Když ti u moci označí všechny Američany za teroristy, mohou si dovolit libovolně šikanovat kohokoli, kdo se jim znelíbí. Vláda používala protiteroristických zákonů k rozdrcení disentu už roky i k pomoci těm příliš velkým, aby padli, v konkurenčním boji proti menším podnikům (a podívejte se na tohle). Do dnešního dne se tento trend pořád zhoršuje. 31. ledna 2012 poukázala Divize věd o chování Ministerstva domácí bezpečnosti na následující vlastnosti jako ukazatele potenciálního terorismu (všimněte si prosím – když si prohlížíte tento seznam – že některé z ukazatelů jsou příznačné pro konzervativce, jiné pro liberály a některé pro obě strany):

§         „Oddaný osobním svobodám“

§         „Proti-jaderný“

§         „Věří v konspirační teorie“

§         „Věří, že se útočí na jeho osobní anebo národní ‚způsob života‘“

§         „Ti, kdo vyžadují od společnosti dodržování striktních náboženských zásad či zákonů (fundamentalisté)“

§         „Vnáší do politické sféry náboženství“

§         „Ti, kdo usilují o politizaci náboženství“

§         „Podporují politická hnutí za autonomii“

§         „Proti potratům“

§         „Proti katolíkům“

§         „Anti-globalisté“

§         „Podezíraví k centralizované federální autoritě“

§         „Silně nacionalističtí (v protikladu k universální či internacionalistické orientaci)“

§         „Věří v potřebu připravit se na útoky nebo se účastní … v hnutí přežití“

Vzhledem k tomu, že většina Američanů víceméně spadá do jedné, či více z těchto kategorií, tak vláda USA může označit téměř kohokoliv, kdo se jim znelíbí a stane se tak teroristou.

Ovšem soudci a prokurátoři každý den diskutují o konspiracích a federální zákoníky a všech 50 státních zákoníků obsahuje speciální odstavce zabývající se konspiracemi, a také stanovují tresty lidem, kteří se spiknutí dopouští. (Ale soudci a prokurátoři ani zákonodárci jistě nejsou teroristé.)

A skupina Public Intelligence uvádí:

Leták ze série vytvořené FBI a Ministerstvem spravedlnosti k propagaci ohlašování podezřelých aktivit uvádí, že přijímání konspiračních teorií nebo anti-USA rétoriky by se mělo považovat za potenciální indikátor teroristické aktivity. Tento dokument, jako součást kolekce vydané včera Public Intelligence poukazuje, že jedinci, kteří diskutují o „konspiračních teoriích na Západě“ nebo projevují „hněv proti Západu z důvodů v celém rozsahu od osobních problémů po globální politiku USA“ jsou považováni za ty s potenciálem zapojit se do teroristické aktivity. Jako příklad takového druhu konspiračních teorií, které je třeba považovat za podezřelé, leták speciálně uvádí víru v to, že „11.9 zaranžovala CIA, aby dodala legitimitu invazím do cizích zemí.“

Ověřoval jsem autenticitu tohoto letáku: zde je vystavený na webové stránce Policejního oddělení Columbus. (Sejměte si z obrazovky; mohou to brzy odstranit z veřejné části webovky.)

Mnoho lidí s PhD z ekonomie říká, že je to absurdní vládní politika a bezohledné chování velkých bank, co nás dovedlo k  nezaměstnanosti na úrovni deprese. Mnoho vlasteneckých Američanů věří v to samé. Činí to z nich teroristy?

Mnoho vysoce postavených činitelů ozbrojených sil a zpravodajství říká, že nikdy nekončící války na Středním východě a v Severní Africe naši národní bezpečnost snižují a nevyhnutelně způsobují mizérii (a podívejte se na tohle). Mnoho z vlasteneckých Američanů věří v to samé. Činí to z nich teroristy?

Mnoho z členů Komise k 11.9, kongresmanů a vedoucích činitelů ozbrojených sil a zpravodajství věří, že ohledně 11.9 došlo k ukrývání faktů a nikdy nebyl plně sdělen pravdivý příběh. Mnoho z vlasteneckých Američanů věří v to samé. Činí to z nich teroristy?

Seznam aktivit či postojů, které mohou vést k označení amerických občanů za teroristy, se až do dneška prodloužil. A opravdu nálepka „teroristy“ se v moderní Americe neliší od nálepky „zrádce Komunistické strany“ za stalinistické éry. Ti z mocenských kuloárů ji mohou využívat ke svévolnému trestání kteréhokoliv plebejce.

I když se některé z těchto charakteristik nepoužije k označení za teroristu, lze je docela dobře použít k označení za cvoka. Apologeti vlády zvláště lační po tom, aby takto mohli nálepkovat každého, „kdo zaujímá cynická stanoviska k politice, nedůvěřuje úřadům, vynucuje demokratické postupy, … a projevuje zvídavé a představivostí oplývající náhledy,“ jako za takového, kdo je zralý na stalinistický pobyt v blázinci.

Související článek:

 

Zdroj: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29188