6. června 1944, spojenecké síly zaútočily na pláže Normandie, otevřely druhou frontu proti německému fašismu. Tato bitva byla zachycena ve filmech a knihách jako rozhodující zlom ve druhé světové válce.

D-Day byl také okamžikem, kdy opozice Spojených států vůči komunismu již nemohla převažovat nad svým tichým souhlasem s nacismem, a američtí průmyslníci, kteří pomohli Německu po světové válce znovuvzkřísit Německo chtěli profitovat z Hitlerova Německa.

„Následkem 1.světové války bylo v Evropě a v celých Spojených státech tak silné protiválečné cítění, že lidé nechtěli další válku a byli ochotni tolerovat věci, které možná neměli. Postoj ve Spojených států spočíval v tom, že Spojené státy byly výrobci zbraní a bankéři půjčovali. To, že místo toho, aby se svět stal bezpečným pro demokracii, aby bojoval s válkou, aby ukončil všechny války, byla ve skutečnosti válka o zajištění obrovských půjček Morganů Britům a Francouzům a způsob, jak naplnit pokladny DuPontu. a dalším výrobcům munice,“ říká Peter Kuznick,  profesor historie a ředitel Institutu jaderných studií na Americké univerzitě, v rozhovoru pro Real News.

„Opozice vůči válce je důvodem, proč USA a další země tolerovaly německé vyzbrojování v 30. letech, a v případě mnoha amerických výrobců to pomohlo Německu překonat následky světové války. Společnosti jako je GM, IBM, a Ford hrály hlavní roli v přeskupování investic v Německu. V roce 1938 Hitler dokonce dal notoricky známému antisemitovi a proti unionistovi Henrymu Fordovi Velký kříž německého orla, nejvyšší medaili, kterou mohl cizinec obdržet od nacistické strany. Po vzniku 2.světové války byla, „velká základní strategie USA“ umožnit Německu a Rusku bojovat proti sobě a „zabíjet se“, i když Sovětský svaz chtěl „Brity,  Američany a Kanaďany spojit v jednotné frontě nebo široké frontě spojenectví proti Hitlerovi již v roce 1939,“ pokračuje Peter Kuznick.

Kuznick uvedl, že tehdejší senátor Harry Truman navrhl, americkou podporu bude podle toho kdo vyhraje válku, ať už to budou Rusové nebo Němci.

Navíc americká neutralita ve španělské občanské válce byla příkladem toho, jak extrémní protiválečné pocity z období po první světové válce byly - a také zmeškaná příležitost zabránit šíření fašismu.

„Existuje mnoho amerických elit, které se v tomto období podílely na pomoci Hitlerovi finančně a pomáhaly při přestavbě a při obnově německé ekonomiky,“ řekl Kuznick.

„Mnoho lidí, které nazýváme „největší generací“, byli nacističtí aktivisté, a mnozí z nich viděli nacisty jako pevnost proti bolševismu, stejně jako proti komunismu, a byli proto šťastní a ochotní podporovat a tolerovat slepě přezbrojení Německa během této doby, protože viděli nacisty jako způsob, jak zastavit komunisty a Sovětský svaz.“

Zdroj:  realnews, pz.cz