V blízké budoucnosti by nás nemělo překvapit zhroucení cen zlata a stříbra – to vše může být pouze součástí plánu. COMEX banky budou pokračovat v potlačování cen zlata a stříbra (prodejem podvodných certifikátů na trhu s vzácnými kovy) dokud nenastane následující:

1, Potlačované ceny vzácných kovů doženou těžební společnosti do finančních problémů, které budou nuceni utlumit produkci. Centrální banky a jejich partneři poté nakoupí podíl v těchto těžebních společnostech za směšné částky. COMEX banky budou pokračovat ve snižování cen do té doby, až se nedostatek těchto kovů pro základní průmyslové využití stane dominantním faktorem v poptávce na trhu a cenová deflace bude dočasně přerušena.


V této fázi se momentálně nacházíme. Těžební společnosti naúčtují vyšší sazby společnostem, jež budou ochotny zaplatit vyšší částky za dodávky. Jestliže kupující tyto sazby nezaplatí, těžební společnosti zadrží vzácné kovy ve svých zásobách.

2, Podvody s papírovým zlatem a stříbrem( certifikáty na zlato „uložené“ v bance) jsou již odhalovány v alternativních médiích. Jakmile se tento podvod stane všeobecně známým, nebude už žádný naivní či oklamaný investor ochotný vyměnit své peníze za tyto podvodné certifikáty. Cenová deflace poté bude pokračovat do té doby, než se ceny stanou tak nízkými, že se trh zhroutí. Banky v současnosti hromadí obrovské množství peněz. Těsně předtím, než se trh zhroutí, banky začnou masivně nakupovat extrémně levné fyzické kovy od naivních podvedených investorů jenž se budou snažit zmírnit své ztráty. Těžební společnosti, které nejsou součastí podvodu budou taktéž nuceni prodat jejich zásoby zá extrémně nízké ceny kvůli zajištění příjmu na své provozní náklady. Tato situace dostane COMEX banky a Centrální banky z problémů díky možnosti obrovského nahromadění a doplnění fyzických kovů, o kterých tvrdí, že drží v trezorech (a prodávají skrz certifikáty) ač tomu tak není.

Centrální banky taktéž skoupí zásoby těžebních společností jenž podvedení akcionáři prodají v zoufalství za směšné částky. COMEX banky a Centrální banky poté budou držet dostatek prostředků, aby zabránili stíhání za podvod. Tato strategie může být použita k záchraně jakékoliv banky, která nemá v zásobě dostatek zlata a stříbra předtím, než bude odhalena ze svých podvodů s prodejem neexistujícího zlata.

3, Nedostatky v komoditách a zboží vytvoří zmatek mezi výrobci a odběrateli. Lidé budou pobouřeni klesající cenou vzácných kovů jež dosáhne směšně nízkých hodnot načež se trh zhroutí. Jakmile trh zkolabuje, COMEX banky nabídnou naštvaným držitelům papírového zlata hotovost (raději než fyzický kov). Vzácný kov bude taktéž vykupován za to, co se bude jevit za současné situace jako dobrá cena. Ale peněžní měna bude později oficiálně posouzena a přehodnocena ke škodě oklamaných investorů.

Tato deflace bude znamenat urychlení globálního ekonomického poklesu včetně celé řady společenských nepokojů. Národní garda se připravuje na případné rychlé potlačení jakýchkoliv civilních povstání.

Nová, zlatem podložená celosvětová měna bude představována jako nutný krok k nastartování celosvětové ekonomiky.

Centrální banky v zemích, které drží nejvíce zlata budou mít nelepší vyjednávací pozici v reorganizované globální ekonomice.

Se zavedenou, zlatem podepřenou celosvětovou měnou zlato urychleně nabere zpět na hodnotě. Centrální banky a jejich partneři ve zločinu, vykážou obrovské zisky v držení fyzického zlata a stříbra společně se značným podílem v těžebních společnostech.

Jako obvykle, obyčejný člověk jenž věřil své vládě a bankám, bude největší obětí.

Překlad: Aleš Caisek

Zdroj:  beforeitsnews.com