Zdá se, že objektivnost vědeckých postupů byla uloupena korporacemi, které často platí vědcům za to, že podpoří jejich výrobky, podobně jako politikům, kteří operují jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Ještě horší je skutečnost, že se na tom často podílí i organizace chránící práva spotřebitelů. Důvěra spotřebitelů ve vědecké studie a orgány státního dozoru byla narušena v rámci honby za ziskem. Kvůli ní se na trh dostávají produkty se sníženými bezpečnostními standardy.


Syntetické chemikálie, se kterými se denně setkáváme v potravinách, vodě a životním prostředí, jsou čím dál zhoubnější pro naše fyzické a duševní zdraví. Mnohé již bylo napsáno experty na běžnou i alternativní medicínu o tricích, jejichž cílem je oklamat konzumenty a ohrozit naše zdraví. Níže uvedené kategorie jedů stojí za hlubší prozkoumání, neboť se jedná o hlavní příklady pokračujícího chemického bombardování.

Geneticky modifikované potraviny – Monsanto začalo působit jako výrobce chemikálií, který dal světu jedy typu Agent Orange a Roundup. Dnes tato společnost dominuje v oblasti geneticky modifikovaných plodin a produkuje na 90 procent základních geneticky modifikovaných produktů, jako jsou kukuřice, sója a bavlna. Podle nezávislých studií jsou tyto „frankesteinovské“ výtvory příčinou selhání orgánů. Nedávná ruská studie došla k závěru, že třetí generace křečků živených geneticky modifikovanou sójou je postižena téměř totální neplodností. Navzdory těmto a mnoha dalším zdravotním hrozbám není pravděpodobné, že by Monsantem ovládaný Úřad pro kontrolu potravin a léčiv omezil pěstování geneticky modifikovaných plodin. Odbor výzkumu biotechnologických rizik Ministerstva zemědělství Spojených států disponuje kromě toho chatrným rozpočtem ve výši 3 milionů dolarů. Studie financované tímto byznysem pochopitelně tvrdí, že dopad geneticky modifikovaných plodin na lidské zdraví je „zanedbatelný“.

Potravinové doplňky – Jestliže hovoříme o škodlivých potravinových doplňcích, většina z nás si představí glutamát sodný (MSG), který je stále přítomen v mnoha zpracovaných potravinách. MSG je bohužel tím nejméně škodlivým aditivem, které se v potravinách nacházejí. V roce 2008 byl v kojenecké stravě a dalších produktech z Číny objeven melamin; Úřad pro kontrolu potravin a léčiv oficiálně prohlásil, že to je v pořádku, ačkoli onemocněly desítky tisíc lidí. Nebezpečná potravinové doplňky lze nalézt v téměř všech zpracovaných potravinách, včetně nejběžnějších barviv Red 40, Yellow 5 a Yellow 6, která jsou rakovinotvorná. Nedávno bylo staženo z trhu přes 40 tisíc kilogramů zmraženého kuřecího masa, neboť obsahovalo „modré kousky plastu“. V kuřecích nugetách McDonalds se zase našly chemikálie z „inteligentní plastelíny“. Někteří výzkumníci odhadují, že kuřecí maso dnes obsahuje tolik chemikálií, že je v něm ve skutečnosti jen 51 procent skutečného masa.

Fluorid – Ne každý fluorid je špatný; pouze ten druh, který se propaguje ve stomatologii, je přidáván do vody a do potravin. Fluorid vápenatý je přirozeně se vyskytující minerál, zatímco jeho syntetický protějšek, fluorid sodný je nebezpečný průmyslový odpad vznikající při výrobě umělých hnojiv. V minulosti se používal i jako patentovaný jed na krysy a insekticid. Existuje mnoho nepopiratelných studií, podle nichž má fluorid stupňující se účinek na lidské tělo a vede k alergiím, gastrointestinálním poruchám, řídnutí kostí, rakovině a neurologickým potížím. Sdružení vědců Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) proto vydalo prohlášení odsuzující používání fluoridu v pitné vodě. Jelikož se však jedná o nebezpečný odpad, je nesmírně nákladné se ho zbavovat. Což může vypovídat o tom, proč tato chemikálie, jedovatější než olovo a téměř na stejné úrovni jako arzén, je využívána v rámci naší spotřeby.

Rtuť – Nebezpečný těžký kov ve své běžné podobě, ještě nebezpečnější ovšem jako neurotoxin methylrtuť, který se do životního prostředí dostává jako produkt lidské činnosti. Jak v organické, tak v anorganické podobě rtuť představuje zkázu pro nervový systém – zejména pro rozvíjející se nervový systém lidského plodu. Proniká do všech živých buněk lidského těla a je zdokumentováno, že zvyšuje riziko autismu. Proto je otázkou, proč se používá v zubních výplních, vakcínách a v podstatě v čemkoli, co obsahuje kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy – základní součásti amerických diet … včetně dětských výživ. Sdružení rafinérů kukuřice však pochopitelně podporuje tuto chemikálii, která je „nebezpečná na jakékoli úrovni“.

Aspartam – Tento král umělých sladidel se dostal na trh v roce 1981, kdy zmocněnec Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Arthur Hull Hayes odmítl připomínky FDA i obavy konzumentů. Aspartam je neurotoxin, který interaguje s přirozenými organismy i syntetickými léky a způsobuje celou škálu poruch a syndromů. Kdo uvedl do funkce tohoto zmocněnce, který se postavil vědcům i veřejnosti? Byl to Donald Rumsfeld, šéf společnosti G.D. Searle, výrobce aspartamu. Rumsfeld byl členem Reaganova přechodného týmu a hned poté, co se Reagan ujal úřadu, jmenoval nového zmocněnce FDA, který mu měl posléze splatit dluh realizací jednoho z nejohavnějších projektů, v rámci nichž zisk vítězí nad bezpečností. Aspartam je dnes v podstatě všudypřítomný, od produktů bez cukru po běžné potraviny, nápoje, léky a dokonce i výrobky pro děti. Nedávno byl přejmenován na příjemněji znějící AminoSweet.

Čisticí prostředky a produkty osobní péče – Každodenní potřeby v domácnosti a kosmetické prostředky jsou aplikovány přímo na kůži, absorbovány skrz pokožku hlavy a vdechovány. Videodokument The Story of Cosmetics nabízí poutavý příběh o porušování předpisů a organizacích dohlížejících na „bezpečnost“, které se na tom podílejí … a i tak odhaluje jen část celého příběhu. Seznam běžných prostředků a jejich chemických složek by vydal na celou encyklopedii. Ohromující množství těchto chemikálií má na svědomí téměř všechny druhy alergií, chronických poruch a nemocí, jež známe. V poslední době vyšlo najevo, že čistící prostředky mají na svědomí rakovinu plic a hyperkinetickou poruchu u dětí.

Vzdušné imise – V článku NASA nazvaném „Vzdušné imise neznají hranic“ autoři napsali, že „jakákoli substance vypuštěná do atmosféry dokáže obkroužit celou Zemi“. Existuje jedna kategorie vzdušných imisí, která je předmětem konspiračních teorií přes ohromné množství odtajněných dokumentů ze senátního slyšení z roku 1977: chemické postřikování jak soukromými, tak komerčními letouny. Nedávná doznání veřejných činitelů to potvrzují. Spad z chemických postřiků byl analyzován a ukázalo se, že obsahoval vysoké množství baria a aluminia.

Za zmínku rovněž stojí, že Monsanto nedávno oznámilo, že vyvinulo gen odolný vůči aluminiu. Chemické postřikování může působit jako obyčejná paranoia , existuje však příklad nedávného chemického postřikování, který je nepopiratelný: postřikování dispergovadlem Corexit v Zálivu. Tento proces lze přirovnat k leteckému práškování plodin, které se praktikuje už téměř 100 let. Války mají patrně na svědomí globální znečištění ovzduší, neboť armádní munice, jako je ochuzený uran, se dostává do horní atmosféry a šíří se kolem celé planety. Dopady působení ochuzeného uranu nejsou příjemné. Vzdušné imise mají na svědomí alergie, genetické mutace a neplodnost.

Vše to vypovídá o tom, jak vědci, vlády a zdravotnický management přistupují k otázkám zdraví a lidských práv. Je ironií, že když někdo onemocní kvůli nepřirozeným produktům uvedeným v tomto článku, běžné zdravotnictví se snaží léčit následky ještě nepřirozenějšími chemikáliemi. Kromě toho někteří lidé ve vysokých patrech americké vlády a akademických kruhů, jako je John P. Holdren, šéf vědců Bílého domu, obhajují kontrolu populace prostřednictvím imisních částic, například v knize Ecoscience z roku 1977. Na základě Holdrenových názorů se můžeme zamyslet nad tím, zda jedy v našem životním prostředí nejsou záměrem.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: activistpost.com