Srdcem civilizace byla Evropa? Dosud uznávaná teorie, že civilizace měla svůj původ v Africe, se čím dál více rozpadá jako domeček z karet. Kromě stále nových archeologických objevů posledních let se jakoby z ničeho objevila dosud daleko největší pyramida v Bosně. Cheopsova pyramida, stará 3000 let, platila dosud za nejstarší pyramidu světa. Německé výzkumy nyní dokazují, že v Evropě již před 30.000 lety (!) existovala vysoce vyspělá kultura! Jak je to možné, že taková monumentální stavba byla objevena až teď?

Ačkoli tyto kopce vždy budily pozornost místních obyvatel, nikdo nepomyslel na to, že by se v těchto končinách mohlo jendat o něco tak velkolepého.

Celý příběh začal díky jednomu nadšenci, který byl, jak to tak bývá, onálepkován jako “blázen”: Dr. Semir Osmanagich, obchodník a expert na pyramidy objevil v průběhu svých bádání v létě 2005 malou šachtu u obce Visoko v Bosně. Jelikož už měl zkušenosti z obdobnými stavbami z Číny, Mexika a Egypta, rozpoznal i zde lidský původ této “jeskyně”.

Naprosto neočekávaně narazil Osmanagich na celé údolí s dosud čtyřmi objevenými pyramidami. Ikdyž jsou masmédia schopna dělat nepřetržitý humbuk kvůli kdejakému nesmyslu, neváhají vytrvale zamlčovat i tuto zcela převratnou senzaci!

Musela by se snad přepsat celá nedávná evropská historie?

Jelikož se středoevropské klima od toho v Egyptě značně odlišuje, zakrývaly dosud tyto pyramidy husté lesy až po špici. Vysoká vlhkost také komplikovala výkopy.

Nicméně jsou výsledky již teď strhující:

Nyní, téměř po pěti letech bádání je zjištěno, že Sluneční pyramida tu Cheopsovu převyšuje o celou jednu třetinu. Dále jsou tyto stavby o poznání precizněji nasměrovány k nebeským tělesům než pyramidy v Gíze. Také byly objeveny první spojovací cesty mezi jednotlivými giganty. Tunel mezi Sluneční a Měsíční pyramidou vykazuje strop o výšce 2,50m a je svými mistrovsky řemeslně zpracovanými bočními stěnami a několika tunovými monolity nepopíratelným důkazem obdivuhodné evropské historie. Krom toho jsou monolity opatřeny symboly, které nápadně připomínají runy. Stejně jako mnoho dosud objevených staroevropských monumentů svědčí tyto boční stěny tunelu o rukodělné kvalitě, která by i dnes byla s pomocí moderních pomůcek těžko dosažitelná, což ukazuje na vysoce vyvinutou civilizaci.

Universita Christiana Albrechta v Kielu prozkoumala v roce 2008 z tohoto místa získaný kus dřeva a stanovila s jistotou stáří 30.600 let (+/- 500). Ostatní laboratoře potvrzují tento výsledek.

Po nucené zimní pauze pokračují výkopy i letos na jaře.

Co to však celé znamená pro evropskou a zvláště německou historii? Ačkoli jsou objevy relativně mladé a mnoho záhadných objevů se ještě skrývá pod tunami zeminy, dá se již teď říci, že teorii “EX ORIENTE LUX” byla zasazena smrtící rána. Co němečtí badatelé objevili již před desetiletími nabývá nyní dimenzí, které i etablovaná masmédia budou moci stěží popírat.

Germánské národy už zřejmě nebudou jen národy v područí egomanských dynastií, možná už nebudou ani běsnícími bandami bezcitných berserkrů, kteří věří akorát v personifikovaného spasitele Odina. Možná již nebudou ani těmi barbary, kteří tak potřebovali křesťanství, aby se z nich stali civilizovaní lidé. Nikoli!

Visoko, Bosna

Právě v těchto dnech získávají germánské národy zpět svoji opravdovou, desítky tisíc let starou, historii zpět. V této oblasti máme sice již mnoho vědomostí, avšak často chybí potřebné souvislosti, neboť tato oblast bádání je dodnes zastřena předepsaným hávem výkladu historie, což dnešním masmédiím vyhovuje. Zřejmě jsou si vědomi, že Metrix z mnoha lží se lusknutím prstu může rozpadnout, jakmile evropské národy znovuobjeví svoji skutečnou historii a původ.

Zde je nutno poukázat na Machalettovu Externsteinovu pyramidu. Vycházíme-li z Externských kamenů v Severním porýní Westfálsku, je zde evidentní vzor (přes Evropu až po Afriku) rovnoramenných trojúhelníků.

Hlavní město Chorvatska Zagreb (= Agram) leží přibližně 50 km od pyramidového údolí u obce Visoko. Tato diskrepance v Machalettových výzkumech se dá vysvětlit tak, že Machalett tehdy nedisponoval takovými znalostmi, avšak přesto dokázal tato místa již v té době teoreticky vyznačit. Dnes je tedy jasné, že nikoli Zagreb, ale dnešní pyramidové město v Bosně je vyznačeno na jeho skicách.

]]>