Z módy vyšlé zdanění je už za námi. Očekávejte vyloženou velkou bankovní loupež v místní bance vynucenou vládou. Článek Romaina Hatcheula na webu Wall Street Journal včera znovu navštívil Simon Black z blogu Sovereign Man. Black popisuje poslední komplot MMF na okradení producentů o bohatství a na zotročení milionů lidí: daňovou sazbou přes 70 procent. „Týmy cvičených opic MMF na tom pracovaly 24 hodin denně, aby vyčíslily, že rozvinuté země mohou zvýšit své celkové daňové výnosy zvýšením daňových sazeb,“ píše Black.


„Vypíchl USA, kde se poukazuje, že americká vláda by mohla maximalizovat své daňové výnosy zvýšením daňových pásem až s 71% sazbou.“

Black uvádí, že poslední zločinné spiknutí „velkých čarodějů globálního finančního systému,“ je hodně vypovídající. „Mohl by to být jasný signál, že celý ten domeček z karet je už nebezpečně blízko rozsypání.“

[quote align="center" color="#999999"]

Může být člověk ještě považován za „svobodného“, když 71% z toho, co vydělá, si vyděračsky urve zbankrotovaná, tyranská vláda? Nebo jste pak jen nevolníci existující jen ke krmení systému?[/quote]

Hatcheul vysvětluje, že systémy zdanění jako tento už upekla francouzská socialistická vláda – s 75% daní z příjmu nad milion euro – a ten žádoucí výsledek nevyprodukuje: bohatí se zdanění vyhnou, jako to udělal francouzský herec Gérard Depardieu, když vyměnil svůj pas a vydal se do daňového exilu. Francouzský miliardář Bernard Arnault v reakci na tu socialistickou zlodějinu požádal o belgické občanství a napsal článek: Kdyby měly USA 75% daňovou sazbu, tak byste utekli také.

Hatcheul:

[quote align="center" color="#999999"]

Samozřejmě, že tato opatření vrcholné světové ekonomiky nevrátí k trvale udržitelným mírám zadlužení. Toho lze dosáhnout jen přes významný ekonomický růst (to je ta dobrá cesta) nebo přes, jak to formuluje MMF „zažehnání veřejného dluhu jeho umořením inflací“ (to je ta špatná cesta). MMF se v říjnu vytasila s nápadem, který ale nepřilákal tolik pozornosti, kolik by si zasloužil: snížit míry veřejného zadlužení přes jednorázovou daň ze soukromého bohatství.[/quote]

Poznámka: V ČSR jsme takovou daň poznali po válce, kdy byla vypsána jednorázová tzv. milionářská daň. Postižení lidé – nejčastěji majitelé nemovitostí – museli zpravidla prodat své nemovitosti pod cenou, aby si své někdejší majetky od státu touto daní koupili, jinak šli do vězení. Ale v dnešní době bude asi stačit vzít si k hypotéce ještě jednu hypotéku, na jednorázovou daň z bohatství.

Vzpomeňte na Kypr.

MMF navrhuje, že vláda by se měla vydat k vašim bankovním kontům a uchvátit to, co se jim hodí, a dát to bankéřům. Hatcheul říká, že tato mezinárodní operace dluhových žraloků se poohlíží po 10 procentech úspor držených v bankách.

„Od New Yorku přes Londýn, Paříž a dále mocní ekonomičtí hráči dospívají k závěru, že s neustále se zhoršující globální fiskální perspektivou už konvenční úrovně a metody zdanění nebudou stačit,“ píše. „To činí nasazení daňových zbraní hromadného ničení – jako je jednorázová dávka k vykoupení vlastního kapitálu od MMF, kyperská konfiskace bankovních vkladů nebo otevřené bankroty na státní dluh – v našich časech daleko pravděpodobnějšími.“

Staromódní zdanění už je za námi. Očekávejte ohromnou loupež v místních bankách vynucenou vládou.

I kdyby se tato loupež za bílého dne omezila jen na pár milionů bohatých lidí – a tak tomu nebude, neboť jen ohromné a bezprecedentní oholení ty zloděje ukojí – tudíž můžeme i tak očekávat, že ekonomické dopady budou značné.

Okradení producentů, kteří jsou těmi, kdo bohatství a prosperitu vytváří, povede ke snížení životní úrovně všem, kromě mega-bohatých, kteří samozřejmě nikdy na daních nezaplatí ani šesták (a co je ještě hroznější, tito zaúkolují vládu, aby od vás ukradla ještě více na platby monopolistickým podnikům a na pokrytí ztrát z gamblerství na finančních trzích).

Poslední komplot MMF je výsledkem století vymývání mozků, které podbízelo, že zdanění je součástí společenské smlouvy mezi jednotlivci a vládou. Mezinárodní banksteři teď už tvrdí, že už nelze konceptu společenské smlouvy používat. Teď už se vyžadují otevřené loupeže k udržení zkorumpovaného finančního systému.

A to je částečně důvod, proč se nám tu zavádí to panoptikum militarizovaného policejního státu. Lupiči obvykle přichází ozbrojení a snadno se uchylují k násilí, když se jejich plány dostanou do potíží nebo narazí na odpor.

Kurt Nimmo

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  prisonplanet.com