Hnutí Greenpeace hájí zájmy veřejnosti, když říká Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration – FDA), že nemá právo tvrdit, že geneticky modifikované produkty jsou bezpečné pro Američany i obyvatelé kterékoli jiné země. Někteří lidí tvrdí, že Greenpeace je militantní ekologické hnutí. Vzhledem k informacím, které se nyní objevují a které upozorňují na to, jak nebezpečné jsou pesticidy pro opylovače a tudíž i pro velkou část potravinových zásob, by Greenpeace mělo být považováno spíše za rozumné a zásadové.


FDA a společnost Monsanto nám opakovaně tvrdí, že konzumace geneticky modifikovaných plodin je bezpečná a že GMO nepředstavují žádné riziko pro životní prostředí. Mnoho vědeckých studií však tuto zvrácenou logiku zpochybňuje. Daniel Ocampo, který má v Greenpeace pro Jihovýchodní Asii na starosti trvalé udržitelné zemědělství a genetické inženýrství, říká:

[quote align="center" color="#999999"]

„Lidé z FDA by měli přestat krmit lidi svou propagandou. Nemají pravdu, když tvrdí, že konzumace GMO je bezpečná. Neexistuje žádný vědecký důkaz, který by potvrdil, že tyto produkty nepředstavují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. I vědci se rozcházejí v názorech na to, nakolik bezpečné jsou geneticky modifikované produkty.“[/quote]

Například nedávno vypracovaná studie došla k závěru, že tzv. cry toxiny, obsažené v GMO, mají na svědomí vyšší výskyt leukemie a zřejmě i dalších typů rakoviny.

Greenpeace zaslalo tento týden dopis představitelům státu, ve kterém je vyzývá, aby byli vstřícnější ke studiím týkajícím se GMO – a to i k těm, které hovoří o rizicích rakoviny, selhání orgánů, reprodukčním problémům, syndromu zhroucení včelstev, vyčerpání půdy a dokonce i o změnách DNA. Dopis vyzývá představitele FDA, aby přiznali, že „80 procent GMO se pěstuje v pouhých čtyřech zemích, konkrétně v USA, Kanadě, Brazílii a Argentině“. Zatímco vědci v zemích mimo Spojené státy vyzývají veřejnost, aby se více zamýšlela nad přínosy a riziky GMO, FDA tvrdí, že ‚konzumace geneticky modifikovaných potravin je bezpečná‘, a odvolává se na Světový potravinový kodex (Codex Alimentarius) Organizace spojených národů.

Greepeace rovněž upozorňuje na to, že geneticky modifikované organismy se mohou šířit křížením s přirozenými organismy, kontaminovat je a způsobit nepředvídatelné a katastrofální zdravotní problémy budoucím generacím. Až se GMO stanou převládajícími plodinami pěstovanými po celém světě, kontaminují i veškeré přirozené plodiny. Greenpeace uzavřelo dopis prohlášením, že naše potravinové zásoby jsou příliš drahocené na to, abychom je znečišťovali, zejména když odborné poznatky potvrzující neškodnost GMO jsou přinejmenším chatrné.

Můžete se připojit k protestům organizací, jako jsou Greenpeace nebo Natural Society, když se zúčastníte akcí typu World Wide Monsanto Video Revolt (Celosvětová video revolta proti Monsantu, která proběhla 24. července). Je na čase vyškrtnout GMO z našeho jídelníčku.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj:  naturalsociety.com