V tom, co se určitě setká s posměšným pokřikem po celé Evropské unii, a co je v souladu s tím, co před tím doporučoval MMF (a před čím jsme před tím varovali jako před nevyhnutelným), tak Bundesbanka v pondělí řekla, že země které čeká bankrot, by měly vytáhnout soukromé bohatství ze svých občanů přes jednorázový kapitálový tribut, než požádají o pomoc další státy. Jak hlásí Reuters, Bundesbanka prohlašuje: „Kapitálový tribut odpovídá principům národní odpovědnosti, podle nichž jsou daňoví poplatníci odpovědní za závazky své vlády, než se bude vyžadovat solidarita od dalších států.“ Uvádí ovšem, že nebudou podporovat realizaci opakujících se zdanění bohatství v Německu s tvrzením, že to by poškodilo růst. Čekáme vyvrácení (nebo Draghiho úžas budící řešení k této čáře v písku.)


Od Reuters,

[quote align="center" color="#999999"]

Německá Bundesbanka v pondělí uvedla, že země před bankrotem by měly stáhnout soukromé bohatství svých občanů přes jednorázový kapitálový tribut, než požádají další státy o pomoc.

Tvrdý postoj Bundesbanky přichází po letech krize eurozóny, která zažila už pět vykupování vlád z dluhů. Rovněž docházelo k tržním intervencím Evropské centrální banky, např. v Itálii, kde je čisté průměrné bohatství na domácnost vyšší než v Německu

.„Kapitálový tribut odpovídá principům národní odpovědnosti, podle nichž jsou daňoví poplatníci odpovědní za závazky své vlády, než dojde na požadavek solidarity ostatních států,“ uvedla Bundesbanka ve své měsíční zprávě.

Varovala, že takovýto tribut s sebou nese významná rizika a jeho realizace nebude snadná, s dodatkem, že by se o něm mělo uvažovat je v naprosto výjimečných případech, např., aby se odvrátila hrozící insolvence vlády.

Německý institut pro ekonomický výzkum v roce 2012 vypočetl, že v Německu 10% tribut vybraný jako daň z osobního majetku nad 250 000 euro by jim přidat kolem 230 miliard euro. Tento neposkytl čísla pro krizí stižené země kvůli nedostatku dat .

Řecko dostalo výkup z dluhů 240 miliard euro z eurozóny, jejích národních centrálních bank a od MMF, aby jej ochránily před chaotickým bankrotem a možným odchodem z eurozóny. Ne všechny peníze už byly proplaceny.

Bundesbanka však říká, že v Německu by nepodpořila realizaci opětované daně z bohatství s vyjádřením, že ta by poškodila růst.

„Není účelem evropské monetární politiky zajišťovat solventnost národních bankovních systémů nebo vlád a tento nemůže nahradit nezbytné ekonomické úpravy nebo vyčištění bankovních rozvah,“ uvedla Bundesbanka. [/quote]

Jak už před tím dospěl k závěru BCG:

[quote align="center" color="#999999"]

Uvažujeme-li o potenciálních opatřeních, které by to nejspíš vyžadovalo, tak by čtenář mohl žasnout nad kritickými problémy, s nimiž by se politici potýkali: z toho by mohly být jen bolestivé způsoby, jak se z té krize dostat.

Existuje jedna věc, na kterou bychom rádi čtenáře upozornili, protože věříme, že tak či onak, dříve nebo později, se to realizuje. Konkrétně jednorázová daň z bohatství: jinými slovy, místo plíživé inflace bude vláda nucena přikročit k otevřenému transferu bohatství. Podle BCG je v rozvinutých zemích částka dluhu u domácností, korporací a vlád taková, že je třeba z ní odstranit něco přes 21 bilionů dolarů. Což bohužel znamená, že tu je manko v krytí kapitálových podílů, které se bude muset financovat zvýšením hotovosti, která bude muset odněkud přijít. To něco je daň na střední a vyšší třídy, které vlastní finanční aktiva za 74 bilionů dolarů, která se budou muset zdanit krvavou sazbou 28,7%.

[/quote]

Ty popsané programy BGS (a Bundesbanky) by byly drastické. Byly by nepopulární a vyžadovaly by širokou politickou koordinaci a vůdcovství – tedy něco, co politici zatím vyměňovali za hru o čas i přesto, že se tím zhoršují výhledy. Uznání těchto faktů by mohlo být největší překážkou. Politici a centrální bankéři se pořád ještě neshodli na tom, že to je plnocenná krize a tudíž vkládají příliš mnoho naděje do snadných řešení. Potřebujeme pochopit, že recese rozvah se hodně liší od pouhé normální recese. Čím déle budou politici a bankéři čekat, tím nezbytnější bude reakce nastíněná v tomto spise. Bohužel dosažení konsensu u tak těžké akce by mohlo vyžadovat prostředí, jaké jsme naposledy zažili ve 30. letech.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com