Místní soudy znovu oživují „vězení pro dlužníky“ za nesplácené pokuty, poplatky… Jako vystřižené z románů Charlese Dickense jsou lidé potýkající se s platbami pokut a poplatků spojených se soudními výlohami i za běžné dopravní přestupky po celých Spojených státech uvrhávání do vězení. Kritici tuto praxi nazývají novými „vězeními pro dlužníky“ – čímž se odkazují na žaláře, které bujely v USA a v Západní Evropě před více než 150 lety. V dobách před zákony o bankrotu a o sítích sociálních zabezpečení byli chudí lidé a zruinovaní vlastníci podniků zavíráni, dokud nebyly splaceny jejich dluhy. Pozdější reformy nakonec s touto praxí skoncovaly. Ale skupiny jako Brannanovo středisko pro spravedlnost a Americká unie občanských svobod říkají, že u místních soudů se oživuje… – Fox News


Dominantní sociální téma: Jaké je to překvapení. Dovedete si to představit!

Analýza volného trhu: Psali jsme o tom už před rokem a půl, ale nepřekvapuje nás, když vidíme, že to prezentuje i Fox. Konec konců, k čemu by byl mem, kdyby se nevrhnul do vysílání?

Pokud nejsou lidé vyděšeni, pak ti, co jsou zapojeni do propagace těchto dominantních sociálních témat, neodvádí svou práci. Zde je to, co jsme už o tomto konkrétním tématu psali:

[quote align="center" color="#999999"]

Daňový zákon začíná s formální kriminalizací dluhů

7. dubna 2012 – Kongres Spojených států neustále směřuje k vyústění, kdy se s těmi, kdo dluží peníze americké vládě, bude zacházet jako se zločinci.

Tento jev postupuje jak doma, tak teď ve zvýšené míře i mezinárodně. Prvním výstřelem v tomto směru je poslední kampaň, která probíhala v roce 2010, když americký president Barack Obama podepsal Zákon o daňovém souladu na zahraničních kontech. Ten v podstatě požaduje, že aby zahraniční banky zadržovaly až 30 procent příjmu, který by si tam mohl Američan vydělat.

Tento zákon tak moc dobře nefunguje, protože zámořské banky nespolupracují (ve státních záležitostech, jako se od nich určitě očekávalo). Je tudíž zapotřebí něčeho jiného: Senátní předloha zákona 1813 nedávno přednesená senátorkou Barbarou Boxer (D-CA). Tento zákon zčásti uvádí, že daňovým poplatníkům s nesplacenými daněmi přes 50 000 USD se mohou konfiskovat pasy.

Není to zločin jako takový, ale finančák (IRS) v poslední době dělal hluk ohledně „sdílení“ informací s policejními úřady. Naposledy, kdy bylo dlužit peníze institucionalizovaným zločinem v Anglosféře, bylo během britské průmyslové revoluce, kdy existovaly takové věci jako vězení pro dlužníky. Ty byly nakonec zrušeny, neboť se na ně nahlíželo jako na kontraproduktivní (a i nelidské), když mají zavřít člověka do vězení za dluh, který nemohl splácet.

Ale jak v USA, tak v Evropě zažívá koncept uvěznění lidí kvůli dluhu návrat. V USA je to zvláště jasné. Je tam spousta lidí, většinou mužů, kteří jsou za mřížemi kvůli alimentům.

V současnosti dochází k věznění kvůli dluhům v USA převážně na státní úrovni. Ale IRS a další daňové orgány po celém Západním světě – čím dál více lidi vsazují do vězení za prodlení se svými daněmi.

Argumentace kvůli tomu, proč USA zavedly svou kontroverzní daň z příjmu zrovna v roce 1913, už postupně blednou s tím, jak kontury Nového světového řádu (New World Order) začínají být čím dál více zřetelné. Daně jsou metodou vládní kontroly. K tomu, aby lidi donutily odhalit intimní detaily svých osobních životů, a aby také ztížily podnikatelské aktivity. [/quote]

Tyto závěry jsou dostupné pouze těm, kdo stejně jako my rozeznávají za těmi bědami světa zlovolnou inteligenci, která sbírá síly na nadcházející bouři, která by měla Západ i zbytek světa transformovat na globalistickou plantáž.

To, co se chystá nelze přehnaně zdůrazňovat těm, kdo si pořád ještě myslí, že ty chmurné trendy, které teď postihují naše životy a naše časy, jsou pouhou náhodou, ať jakkoliv nehezkou.

Nemáme žádný důvod měnit svůj závěr o zlovolných příčinách tohoto konkrétního vývoje. Jako obvykle je tento druh přetrvávajícího zla prezentován jako něco vyvěrajícího z ignorance a z chamtivosti. Do těchto akcí se zapojují místní komunity, protože ty chtějí peníze a neznají lepší způsob.

Vypadá to pro nás podezřele jednoduše. Tak jsme začali hledat další důkazy, ty nástroje 18. století se začaly zavádět ve 20. století za účelem zastrašování střední třídy.

Jistě stačí, že jsme našili článek z britského Mirror ze 30. září 2013 nadepsaný „Nucené práce: Konzervativní strana bude nutit nezaměstnané, aby pracovali zadarmo, nebo přijdou o své žebračenky“…

[quote align="center" color="#999999"]

Kancléř George Osborne dnes úplně dorazí tvrzení své strany, že Konzervativci se budou soucitně vyhýbat krutým útokům na ty nejnuznější.

V jednom z nejhrabivějších pokusů otřást státem blahobytu tento bezcitný kancléř oznámí plány o nucení nezaměstnaných pracovat zadarmo nebo se potýkat s krácením svých dávek. A spolu s tím, jak jeho pravá ruka znovu oživila dny donucovacích pracoven, tak včera David Cameron nařídil zvýšení daní pro své bohaté kamarádíčky, zatímco běžné rodiny postihnou zvyšující se životní náklady, neschopnost vytvářet pracovní místa a krácení veřejných služeb.

Pan Osborne plánuje donutit 200 000 dlouhodobě nezaměstnaných, aby vařili pro staré, sbírali odpadky, nebo pomáhali zadarmo charitám jakou součást plánu 30 hodin týdně pro komunity. Tento projekt Pomoci prací za 300 milionů liber bude rovně zacílen na ty, co mají problém s drogami nebo s analfabetismem, co mají být vystaveni Povinnému intenzivnímu režimu, aby je zbavili dávek.

Když se nepodvolí, přijdou o peníze. Kritici ale varovali, že tento krok je cynický. Ta intrika Toryů k vykořisťování nezaměstnaných a vyhýbání se placení za určený personál veřejných služeb – spolu také se stigmatizací chudiny.

Labouristický poslanec Ian Lavery řekl: „Tohle je nehorázné. Máme zhroucenou ekonomiku a nejsou v ní pracovní místa. Tohle je uvržení zpět k donucovacím pracovnám minulého století. Měli bychom hledat jak vytvořit více pracovních míst a platit mzdy, z nichž se dá žít.“ [/quote]

Co přijde další? Budeme vyhlížet chudobince. Bude je sice ještě třeba obnovit, ale vypadá to, že ty budou tím nejlogičtějším dalším krokem.

Tohle všechno lze ve skutečnosti předvídat. Proto jsme to psali v úvodním článku před téměř dvěma lety. Globalisté rádi zastrašují: Donucovací pracovny a vězení pro dlužníky jsou s tím v dobrém souladu.

Z hlediska polarizace je příchod nucených prací pro chudé nesmírně rozvratný a mohl by dále potrhat cokoliv, co ještě zbylo z moderního sociopolitického smýšlení. Z hlediska zastrašování určitě chudobince, donucovací pracovny a vězení pro dlužníky zaujmou mysl člověka.

Tohle zjevně nejsou žádné abstraktní otázky. A pro lidi zvláště otázky, co mají co dělat s nebezpečnými důsledky moderního zadlužení, nejsou nikdy o nic dále než strach z vleklého a útrpného rozvodu.

Mohlo by to vypadat tak, že tyhle druhy mechanismů jsou důsledkem čím dál hůře se protloukajících vládních financí na Západě. Ale v těchto dnech už jsme daleko cyničtější, než abychom v tom viděli jen tohle.

Závěr: Zřízení těchto zařízení je nejspíš už dopředu naplánováno a ekonomické těžkosti místních úřadů jsou pouhou záminkou. Nazvěme to Usměrňovanou historií…

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com