Dr. David Hathaway z NASA právě publikoval nový článek, a ten přinesl pokrok ve vědě o Slunci. Našel cosi, co se hledalo už dávno; konvekční buňky s dlouhou životností. Masivní plazmové toky s dlouhou životností o 15 násobku průměru Země přenáší teplo ze slunečních hlubin na jeho povrch, tvrdí studie vydaná 6. prosince v Science. Toto zjištění podporuje už desítky let staré vysvětlení toho, proč Slunce rotuje rychleji než jeho rovník. Konvekční pohyby uvnitř Slunce přenáší teplo z jeho nitra na jeho povrch. Horké oblasti vidíme jako granulovité (asi 1000 kilometrů v průměru) a super-granulovité (asi 30 000 kilometrů v průměru) buňky na Slunci.


Hathaway et al. ( str. 1217) za využití Magnetického zobrazovače na kosmické stanici Solar Dynamics Observatory našel důkazy ještě větších buněk, které byly teoreticky už dávno předpovězeny, nikoliv však jednoznačně detekovány. Toky spojené s těmito obrovitými buňkami přenáší moment setrvačnosti směrem k rovníku, a jsou tudíž důležité při udržování rovníkové rotace Slunce.

OBROVSKÉ SLUNEČNÍ BUŇKY Obrovité konvekční struktury s dlouhou životností (nalevo) vynáší plazmu na sluneční povrch. Předchozí pozorování zjistila pouze daleko menší plazmové toky pokrývající Slunce (napravo). Na těchto ilustracích modrá znamená plazmu tekoucí z východu na západ; červená znamená ze západu na východ.

Podívejte se na video: