Každý rok je v USA a Británii utajeno tisíce vynálezů (software, přístroje, zdroje energie, apod.) a to skrze legislativu o utajování patentů, které by mohly ohrozit národní bezpečnost resp. ekonomiku státu. Myslím, že tato legislativa vrhá nový pohled na potenciální skryté možnosti, které by mohly například změnit pohled na energetiku a cenu energií. V USA existuje tato utajovací legislativa v zákonu s názvem "Invention Secrecy Act". Ten vznikl ve svých prvních podobách během 1.světové války a přetrvává dodnes. Některé z patentů byly utajeny již v roce 1920 a dodnes jejich utajení trvá (prý z důvodu možného ohrožení ekonomiky státu či národní bezpečnosti). Jaké vynálezy z roku 1920 mohou i dnes v roce 2012 způsobit nějaký rozruch?


 

Žádný reaktor v garáži

Hlavní myšlenkou bylo, aby nějaký občan nepatentoval nějakou novou zbraň, která by nakonec mohla být odhalena například nepřítelem, a také nedovolit, aby si někdo doma v kuchyni stavěl jaderný reaktor nebo jiný nebezpečný zdroj energie.

Nicméně nápad se možná zvrhl nebo byl už původně zvrhlý. Prakticky každý rok je v USA utajeno přes 5000 patentů a ve Velké británii je dle článku New Scientist ročně utajováno patentů mnohem více (cca 3x větší počet než v USA). Samotný seznam toho, co bylo utajeno, je tajný.

Šokujícím zjištěním FAS (Federation of American Scientists) byl jeden takový soudem získaný (odtajněný) seznam utajených patentů z 80. let (skrze americký Zákon o svobodě informací). Dokument popisuje obecněji každou utajovanou položku či oblast zájmu. Úžasná na něm byla zejména položka zakázané "Solární panely, efektivita > 20 procent". Tj., dle tohoto seznamu by solární panely efektivnější než 20% měly podléhat utajení. Z dokumentu se jeví, že u solárních panelů jde o požadavek NASA. U každé položky je totiž uvedeno, který státní subjekt si nárokuje tento patent jen pro své případné privátní použití.

Hned pod položkou o solárních panelech byla uvedena další: "konvertory energie efektivnější nad 70%". Na seznamu také figurují "přímé konvertory tepla na elektřinu".

Tato informace naznačuje možný střed zájmů či korupci. Nedostatek zdrojů a neefektivita totiž vždy určité skupině dává moc. Efektivita nemusí být v zájmu všech. Ne těch, kteří na poskytování nedostatkových zdrojů profitují.

Povinnosti autora utajeného patentu

Autor je v tomto americkém zákonu nucen o svém vynálezu mlčet, nesmí se ho pokusit patentovat v jiné zemi, a patent je "zamčen do trezoru", resp. převezen například do NASA, kde je použit v zájmu národní bezpečnosti pro vojenský výzkum NASA kontraktovaný přes ministerstvo obrany nebo zřejmě leckteré tajné operace vojenského charakteru. V tomto směru se můžeme jen dohadovat. Protože patent je tajný a je také tajné, co bylo utajeno a kým.

Při nesplanění těchto povinnosti musí žadatel patentu buď zaplatiť až 10 000 dolarů nebo strávit až 2 roky vězení či obojí (viz. paragraf zmíněného zákonu 35 USC § 186 – PENALTY).

 

Patentová legislativa v ČR

Metodické pokyny českých patentových úřadů utajení umožňují také. Nicméně neobsahují explicitní zmínku o možnosti utajení patentu, který ohrožuje ekonomiku státu. Pouze uvádí, že jsou patenty prověřovány (Národním bezpečnostním úřadem), zda neobsahují informaci podléhající utajení. Ovšem jde jen o metodický pokyn nikoliv o zákon.

2.3 Utajované přihláškyPřihlášky, o kterých rozhodl Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), že obsahují utajované skutečnosti, spravuje bezpečnostní tajemník (zákon o utajovaných skutečnostech a spisový řád ÚPV).

Má-li pracovník Úřadu při řízení o neutajené přihlášce za to, že by předmět přihlášky mohl obsahovat utajovanou skutečnost podle § 3 zákona o utajovaných kutečnostech, oznámí tuto věc bezpečnostnímu tajemníkovi. Ten pak postupuje podle spisového řádu ÚPV a s přihláškou se až do rozhodnutí NBÚ zachází jako by obsahovala utajovanou skutečnost.

Zdroj: ČÁST B – VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ( pdf, 439 kB)

To je zajímavá informace také v souvislosti s dohodou uzavřenou spolu s USA, která činí ČR odpovědnou v zachování utajovaných informací USA. Hypoteticky by se dala uvažovat provázanost i s americkou tajnůstkářskou patentovou politikou (se zmíněným americkým zákonem o patentovém tajemství), nicméně nejsem právník, zda by si USA mohlo vynucovat utajování podobných patentů i v ČR.

(viz. například "Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informaci" ze Sbírky mezinárodních smluv ČR)

 

Efektivní solární panely

Mojí úvahou je zda, pokud by například český výzkumný tým vynalezl nějaký velmi efektivní solární panel, který konvertuje sluneční paprsky na elektrický proud s řekněme 60% účinností, by ho bylo možné legislativně potlačit.

Dnes se průměrná efektivita dostupných solárních panelů pohybuje okolo 20%. A mají také krátkou životnost (okolo 25 let) a snadno se poškodí. Pro většinu lidí je použití solárních panelů příliš nákladné. Pro domácnost přijdou solární panely na stovky tisíc. Pokud jsou potlačovány novější technologie, může být tato nákladná a nevýhodná situace udržována uměle.

 

Vše je naopak?

Mnoho lidí denně umírá hladem a jinde se vyhazují potraviny do kontejnerů ze supermarketům kvůli datumu prošlosti (obchody nemohou legálně ten den prošlé potraviny poskytnout například bezdomovcům nebo charitě) či nedostatku místa ve skladu či regálech z důvodu nasazení nového marketingově vhodnějšího produktu (musely uvolnit místo v regálech, tak je levnější je vyhodit do kontejneru).

Procesory, cívky a jiné zahřívající se technologie včetně jaderného materiálu je snaha uchladit, aniž by byla již dávno snaha tuto energii namísto chlazení ventilací (či tekutým dusíkem aj.) konvertovat například na elektrický proud. Může to souviset s výše zapovězenými efektivními konvertory energie? Nebo proč už se dávno neuvažovalo, jak namísto chlazení procesorů v PC zkusit ono neužitečné teplo využít přímo pro chlazení nebo ho překonvertovat na elektrickou energii?

I co do jaderné energetiky jsou ignorovány jiné bezpečnější a ekologičtější způsoby – například štěpení thoria namísto plutonia.

 

Permakultura

Tento způsob efektivního uvažování je typický pro pojem permakultura, kde je snaha, aby se užitečnost kloubila s efektivností a estetikou. Oproti konceptu trvale udržitelného rozvoje se zastánci/praktici permakultury nesnaží o politický vliv, nýbrž v praxi svůj koncept uplatňují například při pěstování potravin nebo i na obyčejné dekorativní zahradě. V dokumentu "2012 : Čas pro změnu" ( http://www.2012timeforchange.com, ukázka z filmu – s CZ titulky) je ale navštívena i čistička toxické odpadní vody, která pro čistění využívá "obyčejné" rostliny. Ani bych se nedivil, pokud by i tento pro mě nový způsob čištění vody (oproti agresivnímu "čištění" chemikáliemi) také spadal pod nějaký utajený seznam.

Něco je zjevně špatně. Je to tak záměrně z důvodů národní bezpečnosti či stability ekonomiky? Může být korporátní sektor naftařů "too big to fail" stejně jako banky a automobilky, které získaly z důvodu finanční krize biliardové dotace am. dolarů? Může někomu dokonce prospívat i znečištění? Minimálně je možné se znečištěním obchodovat pomocí emisních povolenek a podobně získávat politický vliv či tunelovat státní rozpočet. Někteří geniální lidé dokonce umí vydělávat i na dluzích, což je téma dne u hypoteční krize, která vyústila ve finanční krizi v USA.

 

Qui bono

Rozhodnutí bránit přilišnému technologickému vývoji může být z důvodu zachování rozdělení moci, který by dobrovolně asi mnoho na to profitujících nepřijalo. Ale co dělat proti zdražení elektřiny nebo plynu? Postavit si vlastní elektrárnu? Možná ano.

Zdroj: mika.blog.idnes.cz