Je zajímavé, že Celní unie (TS) má už žádosti o spolupráci ze 35 zemí. Nedošlo tedy k izolaci Ruska a TS, jak hlásala media před zasedáními G7 a G20. Zde je namístě připomenout jednání s Novým Zélandem a Vietnamem i objednávky Sýrie. Peckov hovořil i o návrhu Ruska Turecku. Obzvláště zajímavé je jednání s Indií, o němž se v médiích hovořilo už v roce 2011. Indie se také chce stát plnoprávným členem ŠOS. Přitom slovanská Ukrajina soustavně a zarputile odmítá přiřadit se k celní unii s Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem, případně prosazuje těžko splnitelné podmínky a eurointegraci neodmítá.


O TS se zajímají noví hráči, výkonnější než je Ukrajina. Právě před rokem začalo jednání o přistoupení k TS s Vietnamem a letos v červnu na Petrohradském ekonomickém fóru s Indií.

Dosud se nestalo, aby existovala celní unie mezi státy, které nemají mezi sebou hranici na souši, ale jen na moři. To je něco nového. Předseda euroasijské ekonomické komise Christěnko k situaci řekl, že s Indií a Vietnamem nepůjde o pouze částečnou integraci v TS. Vnitrostátní právní předpisy budou v souladu s ustanovením TS a s jejich členstvím v Euroasijském hospodářském společenství.

Integrace s Vietnamem pokračuje rychle a tak, aby smlouva byla co nejúčelnější a nejvýhodnější pro obě země. S tím bude realizována řada souvisejících projektů. V říjnu rozhodnutí podepsali Putin, Lukašenko a Nazarbajev.

Hlavní směry společných projektů jsou informační technologie, kybernetika, biologie a jaderná energetika. První vietnamskou jadernou elektrárnu Ninthuan-1 se dvěma reaktory VVER budou stavět specialisté Rosatomu. Stejné jsou realizované v Číně, ČR, na Slovensku, v Maďarsku i jinde. Stavba začne příští rok. Vietnam je také jedním z největších odběratelů ruských zbraní.

Integrace s Indií je oproti integraci s Vietnamem opožděna asi o 1 rok. Indie žádá stejný postup dohody. Ovšem rozsah rusko-indické spolupráce je už nyní ohromný. Indický ministr obchodu a průmyslu řekl, že dohody, jichž se dosáhlo, umožňují zvýšit vzájemné investice indických společností do Ruska a ruských do Indie několikanásobně. Zatím šlo, stejně jako v případě Vietnamu, pouze o první kolo jednání. Indie navrhla, bez ohledu na průběh dalšího kola, urychlené rozšíření partnerství. Mimochodem, ministr pozval ruské společnosti ke spolupráci na výstavbě průmyslových enkláv mezinárodního významu ve zvláštní ekonomické zóně Dillí – Bombaj za výhodných podmínek.

Rusko modernizuje pro Indii výzbroj celé letadlové lodě Admirál Gorškov. Indie kromě toho s využitím ruských technologií staví svou první atomovou ponorku. Plánuje nákup 250 kusů vynikajících ruských stíhaček T-50. Rusko pracuje spolu s Indií na vynikajících zbraních, které mohou sloužit pro jaderné nálože a plnit i funkce v nejaderných bojových složkách (nadzvuková křídlatá raketa BrahMos-2 s rychlostí 6,5krát převyšující rychlost zvuku, která nemá obdobu ani v USA, ani v Evropě).

Kromě hospodářské spolupráce a exportu ruských zbraní bude také žádoucí případné jednotné vystupování při všech závažných záležitostech ve světě a společná obranná politika. Jsou ovšem i určitá úskalí. Například Indie má obrannou dohodu s Katarem, s nímž má Rusko vlažné vztahy.

Samozřejmě, že TS a v budoucnu Eurasijský ekonomický prostor mohou sotva být vybudovány se stejným stupněm integrace pro všechny. Rusko, Bělorusko, Kazachstán a případně Ukrajina mohou mít před sebou budoucnost společného státu, u Indie a Vietnamu to možné není. V podstatě se jedná o začátek formování nové světové říše s 20 procenty obyvatelstva planety a s ekonomikou na čtvrtém místě ve světě, po EU, USA a Číně.

Tento krok lze očekávat v blízké budoucnosti. Nato lze v blízké budoucnosti očekávat i případné spojení s jihoamerickým svazkem MERCOSUR (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela). TS je otevřena všem, kteří budou spojenci i navzájem výhodnými partnery, aby společně prosazovali své zájmy. V tom bude jejich síla.

Ukrajina bude zahanbena, pokud Indie a Vietnam vstoupí do TS dříve než ona.

Zdroj: politikus.ru, Překlad:  outsidermedia.cz