Předpokládáme, že je to jen náhoda, že v ten den, kdy jsme demonstrovali neukojitelný čínský apetit po zlatu, tažený tím, o čem jsme my a mnozí další přesvědčeni, že je touha této země mít připravenu možnost vyhlásit zlatem podloženou rezervní měnu, až přijde správný čas, tak zrovna čínská oficiální tisková agentura Xinhua vystavila úvodník od pisatele Liu Changa, v němž rozcupoval „americké fiskální selhání, které zaručuje de-amerikanizaci světa“ a suše konstatuje, že svět by měl uvažovat o nové rezervní měně, „která by se měla vytvořit, aby nahradila dominantní americký dolar tak, aby se mezinárodní komunita mohla permanentně držet v odstupu od výronů zintenzivňujících se domácích politických turbulencí ve Spojených státech.“


Samozřejmě, že kdyby to Čína myslela vážně, a kdyby se svět dobrovolně zapojil do takové (r)evoluční transformace rezerv, tak by všechny teorie o Magickém stromu peněz, že jedinou věcí lepší než téměř nekonečný dluh je dostat se za nekonečný dluh, byly rychle vykázány mezi idiotské teorie na smetiště dějin, kam také patří.

Připomínáme, že Čína je největším zámořským držitelem amerických státních dluhopisů a druhým největším po Federálních rezervách, jejichž 85 miliard dolarů měsíčně monetizačního „toku“ je tím, co udržuje úrokové sazby před explozí do výšin, a tak je tu pár čínských myšlenek, jak je zachytil úvodník od Xinhua:

  • Reforma světového finančního systému by měla obsahovat zavedení nové mezinárodní rezervní měny k náhradě amerického dolaru
  • Mezinárodní komunita by si tudíž mohla udržet trvalý odstup od zintenzivňujícího se rozlévání domácích politických turbulencí v USA
  • Fiskální obchvat v USA znamená pro „omráčený svět“ ten správný čas začít uvažovat o vybudování „de-amerikanizovaného světa“
  • Ta slepá ulička uvrhla do ohrožení dolarová aktiva mnoha národů a mezinárodní komunitu do agonie
  • Aby se podpořil de-amerikanizovaný svět, měly by se instalovat i jeho další nosné svorníky jako respekt k suverenitě, uznání pravomoci OSN k řešení problémů globálních ohnisek napětí a poskytování většího slova ekonomikám rozvojových a nově se vynořujících trhů v mezinárodních finančních institucích
  • Účelem takovýchto změn není „úplně odstrčit Spojené státy stranou“, ale spíše povzbudit Washington, aby hrál daleko konstruktivnější roli v řešení globálních záležitostí

Samozřejmě, pokud přijde den, a až přijde, kdy USD už nebude rezervní měnou, bude to polibek na rozloučenou americkému super-velmocenskému statutu, nebo vůbec velmocenskému, který je teď založen čistě na statutu USD jako rezervní měny, a bude to sbohem pro schopnost financovat polovinu amerického rozpočtového deficitu dluhem, který Fed rychle monetizuje.

Nakonec jako připomínka…

 

Status rezervní měny nevydrží věčně

Od Xinhua:

Americké fiskální selhání zaručuje de-amerikanizaci světa

Zatímco se obě politické strany v USA pořád přetahují sem a tam mezi Bílým domem a Kapitolem, aniž by dosáhly průchodného řešení, které by přineslo normalitu do politického dění, jíž se právě oni chlubí, tak je to možná správný čas, aby se omráčený svět začal zamýšlet nad vybudováním de-amerikanizovaného světa.

Spojené státy, které se vynořily z krveprolití Druhé světové války jako nejmocnější národ světa, se od té doby pokouší vybudovat globální impérium uvalením poválečného světového řádu, přiživováním zotavení Evropy a povzbuzováním změn režimů u národů, které jsou těžko považovány za k Washingtonu přátelské.

S jejich ekonomickou a vojenskou mocí zjevně postrádající srovnatelného soka vyhlásily Spojené státy, že mají životně důležité národní zájmy, které musí chránit, téměř v každém koutě světa, a navykly si vměšovat se do záležitostí jiných zemí a oblastí daleko od svých břehů.

Mezi tím se americká vláda ve vší své velikosti před světem naparovala jako ten, kdo si osobuje místo na vršku morálního piedestalu, ovšem skrytě dělá věci tak hnusné, jako mučení válečných zajatců, vraždění civilistů při útocích dronů a šmírování světových vůdců.

Pod tím, co je známo jako Pax-Americana, jsme neměli to štěstí spatřit svět, kde by Spojené státy pomáhaly se zažehnávání násilí a konfliktů, s omezováním chudoby a vyhánění obyvatelstva ani s přinášením reálného a trvanlivého míru.

Washington navíc, místo aby dostál svým povinnostem jako odpovědná vůdčí mocnost, vypočítavě zneužil svého postavení supervelmoci a vnesl do světa ještě více chaosu přesunem finančních rizik za moře, podněcováním regionálního napětí uprostřed územních sporů a vedením nezákonných válek pod záminkou nehorázných lží.

V důsledku toho se svět stále ještě marně snaží vyškrábat z ekonomické katastrofy díky nenažraným elitám z Wall Streetu, zatímco se bomby a zabíjení staly v Iráku téměř denní rutinou roky poté, kdy o sobě Washington prohlásil, že jeho lid osvobodil od tyranské nadvlády.

Naposledy pak cyklická stagnace ve Washingtonu v neschopnosti dosahovat průchodných dvojstranných řešení federálního rozpočtu a schválení zvýšeného dluhového stropu opět uvrhla mnohé národy s ohromnými dolarovými aktivy do nebezpečí a mezinárodní komunitu do těžké agonie.

Hrůzu takových dnů, kdy jsou osudy ostatních v rukou pokryteckého národa, je nutno ukončit a nastolit by se měl nějaký nový světový řád, podle nějž by se všechny národy, velké nebo malé, chudé nebo bohaté, mohly těšit respektu ke svým klíčovým zájmům a ochraně rovného postavení.

Aby to tak dopadlo, mělo by se instalovat několik nosných svorníků k podložení de-amerikanizovaného světa.

Pro začátek je zapotřebí, aby se všechny národy omezily na dodržování základních principů mezinárodního práva včetně respektu k suverenitě a ke zdržení se zásahů do domácích záležitostí jiných.

Navíc se musí uznat i autorita Spojených národů v řešení problémů globálních ohnisek napětí. To znamená, že nikdo nemá právo vést jakoukoliv formu vojenské akce proti jiným bez mandátu OSN.

Kromě toho světový i finanční systém musí přikročit k podstatným reformám.

Ekonomiky rozvojových a vynořujících se trhů potřebují mít určité slovo v hlavních mezinárodních finančních institucích včetně Světové banky a Mezinárodního měnového fondu tak, aby mohly lépe odrážet transformaci globálního ekonomického a politického prostředí.

To, co by mohlo být rovněž obsaženo jako klíčová část účinné reformy, je zavedení nové mezinárodní rezervní měny, která by se měla vytvořit k náhradě dominantního amerického dolaru tak, aby se mezinárodní komunita mohla trvale držet v odstupu od výronů zintenzivňujících se domácích politických turbulencí ve Spojených státech.

Samozřejmě, že účelem prosazování těchto změn není zcela odstrčit Spojené státy stranou, což není ani nemožné. Spíše jde o to povzbudit Washington, aby při řešení globálních záležitostí hrál daleko konstruktivnější roli.

Bylo by záhodno, aby význační politici ze všech těch řešení ze všeho nejdřív začali se skoncováním s tou zhoubnou slepou uličkou.

Tyler Durden

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com