Není to tak dávno, co byly vlády a proponenti svobodného trhu na kordy, už tomu tak ale není. S tím málem, co ještě zbylo k vyloupení v soukromém sektoru, se finanční gangsteři obrátili k veřejnému sektoru a přiměli zastánce ekonomiky svobodného trhu, aby pro ně začali pracovat na privatizaci. Součástí této konspirace se staly samotné vlády, jakmile si politici uvědomili, že vyloupení veřejných aktiv je účinný způsob, jak ukojit své soukromé mecenáše. Celý ten obrázek vidíme i na privatizaci britské Královské pošty vlády Davida Camerona. Ministerský předseda tuhle loupež popsal jako „lidový kapitalismus“, i když britská veřejnost převážně přetvoření poštovní služby na ziskově orientovaný podnik oponovala.


Snaha britské vlády o prosazování politik, které veřejnost nesnáší, ukazuje v Británii absenci právě té demokracie, kterou britští ministerští předsedové, jako Blair a Cameron, s takovou vášní pomáhali Washingtonu šířit pomocí invazí, kazetových pum a ochuzeného uranu do Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie a Íránu.

Zde je způsob, jakým se Královská pošta privatizuje, nebo spíš vylupuje.

Ze všeho nejdřív Cameronova vláda vedená finančními gangstery podhodnotila aktiva Královské pošty a předpokládala poplatky za doručování pošty pod úrovní, za jakou se budou doručovat. Tohle fiktivní vyčíslení umožní, aby se veřejná aktiva přesunula k soukromým mecenášům politiků za cenu pod jejich hodnotou.

Např. všechny nemovitosti Královské pošty se převedou na nové soukromé vlastníky za méně, než činí hodnota nemovitostí Královské pošty v samotném Londýně. Neil Clark hlásí, že jen jedno depo Královské pošty v Londýně má cenu asi miliardy britských liber; ale veškeré nemovitosti Královské pošty – tj. veřejné vlastnictví – budou převedeny na nové soukromé vlastníky za tři čtvrtě miliardy britských liber. Dohoda byla natolik zatížena nadržováním soukromých nákupčím, že cena vyrostla během prvního dne obchodování o téměř 40 procent. (To by mohl být nějaký druh obchodu za nominální cenu, jelikož je možné, že dohoda nebude dokončena.)

Podle zpráv mnozí z poštovních doručovatelů přijdou o práci, a na veřejnost, nikoliv na soukromé nákupčí, přejdou závazky penzijního fondu Královské pošty, což je asi 55 miliard dolarů. Takže soukromí lupiči dostanou sice její aktiva, nikoliv však pasiva.

Nakupující jsou ti samí finanční gangsteři, v jejichž prospěch se vede ekonomická politika v USA, v Británii a v Evropě, jak byste mohli i hádat, tak Goldman Sachs shrábl 33,5 milionu dolarů za to, že Cameronovi s tímto prodejem „radil“.

Wall Street a City of London, dvě světová finanční centra, tak milovaná a ekonomy svobodného trhu falešně líčená jako centra financování investic a ekonomického růstu, jsou ve skutečnosti legalizovanými, vládou podporovanými, Mafiánskými gangy, které loupí. Jejich zisky pochází z loupeží.

Vidíme je v práci v Řecku, kde svátost finančního profitu vyžaduje rozprodej veřejných aktiv ve frcu za bazarové ceny soukromým zájmům. Dohoda vyžaduje, aby ostrovy chráněné jako národní dědictví, předali developerům a veřejná aktiva, jako vodárny, přístavy a státní loterii, aby rozprodali za lukrativní ceny soukromým zájmům sestávajícím ze soukromých bank a jejich klientů.

V Itálii si vládní zadlužení vynutilo prodej historických hradů a zámků i ostrova San Gicacomo v jedné z benátských lagun. Z těchto národních pokladů se udělají hotely, restaurace a letoviska pro to jedno procento.

Bude další privatizováno Britské muzeum a Smithsonian?

V Americe se privatizují vězení, i když se tím vytváří pobídky k produkci více vězňů. Veřejné školy se privatizují ve formě „charterových škol“. Charterové školy jsou spiknutím za odstranění učitelských odborů z veřejného sektoru a k převedení plateb jim na soukromé zisky tak, že se kontraktovaní učitelé najmou na dobu určitou několika let, než je pak nahradí další skupina kontraktovaných.

Západní civilizace v tom, co v ní z civilizace zbylo, je konfrontována s totálním kolapsem ekonomické a vládní morálky. Loupež a kořistnictví se staly pravidlem a mediální presstitutky dělají, co mohou, aby tento fakt zakryly.

Západní civilizace se omezuje už jen na své ostatky v podobě historických artefaktů jako malebné vesničky v Anglii a Francii, německou efektivitu, joie de vivre a dobrou baštu ve Francii a Itálii, a na mistrovská díla architektury a klasické hudby vytvořená před naším zrozením.

Navíc kromě mechanismů loupeží z Wall Streetu k tomu přispívá Amerika technologií pro neustálý celosvětový dohled ke kořistění informací kvůli ekonomickým výhodám a k umlčování disentu.

Západní civilizace už ztratila svou atraktivitu. I když už nezbývá nic jiného než stíny její bývalé velikosti, tak ale ani ty nebudou opominuty, jelikož i ty zmizí v díře bezedné korupce.

Dr. Paul Craig Roberts

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  paulcraigroberts.org