Bývalý hlavní ekonom Světové banky Justin Yifu Lin navrhuje pro stabilnější měnový systém přechod od amerického dolaru k jednotné světové superměně. Tvrdí, že dominance amerického dolaru je prvotní příčinou světové finančně – ekonomické krize. Nyní je Lin profesorem na Pekingské univerzitě a hlavním poradcem čínské vlády. Objasnil, že rozšiřování balíku hlavních rezervních měn – amerického dolaru, eura, japonského jenu a libry šterlinků – nebude znamenat adekvátní vyřešení likvidace následků finanční krize. Ani internacionalizace čínské měny nepomůže.


Lin vyzval mezinárodní společenství, především USA a EU, aby se chopily měnové infrastrukturní iniciativy. Za účelem stimulování světové ekonomiky navrhl nastartovat "globální infrastrukturní iniciativu" na odstranění "slabých míst" v chudých a rozvojových státech. Takové opatření by podle něho přineslo možnosti i rozvinutým ekonomikám.

Řekl: "Čína na sebe může vzít při realizaci těchto plánů jen pomocnou roli. Schválit to musí USA a Evropská unie. A já myslím, že Velká dvacítka je ideální místo pro projednání takových myšlenek."

Světoví vůdci opakovaně posuzovali koncepci světové superměny vázanou na balík měn. Tu schválil i laureát Nobelovy ceny Joseph Stiglitz. Superměna může být vázána i k jednotné měně, ale provázanost světových finančních trhů a nebezpečí volatility, která takto může nastat, ji činí méně populární.

Profesor obchodní politiky z Cornellovy univerzity Eswar Prasad, který je rovněž vědeckým pracovníkem Brookingova ústavu, nepovažuje superměnu za spásu světového finančního systému před takovým selháním, k jakému došlo v roce 2008 a který uvrhl světovou ekonomiku do nejnebezpečnější krize od velké deprese třicátých let. Prasad řekl: "Pružné směnné kurzy zajišťují užitečný šokový mechanismus, zvláště pro nové tržní ekonomiky. Efektivnější finanční regulace a zlepšení mezinárodní správy, vedle lepší fiskální a strukturální politiky, by ve věci upevnění finanční stability ve světě dosáhly mnohem víc než jednotná měna."

Argumenty pro světovou měnu byly opět vysloveny v době rozpočtové slepé uličky v USA v říjnu. Tisková agentura Xinhua uvedla, že je možná právě čas, aby obelhaný svět zauvažoval o budování deamerikanizované společnosti. Podle agentury by odklon od závislosti na americkém dolaru a zavedení nové mezinárodní rezervní měny umožnilo vyhnout se negativním dopadům washingtonské vládní slepé uličky na svět.

V březnu 2009 vybídl guvernér Centrální banky Číny k vytvoření nové mezinárodní rezervní měny, která by americký dolar nahradila. Ta by podle něho nebyla vázána na jednotlivé země a byla by schopna dlouhodobě zůstat stabilní. Světovému finančnímu systému by přinesla více užitku než současná závislost na USD.

Vedoucí měnového analytického útvaru HSBC Bloom řekl, že změna peněžní kreditní politiky USA přinese měnám rozvojových zemí kolísání kursů a finanční nestabilitu. Významný čínský ekonom Chen podotkl, že nadnárodní měna by vyžadovala spolupráci různých zemí a koordinaci jejich makroekonomické politiky.

I Bloom i Chen uvedli, že Čína musí hrát v mezinárodním finančním řízení významnější roli. Podle Blooma bude v tomto roce posílen jüan a přes posílení kursu amerického dolaru se zrychlí internacionalizace čínské měny, pokud se vláda rozhodne otevřít kapitálový trh.

Badatel evropského centra mezinárodní politické ekonomie v Bruselu Michal Krol si nemyslí, že je globální krize způsobena hegemonií USD. Řekl: "Nemyslím, že velké ekonomiky a jejich měny jsou v tuto chvíli připraveny k zavedení nadnárodní měny. Ani EU ani Čína nemají finanční trhy, ani kreditní peněžní systémy, které by byly pevné, spolehlivé, připravené a dobře fungující, aby mohly tvořit základní kámen světového systému. Nyní je skutečně čas ke zformulování základních principů mezinárodní měnové správy."

Výkonný ředitel evropské nadace Madariga při College of Europe Pierre Defraigne okomentoval návrh Lina: "Je to výborné, ale problém je v tom, jak tyto plány realizovat, sjednotit za pomoci účinného mezinárodního mechanismu země, které takové infrastrukturní budování potřebují a země, které mají dostatečné měnové rezervy."

Zdroj: politikus.ru, Překlad: outsidermedia.cz