Návrh od Carnegieho institutu věd sprejovat horní atmosféru aerosolovými částečkami, aby se zablokovalo slunce a „řešilo se tak globální oteplování”, by mohl slunnou modrou oblohu přeměnit na zamlženou bělobu, což je proces, o němž mnozí tvrdí, že už k němu dochází prostřednictvím fenoménu chemtrails. „Modrá obloha by mohla vyblednout na bělavě zamlženou, pokud geoinženýři nastříknou částice aerosolů do horní atmosféry, aby vyvážili globální oteplení. Kritici už varovali, že by k tomu mohlo dojít, nyní však byl tento účinek již kvantifikován,“ hlásí New Scientist.


„Uvolňování sirných aerosolů do vysoké atmosféry by mělo teoreticky srazit globální teploty odrazem malého procenta přicházejícího slunečního svitu od Země. Ovšem další částice by rovněž do atmosféry rozptýlily více zbytkového světla. To by o 20 procent snížilo množství slunečního svitu přicházejícího na zem přímo a zvýšilo by hladinu měkčího, difúzního rozptýleného světla“, říká Ben Kravitz z Carnegie Institution for Science in Stanford, California.

Nicméně zdaleka to není jen návrh, spousta důkazů jasně naznačuje, že projekty geoinženýrství zaměřené na zaplnění horní atmosféry částicemi s naprostým přezíráním vedlejších zdravotních a environmentálních účinků už probíhají.

Vědci už nyní přiznávají, že kondenzační linie z letadel vytváří „umělou oblačnost“, která blokuje slunce. To už není jen předmětem diskuzí. Nyní se ukázalo, že „konspirační teoretikové“ chemtrailszesměšňováni za poukazování, že od poloviny 90. let contrails z tryskových letadel už přetrvávají hodiny a vytváří umělou oblačnost, měli pravdu.

Od univerzitního profesora KeithaShine si můžeme přečíst, jak  říká Daily Mail, že mraky „zformované spalinami z letadel by mohly přetrvávat ‚hodiny‘ a těmto oblastem pod rušnými leteckými cestami, jako je Londýn a HomeCounties, odepřít letní slunce.“

Tato zpráva se rovněž odkazuje na studii Met Office z roku 2009, která zjišťuje, že větry ve vysokých výškách contrails nerozptylují a tyto se později zformovaly do oblak zakrývajících omračujících 20 000 mil.

Jak už jsme dokumentovali, programy geoinženýrství založené na předpokladu využití umělých aerosolů probíhaly už před lety, včetně  Národní laboratoře Savannah River v Aikenu S.C. patřící ministerstvu energetiky USA (DOE), která začala v roce 2009 provádět studie, do nichž patřilo vystřelování ohromného množství částicového materiálu, v tomto případě „porézních mikrokuliček ze skelné vaty“ vyvrhovaných do stratosféry.

Další z programů náležící k  Programu vědy o atmosféře ministerstva energetiky je zaměřený na „vývoj důkladného pochopení atmosférických procesů, které kontrolují transport, transformaci a osud energie spjaté se stopovými chemikáliemi a částečkami hmoty.“

Webová stránka DOE uvádí, že „Současný program se zaměřuje na radiační účinek aerosolů na klima: formování a vývoj aerosolů a vlastnosti aerosolů, které přinesou přímé a nepřímé vlivy na klima a klimatickou změnu.“

Tyto programy už měly ten účinek, že blokovaly sluneční svit. Objevení fenoménu chemtrails je v souběhu s poklesem  slunečního svitu dopadajícího na zemský povrch v průměru o 22%.

V roce 2008  vyšetřování zpravodaji KSLA zjistilo, že částice padající na zem z velkých výšek jsou chemtrails obsahující vysokou koncentraci barya (6,8 ppm) a olova (8,2 ppm) stejně jako stopová množství jiných chemikálií včetně arzenu, chrómu, kadmia, selenu a stříbra. Z těchto kromě jednoho jde o kovy, některé z nich toxické, zatímco jiné lze v přírodě nalézt jen velmi vzácně.

Zpravodajství se zaměřilo na baryum, které se výzkumníkům ukazuje být „indikativním markantemchemtrails“. KSLA našli ve svých vzorcích koncentrace barya 6,8 ppm neboli „více než šestinásobek úrovně toxicity stanovené ministerstvem životního prostředí (EPA).“ Ministerstvo kvality životního prostředí v Louisianě potvrdilo, že vysoké koncentrace barya byly „velice neobvyklé“, ale během své diskuze s KSLA to okomentovali, že „dokázat zdroj, to už je úplně jiná záležitost.“

KSLA se rovněž zeptali Marka Ryana, ředitele Střediska pro kontrolu jedů, na účinky barya na lidské tělo. Ryan odpověděl, že „krátkodobé vystavení může vést k čemukoliv od pálení v žaludku či na prsou a dlouhodobá expozice způsobuje problémy s tlakem krve.“ Středisko pro kontrolu jedů dále hlásilo, že dlouhodobé expozice, stejně jako je tomu u jakékoliv škodlivé látky, můžou vést k oslabení imunitního systému.

Doba popírání je za námi. Vědci už otevřeně mluví o blokování slunce a o následném nahrazení modré oblohy bělavou mlhou jakožto o části programů geoinženýrství, u něhož hrozí, že způsobí globální sucha a hladomory, a přitom jsou tu důkazy, že takové experimenty už v masivním měřítku probíhají.

Co to na svět sprejují? Dnes snad již nenaleznete nikoho, kdo by nikdy neviděl oblohu zbrázděnou stopami tryskových letadel táhnoucími se od obzoru k obzoru, které se nakonec slijí v jednotný, kalný opar. Vrozená inteligence nám říká, že to nejsou jen obyčejné kondenzační stopy, ale nikdo si příliš neklade otázky: Kdo to vlastně dělá? A proč? Tento film se to snaží změnit. Nabízí příběh o rychle se rozvíjejícím odvětví tzv. geoinženýringu řízeném vědci, korporacemi a vládami s cílem modifikace globálního klimatu a ovládání počasí. Ačkoliv představitelé trvají na tom, že jsou tyto programy teprve v diskusní fázi, existují hory důkazů, že již dávno probíhají. Do atmosféry jsou vypouštěny tuny toxických látek měnících složení půdy, vody a se zničujícími důsledky pro plodiny, zvířata i lidské zdraví. Údajně pro naše dobro.

Dokonce šéf Greenpeace, britský vědec a oddaný zastánce vysvětlení globálního oteplení lidskou činností – DougParr – už odsoudil pokusy o geoninženýrství planety jako „příšerné“ a „nebezpečné“.

Celá ta agenda geoinženýrství se realizuje s naprostým vyloučením konzultací s veřejností a se zlovolně přezíravou ignorancí k dlouhodobým dopadům na zdraví a prostředí – a to všechno ve jménu „řešení“ problému globálního oteplování, který je čím dál víc odhalován jako vykonstruovaný hoax.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  prisonplanet.com