Agentura národní bezpečnosti činila opakované pokusy o vývoj útočných postupů proti lidem využívajícím Tor, populární nástroj konstruovaný k ochraně online anonymity, a to i přes skutečnost, že tento software je primárně financovaný a prosazovaný samotnou americkou vládou. Přísně tajné dokumenty NSA vyzrazené vynašečem Edwardem Snowdenem odhalují, že současné úspěchy této agentury proti Toru spoléhají na identifikaci uživatelů a na následný útok na zranitelný software na jejich počítačích. Jedna z technik touto agenturou vyvinutá se zaměřila na webový prohlížeč Firefox, který Tor využívá, čímž této agentuře dává plnou kontrolu nad cílovým počítačem včetně přístupu k souborům, úhozům na klávesy a k veškeré online aktivitě.


Dokument však naznačuje, že základní bezpečnost služby Tor zůstává nenarušená. Jedna z přísně tajných prezentací, nadepsaná ‚Tor smrdí‘ konstatuje: „Nebudeme nikdy po celou dobu schopni zbavit anonymity všechny uživatele Toru.“ Pokračuje ale: „Můžeme pomocí manuální analýzy de-anonymizovat velice maličký vzorek uživatelů Toru,“ a říká, že tato agentura „nedosáhla žádných úspěchů při de-anonymizaci uživatele v reakci na“ konkrétní požadavek.

Další přísně tajné prezentace nazývá Tor „králem vysoce bezpečné, internetové anonymity s nízkou latencí.“

I přes důležitost Toru pro disidenty a organizace lidských práv však NSA a její britský protějšek GCHQ vynaložily značné úsilí v útocích na tuto službu, o níž říkají agentury vynucování zákona, že ji využívají i lidé zapojení do terorismu, obchodu s obrázky zneužívaných dětí a online obchodu s drogami.

Skupiny za soukromí a za lidská práva jsou znepokojeny bezpečností Toru od doby odhalení v Guardian, New York Times a ProPublica týkajících se rozšířeného úsilí NSA podvrátit software zajišťující soukromí a bezpečnost. Zpráva brazilských novin Globo rovněž obsahuje narážky, že tyto agentury mají schopnosti probourat se do této sítě.

Ač to vypadá, že NSA nenarušila jádro bezpečnosti software nebo sítě Tor, tak tento dokument rozvádí prokazatelné koncepty útoků, včetně několika takových, co spoléhají na rozsáhlé systémy online dohledu, které NSA a GCHQ udržují u napíchnutých internetových kabelů.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: theguardian.com