Je možné, abychom přežili bez jídla a vody? Pro lékaře je velkou záhadou Ind, který tvrdí, že už 70 let nic nesnědl, ani nevypil. Ještě větším šokem je skutečnost, že se těší dokonalému zdraví. Prahlad Jani žije v indickém městě Ahmedabad a říká, že od svých 8 let nekonzumuje žádné potraviny ani nápoje. Tvrdí také, že když mu bylo osm, požehnala mu jedna bohyně. To mu prý umožňuje žít bez obživy, vyjma té, kterou čerpá z meditací.


Od 22. dubna do 6. května 2010 byl Prahlad Jani pozorován a testován v soukromé nemocnici Sterling Hospital profesorem Sudhirem Shahem a týmem 35 výzkumníků z Indického institutu fyziologie a příbuzných věd Ministerstva obrany (Indian Defence Institute of Physiology and Allied Sciences – DIPAS) a dalších ústavů.

Tento početný tým zkoumal Janiho každodenní klinická vyšetření, krevní testy a snímky. Jani byl nepřetržitě sledován kamerovým systémem. Podle vědců se Jani dostal ven z hermeticky uzavřené místnosti jen ve chvílích, kdy byl testován nebo když mu bylo dovoleno pobýt chvíli na slunci. I během těchto okamžiků však byly pořizovány video nahrávky, aby byla zajištěna hodnověrnost výsledků. Jani se dostal do kontaktu s tekutinami, jen když se mohl vykoupat, což mu bylo poprvé dovoleno během pátého dne, a když měl kloktat vodu. Je důležité zmínit také to, že jeho toaleta byla zapečetěna, aby bylo možno ověřit, že ze sebe nic nevylučuje.

Po patnácti dnech intenzivního pozorování, během kterých Jani nic nejedl, nepil a nebyl na toaletě, vyplynulo z výsledků lékařských testů, že jeho stav je normální. Podle lékařů byl jeho zdravotní stav dokonce lepší než u osob dosahujících poloviny jeho věku. Lékaři uvedli, že ačkoli množství tekutin v Janiho močovém měchýři bylo nestálé a Jani „byl schopen vytvářet ve svém měchýři moč“, vůbec nemočil. Ze zaznamenaných hladin hormonů leptin a ghrelin, jež souvisí s chutí k jídlu, vyplynulo, že Jani je schopen extrémní adaptace na hladovění a žízeň.

Vědci z DIPAS se rozhodli že budou v testování pokračovat, aby zjistili, jak je z Janiho těla vylučován metabolický odpad, odkud čerpá energii potřebnou k přežití a jak si zajišťuje hydrataci.


Ředitel DIPAS je přesvědčen, že výsledky tohoto výzkumu by mohly „ohromně prospět lidstvu“. Podle profesora Anila Gupty ze Společnosti pro výzkum a iniciativy v oblasti trvale udržitelných technologií a institucí (Society for Research and Initiatives for Sustainable Technologies and Institutions – SRISTI), který dohlížel na testy, uvedl, že tým vědců byl „zaujat“ tím, že Jani díky kriya józe zjevně dokázal ovládat fyziologické funkce svého těla.

Většina lidí dokáže přežít bez jídla několik týdnů s tím, že jejich tělo čerpá ze zásob tuku a proteinů. Bez vody však běžný člověk přežije pouhé tři až čtyři dny. Jak je možné, že Jani to dokáže? Někteří lidé se domnívají, že si vytvořil zásobu vody v těle během koupání. Jiní jsou přesvědčeni, že jedl a pil po skončení testů.

Jani však není prvním člověkem, který byl podroben takovým testům. Další Ind, Hira Ratan Manek (HRM), byl intenzivně zkoumán celých 411 dnů poté, co prohlásil, že nekonzumuje žádné potraviny. I když HRM pil převařenou vodu, během 411 dnů testování bylo potvrzeno, že nepozřel žádné jídlo, a přesto byl jeho zdravotní stav perfektní.

Zde jsou další informace o Janiho testech: