Na internetu koluje informace, že jsouv  USA napadáni lidé, většinou vysoce vzdělaní jedinci, pobývající okolo tzv. věží GWEN. Věže GWEN jsou komunikační věže pro případ válečného konfliktu. Přes různé frekvence by v případě války na americkém území probíhala skrz tyto věže komunikace s armádními složkami. Dalšími zdokumentovanými „ozařovači“ jsou mobilní telefon a bezdrátová internetová síť. Několik studií prokázalo, že mobilní telefon způsobuje rakovinu a vysílají stejné frekvence používané pro mikrovlnnou bitvu. Zmíněna by také měla být mikrovlnná trouba, která při ohřívání jídla zásadně mění strukturu potravin.


Níže je uveřejněna výpověď muže, který popisuje velice děsivý příběh o tom, jak je napojen na neuronovou síť a nemůže se od ní odpojit; je ozařován mikrovlnným zářením; má v sobě implantáty, které přijímají vlny; lidé v jeho okolí umírají apod. Tento muž chce příběh co nejvíce rozšířit, aby všichni viděli, co se tady děje, upozornil server WR.