Říká se, že od roku 2007 indigové děti přijímají svůj „plán“, který je založen na přísunu univerzální energie pro nové vědomí dětí na této planetě. Všechny indigové děti na Zemi by měly být nějakým způsobem organizovány. Dojde k přeměně vědomí: indigové děti budou mít jediný společný cíl. Začnou intuitivně realizovat svůj plán. A jako vždy budou mít možnost svobodné volby a udělají to, co jen ony budou chtít. Budete svědky pomalého a svorného hnutí mladých lidí, v rámci něhož vznikne mnoho neobvyklých věcí, které se vznáší ve vzduchu už nyní.

Neměli bychom být překvapeni, jestliže indigové děti svrhnou vlády, vytvoří něco nemožného, budou vzdorovat systémům a popřou některé z posvátných pravd. Staré paradigma se by se mělo odporoučet.

Cíle indigových dětí

Jejich děti a vnoučata budou skutečnými mírotvorci budoucích časů. Jedním z jejich hlavních cílů je posunout nás směrem ke změně a přimět nás, abychom si uvědomili, že mnoho věcí, které nemáme rádi, ale přijímáme je ze zvyku, patří do starých, nepotřebných systémů. Otázka skutečné demokracie a rovnoprávnosti a jejich uplatňování bude důležitější než kdykoli v historii. Nový mír by měl zavládnout všude a mezi všemi lidmi – zeměmi, národy a jedinci. Tuto touhu nosíme všichni ve svém srdci, bez ohledu na to, jestli jsme mladí nebo staří, velcí nebo malí, bílí, černí nebo žlutí, indigové děti nebo dospělí.

Toto jsou nejdůležitější duchovní úkoly indigových dětí:

– Bezpodmínečně milovat všechny a všechno, vrátit lásku na tuto planetu
– Využívat svou vysokofrekvenční energii tak, aby lidstvo a Země posílily své vibrace
– Učinit ze shovívavosti hlavní způsob naší pozemské koexistence
– Ukazovat své psychické schopnosti, aby lidstvo bralo média opět jako normální bytosti
– Říkat, že vše musí být podřízeno dobru a sloužit lidem a společnosti
– Odhalit lidstvu, že existují duchovní rodiny
– Pomoci svým rodičům, aby se znovu objevili své duchovno
– Pomoci lidstvu, aby se vzdalo starých přesvědčení a postupů
– Přinést na planetu Zemi nové způsoby léčení
– Přesvědčit lidi, aby převzali zodpovědnost za vše, co se odehrává v jejich životech
– Říci lidem, že mysl ovládá hmotu, což znamená, že si vytváříme svůj vlastní svět a můžeme ho kdykoli změnit
– Duchovní schopnosti indigových dětí nesporně úzce souvisí s jejich cíly, současně jsou ale u každého jedince specifické a vyhovují jeho konkrétní životní situaci. Poslání generace indigových dětí ve sféře Ducha svatého je spíše kolektivní, to však neznamená, že by každý jedinec neměl svůj konkrétní úkol a neplnil svůj konkrétní cíl. Každý musí realizovat svou vizi získanou při narození v rámci svých konkrétních podmínek.
[/quote]

Indigové děti disponují celou škálou rozmanitých schopností. O níže uvedených můžeme tvrdit, že mají obecnou platnost:

– Jsou to skuteční léčitelé. Když se jich lidé dotknou, zaplaví je harmonie, zklidní se a zbaví napětí
– Jsou schopni intenzivní lásky. Vyzařují tolik lásky, že to ostatní okamžitě vycítí
– Rychle se orientují v duchovních konceptech a jednají podle nich
– Mají vyvinutý vnitřní cit pro pravdu. Vnímají, co je správné a co je špatné
– Dovedou snadno komunikovat se všemi výtvory přírody – se zvířaty, rostlinami i kameny
– Dokážou všechno vidět a vnímat v celistvosti
– Jejich přirozenou potřebou je hledat v lidech dobro, neboť vědí, že všichni pocházíme z Boha; chtějí prostě milovat
– Už od útlých let využívají (nevědomě) svou vysokofrekvenční energii a nechávají se vést intuicí, aby se přiblížili dospělým i svým vrstevníkům
– Mají o druhé starost, lpí na spravedlnosti a bráni ji, nestranně se snaží docílit míru
– Mají vysoce vyvinutou intuici, vědí, jak navázat kontakt na mentální úrovni a přenášet energii na velké vzdálenosti[/quote]