itálie, jejichž ruce se už začínají ukazovat na tom pokerovém stole EU.

Německo si toho je vědomo stejně jako faktu, že neexistuje způsob, jak přesvědčit německé voliče, aby šli do vykupování nějakých dalších PIIGS (i kdyby Německo, MMF a ECB snad měly fondy k vykoupení Španělska či Itálie, a to stejně nemají). Proto se Německo rozhodlo hrát s Řeckem tvrdou hru. Proto Německo uvedlo do chodu nouzový plán, který mu umožní odstoupit od eura, pokud bude muset.

Jaký je německý „Plán B“? Odstoupit od eura, ale zůstat v EU (možná).

Pokud mi nevěříte, uvažte, že během posledních šesti měsíců Německo:

1.      Schválilo legislativu, která by Německu umožnila opustit euro, ale zůstat součástí EU.

2.      Znovu instalovalo svůj Speciální finanční fond tržní stabilizace (čili krátce SoFFin).

A to je ten druhý z těchto bodů (nová instalace SoFFIN), kterého si západní média a 99% investorů naprosto nevšimli. Krátce, Německo dalo SoFFIN:

400 miliard eur, aby je použil na záruky pro německé banky.

1.      80 miliard eur bude použito na rekapitalizaci německých bank

2.      Legislativu, která německým bankám umožní vyházet své vládní dluhopisy eurozóny, bude-li toho třeba.

Ano, je to tak. Jakákoliv německá banka, pokud se k tomu rozhodne, bude mít během krize možnost zbavit se vládních dluhopisů EU jejich vhozením do SoFFIN.

Jednoduše řečeno Německo vložilo 480 miliard eur do proti-katastrofické hradby kolem svých bank. Takže se doslova v kterémkoliv okamžiku, kdy se mu zlíbí, může stáhnout z eura. Otázkou je, zda je jejich současné uchopení moci v EU úspěšné. Pokud není a ostatní národy EU odmítnou hrát jejich hru (jako s tím už začalo Španělsko),pak by Německo mohlo od eura velice snadno odstoupit.

Tohle je ta černá labuť, o které nikdo nemluví. Pokud Německo z eura vycouvá, EU zkolabuje. To bude mít devastační účinek desetinásobku krachu Lehman Brothers (krize 2008), pokud ne horší.

Graham Summers

Nedávno jsem vydal zprávu ukazující investorům, jak se na to připravit. Nazývá se Přežití krize čtyřikrát horší než 2008 a je přeplněná informacemi o tom, jak nejen přežít, nýbrž vzkvétat, když na nás přijde tahle konkrétní černá labuť (nebo jakákoliv jiná číhající v systému).

Tato zpráva je ze 100% BEZPLATNÁ. Její kopii si můžete dnes obstarat na: http://www.gainspainscapital.com v tabulce OUR FREE REPORTS.

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://www.globalresearch.ca