Světová asociace novin a zpravodajských publicistů Davidu Cameronovi sdělili, že vládní pokus zničit citlivé uniklé dokumenty o masovém dohledu byl „aktem zastrašování“, který hrozí, že bude mít odrazující účinek na svobodu tisku. Světová asociace novin a zpravodajských vydavatelů (WAN-IFRA) napsala ministerskému předsedovi kvůli vládní „hluboce politováníhodné“ reakci na úniky svazků přes vynašeče z Agentury národní bezpečnosti Edwarda Snowdena. Tento orgán, který reprezentuje 18 000 publikací od 3 000 společností odsoudil tyto činitele za jejich „symbolický“ pokus omezit reportáže zničením hard-disků počítačů zadržených u Guardian.


„To, že vaše vláda pocítila potřebu hrozit žalobou, aby zabránila reportážím o záležitostech veřejného zájmu je hluboce politováníhodné,“ napsala tato organizace ve svém dopise ministerskému předsedovi.

„WAN-IFRA je navíc nesmírně znepokojena tím, že vládní akce jsou činem zastrašování, který by mohl mít odrazující účinek na svobodu tisku v Británii i jinde.“

„Jako pobuřující a hluboce znepokojivé“ popisuje zadržení Davida Mirandy, partnera žurnalisty Guardianu Glenna Greenwalda na letišti v Hethrow podle Rozvrhu 7 Protiteroristického zákona z roku 2000.

„Zjevné zneužití tohoto konkrétního prvku protiteroristické legislativy vrhá na žurnalisty a ty, kdo žurnalistům v jejich práci pomáhají, podezření, že jsou teroristé, nebo že jsou zapojeni do teroristických aktivit,“ uvedla WAN-IFRA.

„Činit takovéto spojení je pobuřující a hluboce znepokojivé a my od vás a vaší vlády chceme získat ujištění, že budou provedena nezbytná šetření, aby se zajistilo, že jakékoliv závěry vyvozující asociace mezi žurnalismem a terorismem nejsou součástí oficiální politiky a že tohle se veřejně odsuzuje jako kategoricky zavádějící počínání.“

Dopis Cameronovi přišel, jelikož Guardian se podělil o některé ze svých dokumentů uniklých od Snowdena s New York Times za podmínek, které tento list popsal jako „klima intenzivního nátlaku“ ze strany vlády. Žurnalisté v Americe jsou chráněni prvním dodatkem, který garantuje svobodu slova a v praxi brání, aby stát usiloval o soudní zákaz publikace či o předběžnou zdrženlivost.

Dopis podepsaný presidentem WAN-IFRA Tomasem Brunegårdem a presidentem Světového fóra redaktorů Erikem Bjeragerem, dalším orgánem, co se přidal se svými obavami ze „zřetelného úpadku svobody tisku“ v Británii, zmiňoval uvěznění tuctů žurnalistů a otázky ohledně budoucí regulace tisku, k níž má dojít po zprávě lorda spravedlnosti Levesona.

Dodal: „Při vší úctě na vás apelujeme, abyste podal potvrzující ujištění o oddanosti Spojeného království svobodnému a nezávislému tisku a o nasměrování různých vládních a policejních orgánů do pozic stojících za tímto jednoznačným poselstvím.

„Naléháme na britskou vládu, aby respektovala práva žurnalistů na ochranu svých zdrojů a na vytváření podmínek nezbytných k zajištění toho, že tisk může pokračovat ve své kriticky důležité roli při udržování svobodných a spravedlivých společností bez vládního vměšování a zastrašování.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  guardian.com