Nedávné studie psychologů a sociologů z USA a Británie naznačují, že v rozporu se stereotypy mainstreamových médií se ti, které nálepkují jako „konspirační teoretiky“, jeví jako zdravější než ti, kdo přijímají oficiální verze sporných událostí. Poslední ze studií vyšla 8. července a je od psychologů Michael J. Wood a Karen M. Douglas z University of Kent (Británie). Tato studie s názvem „Co třeba Budova 7? Sociálně-psychologická studie on-line diskusí konspiračních teorií o 11.9“ srovnává komentáře na zpravodajských webových stránkách od „konspiracionistů“ (pro-konspirační teorie) a „konvencionalistů“ (proti-konspiračním teoriím).


Autoři byli překvapeni zjištěním, že teď je daleko běžnější zanechávat tzv. kospiracionistické komentáře než konvencionalistické: „Z 2174 nasbíraných komentářů jich bylo 1459 označeno za konspiracionistické a 715 za konvencionalistické.“ Jinými slovy mezi lidmi, kteří komentují novinové články, převyšují ti, kdo nedůvěřují vládním verzím takových událostí jako 11.9 a vražda JFK, ty, kdo věří, v poměru více než dva ku jedné. To znamená, že jsou to pro-konspirační komentáře, které vyjadřují to, co je teď vnímáno jako zdravý selský rozum, zatímco komentáře proti-konspirátorů se stávají malou, sužovanou menšinou.

Snad proto, že jejich údajně mainstreamové postoje už nepředstavují většinu, vykazují proti-konspirační komentáře často hněv a nepřátelství: „Tento výzkum ukázal, že lidé, kteří upřednostňují oficiální verzi 11.9, jsou obecně ve snaze přesvědčit své rivaly více nepřátelští.“

Navíc se ukázalo, že ti proti-konspirační lidé, nejenže jsou nepřátelští, nýbrž také fanaticky lpí na svých vlastních konspiračních teoriích. Podle nich je jejich vlastní teorie o 11.9. – tedy konspirační teorie zahrnující 19 Arabů, z nichž žádný neuměl pořádně létat s letadlem, kteří ukuli zločin století pod vedením chlapa na dialýze v afghánské jeskyni – nezpochybnitelnou pravdou. Na druhou stranu tzv. konspirátoři vůbec nepředstírali, že snad mají teorii, co zcela vysvětluje události 11.9: „Pro lidi, kteří si myslí, že 11.9 bylo vládní konspirací, není ohnisko jejich zájmu v prosazování nějaké specifické soupeřící teorie, nýbrž ve snaze vyvrátit oficiální verzi.“

Krátce, nová studie od Wooda a Douglas naznačuje, že ty negativní stereotypy o konspiračních teoreticích – jako o nepřátelských fanaticích oddaných pravdě své vlastní okrajové teorie – přesně vystihují ty lidi, kteří obhajují oficiální verzi 11.9, nikoliv ty, kdo ji zpochybňují.

Tato studie navíc zjišťuje, že tzv. konspiracionisté diskutují o historických kontextech (takových jako je náhled na vraždu JFK jako na precedent 11.9) více než anti-konspiracionisté. Rovněž zjišťuje, že tzv. konspiracionistům se nelíbí být nazývání „konspiracionisty“ či „konspiračními teoretiky“.

Obě tato zjištění jsou umocněna novou knihou Konspirační teorie v Americe od politologa Lance deHaven-Smithe vydanou počátkem letošního roku University of Texas Press. Profesor deHaven-Smith vysvětluje, proč jsou lidé neradi označováni za „konspirační teoretiky“: Tento termín vynalezla a do širokého oběhu zavedla CIA, aby očernila a pomluvila lidi kladoucí otázky o vraždě JFK! „Kampaň CIA za popularizaci termínu ‚konspirační teorie‘ a za přetvoření víry v konspirace v předmět zesměšňování a nepřátelství musí být bohužel považována za jednu z nejúspěšnějších propagandistických iniciativ všech dob.“

Jinými slovy lidé, kteří používají termínu „konspirační teorie“ a „konspirační teoretik“ jako nadávku, tak činí v důsledku dobře zadokumentovaných, nepochybných, historicky reálných konspirací CIA k zakrytí vraždy JFK. Tato kampaň je mimochodem zcela ilegální a do ní zapojení činitelé CIA jsou zločinci; CIA jsou totiž zakázány veškeré domácí aktivity, ta však běžně tento zákon porušuje, aby vedla domácí operace ve škále počínaje propagandou až po vraždy.

DeHaven-Smith rovněž vysvětluje, proč ti, kdo pochybují o oficiálních vysvětleních vele-zločinů, tak rádi diskutují o historickém kontextu. Poukazuje, že velký počet konspiračních tvrzení se ukázal být pravdivý, a tak se zdá, že je u nich silný vztah k mnohým z těch dosud nevyřešených „zločinů státu proti demokracii.“ Zjevným příkladem je vazba mezi vraždami JFK a RFK, z nichž obě vydláždily cestu pro presidentství, která pokračovala Vietnamskou válkou. Podle DeHaven-Smith bychom měli vždy mluvit o „vraždách Kennedyů“ v množném čísle, protože ta dvě zabití se jeví jako aspekty toho samého širšího zločinu.

Psycholožka Laurie Manvwell z University of Guelph souhlasí, že CIA-zkonstruovaná nálepka „konspirační teorie“ brzdí kongitivní funkce. V článku vydaném v American Behavorial Scientist (2010) poukazuje, že proti-konspirační lidé nejsou schopni jasně uvažovat o takovýchto zjevných státních zločinech proti demokracii jako 11.9 kvůli své neschopnosti zpracovávat informace, které jsou v konfliktu s dosud existující vírou.

Ve stejném vydání ABS profesor z University of Buffalo Steven Hoffman dodává, že proti-konspirační lidé typicky podléhají silnému „potvrzujícímu zaujetí“ – tj. hledají informace, které potvrzují jejich dosud existující víru, přičemž používají i iracionálních mechanismů (jako je nálepkování „konspirační teorie), aby se vyhnuli konfliktním informacím.

Extrémní iracionalita těch, kdo útočí na „konspirační teorie“, byla dovedně odhalena profesory komunikace Ginna Husting a Martin Orr z Boise University. V roce 2007 v peer-review článku nadepsaném „Nebezpečná mašinérie: ‚Konspirační teoretici‘ jako transpersonální strategie vyloučení“ psali:

„Pokud vás nazvu konspiračním teoretikem, tak moc nezáleží na tom, jestli jste opravdu tvrdili, že existuje konspirace, nebo zda jste prostě jen nadnesli záležitosti, kterým bych se rád vyhnul… Tím, že vás onálepkuji, tak vás strategicky vyloučím ze sféry, kde dochází k veřejným projevům, debatám a konfliktům.“

Teď už ale díky internetu nejsou lidé, kteří pochybují o oficiálních povídačkách, z veřejné debaty vyloučeni; ta 44-let stará kampaň CIA k zadušení debaty pomocí očerňování „konspirační teorií“ se už téměř opotřebila. Jak v akademických studiích, tak v komentářích k novinovým článkům jsou teď už pro-konspiračních hlasy četnější – a racionálnější – než ty anti-konspirační.

Žádný div tedy, že ti proti-konspirační lidé se už čím dál více a více ozývají jako banda nepřátelských, paranoidních potrhlíků.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: presstv.ir