Dohodnout se o likvidaci syrských chemických zbraní na souši se nedaří. Odborníci z organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) už začali uvažovat o možnosti jejich likvidace na moři. Nakolik jsou neutrální vody místem vhodným k likvidaci toxických látek, o tom uvažují experti Hlasu Ruska. Syrské chemické zbraně musí být zlikvidovány za hranicemi Sýrie. O tom se hovoří v rozhodnutí OPCW, nikdo ale netouží po tom, aby se bojové toxiny objevily na jeho území.


Albánie, Německo a Norsko už takový návrh odmítly. Na zasedání Organizace se tedy bude projednávat jiná varianta: likvidace v neutrálních mořských vodách. Tady existují dvě cesty: první je utopit chemické látky, tvrdí vojenský komentátor, redaktor časopisu Nezávislý vojenský přehled (Nezavisimoje vojennoje obozrenije) Viktor Litovkin:

[quote align="center" color="#999999"]

Zkušenosti z utápění už z dějin lidstva známe. V letech 1945-1946, po porážce hitlerovského Německa, zůstalo na světě přes 150 tisíc tun chemických toxických látek. Vítězné státy – SSSR, USA, Francie a Velká Británie si tyto zbraně rozdělily a utopily je ve vodách Baltského moře, v průlivech Kattegat a Skagerrak a v Severním moři. To vše zmizelo za posledních 70 let pod vrstvou jílu a písku. A dnes vznikla otázka – vyprošťovat to ze dna nebo ne? Odborníci-chemici říkají, že by se to dělat nemělo.[/quote]

Druhou cestou je odvézt chemické látky ze Sýrie ve zvláštních vlečných lodích nebo na plošinách do neutrálních vod a tam je spálit. To udělalo Japonsko se svými chemickými zbraněmi, které ležely na území Číny z dob druhé světové války. Podobné zkušenosti mají USA, jen s tím rozdílem, že Američané chemické zbraně nelikvidovali na hladině, ale na korálových útesech.

Přesto má ale likvidace zbraní na vodní hladině mnoho odpůrců. Především kvůli ekologické bezpečnosti. Odvézt toxické látky ze Sýrie někam do míst tradiční „skládky“ v Tichém oceánu, to je příliš daleko a zdlouhavé a bude se třeba o mnohém dohodnout se zeměmi, přes jejichž výsostné vody se bude plavit loď, která kromě toho bude mít i vojenský doprovod. Středozemní moře je i bez toho nesmírně znečištěno odpadem z domácností i průmyslovým. A k tomu ještě bojová chemie – to už by bylo nějak moc, zdůrazňuje ruský expert Tengiz Borisov:

[quote align="center" color="#999999"]

Nikdo nemůže vyloučit nějaké mimořádné situace. Něco se může vymknout z rukou, může dojít k znečištění životního prostředí. A stačí, když z neutrálního pásma jen trochu odbočíme a už se dostaneme do něčích výsostných vod.[/quote]

Čas na rozmyšlenou, co konkrétně dělat se syrskými chemickými zbraněmi, už OPCW prakticky nezbývá. Do 17. prosince musí tato organizace vypracovat plán likvidace bojových toxických látek ze Sýrie. Přitom musí být všechny vyvezeny z jejího území do 5. února a zlikvidovány nejpozději 30. června příštího roku.

Zdroj:  czech.ruvr.ru