Rusko-americká vědecká skupina vytyčila novou teorii složení temné hmoty a jejího rozložení ve Vesmíru. Tato substance nešíří elektromagnetické záření a je proto zatím pro přístroje nezachytitelná. Až dosud vědci jenom předpokládali, kde jsou „schovány“ zásoby záhadné hmoty. „Víme, kde ji máme hledat“, tvrdí rusko-americká skupina fyziků. „Tvoří disky kolem galaxií, hvězd a planet“. Uvidět neviditelné a poznat nepoznatelné – pod tímto heslem pracuje nyní rusko-americký vědecký tým na Harvardské univerzitě v USA.


V otázce temné hmoty je zatím více záhad a předpokladů, než stanovených fakt. Až dosud se domnívalo, že částice této substance na sebe skoro vůbec nepůsobí. Vědecká skupina pod vedením Andreje Kace vyvrací tuto hypotézu v časopise Physical Review Letters. Částice temné hmoty mohou být různé – nejen pasivní, ale také aktivní. Existují temné protony a elektrony, které navzájem působí a vytvářejí temné atomy, tvrdí vědci.

O aktivitě a vzájemném působení částic temné hmoty začala skupina mluvit poté, co rozebrala gravitační efekty. Soudě podle nich tvoří temná hmota disky kolem galaxií, hvězd a planet. Podobné shluky nezachytitelné substance mohou vznikat v důsledku vzájemného působení temných protonů a temných elektronů. Provokuje to ztrátu energie, a pak musejí částice pohybovat pomaleji, vysvětluje Andrej Kac. Má to za následek jejich hromadění a formování plochého disku kolem galaxie. Je tomu tak i s obyčejnou hmotou.

Fyzici rovněž předpokládají, že temné atomy mohly zformovat temné plazma, a pulsace v něm ovlivnily vznik mladého Vesmíru. A nyní působí záhadné částice na kosmické objekty.

„Teorie temného disku je dalším krokem v poznání dějin Vesmíru“ – takto komentoval tuto práci astrofyzik z Kalifornského technologického ústavu Sean Carroll.

Gravitační efekty způsobené diskem z temné hmoty má zachytit kosmický teleskop Gaia, soudí Carroll. Tento supervýkonný teleskop Evropské kosmické agentury bude vynesen na oběžnou dráhu na podzim r. 2013 a sestaví podrobnou mapu galaxie. Vědci počítají s tím, že dostanou také potvrzení své teorie.

Zdroj:  czech.ruvr.ru