V rozporu s rozšířeným mýtem – jak se papouškovalo i na History Channel – a v rozporu se všemi pohádkami od mexických turistických agentur, Mayové neprorokovali, že by 21. prosince 2012 měl svět skončit. V mayské kalendáři je mnoho dat, která jsou velmi daleko za 21.12.2012. Datum 2012 byl zjevně nalezen pouze v jediném mayském rukopise. Ani mayští stařešinové sami žádné takové informace nemají.

Jak v roce 2009 uvedla AP:

Apolinario Chile Pixtun je už unaven z toho, jak je bombardován zběsilými otázkami o tom,
jak Mayský kalendář údajně 21. prosince 2012 „doběhne“. Tak či tak, to není konec světa. Nebo je? Určitě ne, tvrdí mayští indiánští stařešinové. *** Chilští Pixtuni a Guatemalci říkají, že teorie zkázy vznikly na Západě, není to výmysl Mayů.

Nemusíte ale věřit jen mayským stařešinům. Podobně i Ricardo Cajas – president Colectivo de Organizaciones Indígenas de Guatemala – řekl, že tento datum neznamená konec lidstva nebo naplnění katastrofických proroctví, ale že od toho nového cyklu „lze očekávat změny ve vědomí lidí.“ A Velký mayský stařešina Alejandro Cililo Perez Oxlaj je vůdcem Národní mayské rady starších z Guatemaly, co má na starosti dennodenní aktualizace Mayského kalendáře, vůdce 13. generace  Quichských Mayů, „putovní vyslanec Mayů“ a zakladatel Velkých stařešinů při Kontinentální radě starších a duchovních vůdců Amerik, mimořádný velvyslanec Guatemalské vlády zastupující domorodce z puebel a mezinárodně vyučující mayskou kulturu. Ačkoliv Oxlaj určitě varuje před člověkem způsobenými problémy, tak říká, že 21. prosince 2012 není žádným koncem mayského kalendáře:

V rozporu s populárními představami, ti žijící mayští starší nesouhlasí s tím, že 21. prosinec 2012 je koncem jejich kalendáře.
Nové „Slunce“ představuje začátek nového cyklu Dlouhého počtu v kalendářním systému trvajícího zhruba 5 200 let,
k čemuž, jak říkají, nemusí ještě mnoho let dojít.

A opravdu někteří mayští duchovní vůdci jsou kvůli mýtu apokalypsy v roce 2012 naštvaní, protože to dezinterpretuje Mayskou víru.

 

Rok 2012 bude možná DOBRÁ věc

Lidi od New Age tvrdí, že Země bude 21. prosince přesně vyrovnána se středem naší galaxie. Nejsem si jist, zda je to tak. Např. astronomové z Cornellu říkají, že Země je s galaktickým centrem vyrovnána dost často. Ale i když předpokládáme, že je to pravda, musí to nezbytně být špatná věc? Co říkají další staré kultury? Dávný jogínský text tvrdí, že střed galaxie vysílá určitý typ frekvence nebo radiace, který pomáhá lidstvu se vyvíjet. Opravdu tvrdí, že – čím blíže je Země centru galaxie, jak letí kolem galaktického centra – tím jsou šťastnější a rychleji se vyvíjí. (Neprosazuji náhledy dávných jogínů; jen poukazuji, že velice staré tradice – které, stejně jako Mayové bedlivě studovaly hvězdy a měly systémy udržování času s rozsahem desítek tisíc let – a měly pozitivní asociace se středem galaxie.)

 

Nevylévejte vaničku i s dítětem

Ačkoliv celá ta věc s Mayi a rokem 2012 je podfuk, není příznakem toho, že by nás dění ve vesmíru neovlivňovalo. Jak už jsem uvedl před tím, Slunce ovlivňuje mnohem více aspektů našeho života, než si vědci uvědomovali. Např. – věřte nebo ne – to, co se děje uvnitř slunce může změnit rychlost radioaktivního rozpadu částic na Zemi. Sluneční aktivita by mohla téměř jadernou elektrárnu přeměnit na tikající časovanou bombu. V roce 2008 vědci řekli, že sluneční vítr je na 50-letém minimu. Jelikož sluneční vítr Zemí stíní od zhoubné radioaktivity vznikající mimo sluneční soustavu, tak by nás takovéto události mohly ovlivnit. Ve stejném roce vědci zjistili, že nás bombardující vysokoenergetické kosmické paprsky z neznámého zdroje mimo naši sluneční soustavu. Ještě zajímavější je, že vědci si nejsou jisti, zda ty kosmické paprsky pochází z běžného objektu či z něčeho daleko esoteričtějšího … jako je temná hmota. Vědci NASA nedávno objevili, že černé díry – jako ta ve středu naší galaxie – mají radiační „pulsy“, a černá díra naší galaxie občas vydává daleko více radiace, než jí emituje teď. NASA rovněž poukázala:

Slunce – a ve skutečnosti celá sluneční soustava – obíhá kolem středu galaxie Mléčná dráha.

A opravdu, než začnete být příliš namyšlení, abyste pochybovali, že věci daleko vzdálenější než je naše Slunce mohou ovlivňovat Zemi, tak si můžete povšimnout, že oblast vesmíru v Superklastru Centaurus je tak hustá, že má natolik mohutnou gravitační přitažlivost, že celou naší galaxii a všechny okolní galaxie k sobě přitahuje rychlostí 1 000 000 milionu mil za hodinu.

Co to pro nás znamená?

Jak jsem uvedl už v srpnu:

Věda o účincích kosmických událostí na Zemi je zatím v plenkách a čeká nás mnoho fantastických objevů v budoucnu.
Až budou vědci chápat všechny způsoby, jak Slunce a Země a další oblasti naší galaxie a dále interagují, tak budeme
vědět daleko více i o Zemi a našem místu ve vesmíru, než víme dnes.


Zdroj: washingtonsblog.com

]]>