V USA startuje prodej sad, které umožní přeměnit švába na rádiem řízeného kyborga. Společnost Backyard Brains nabízí připojit k tykadlům hmyzu mikrokontrolku, která pomocí bluetooth umožní měnit směr pohybu hmyzu v požadovaném směru. Přístroj se instaluje přímo na záda švába. K pokusům je doporučeno použít velké exempláře druhu Blaberus, které stejná společnost prodává zvlášť. Projekt se staví do pozice projektu vzdělávacího a umožňuje v domácích, nebo školních podmínkách seznámit se se základy neurobiologických pokusů.