Německo se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů, kteří se děsí, že nenajdou práci, když nezaměstnanost mládeže v EU obnáší už každého čtvrtého, což je více než dvojnásobek této míry u dospělých. „Musíme být úspěšnější v našem boji proti nezaměstnanosti mládeže, jinak ztratíme bitvu o evropskou jednotu,“ řekl Schauble z Německa. – Reuters


Dominantní sociální téma: Jedině neochvějná pevnost nám umožní překonat ekonomické problémy a zachránit EU.

Analýza svobodného trhu: V tomto článku je zase jednou zachycena ta neurotická posedlost, s níž Eurokratická elita pozoruje nálady zdrcené střední třídy v EU.

Ti na vrcholku tohoto zvrhlého experimentu, už zdaleka nejsou natěšení a sebevědomí, jsou nervózní a vyděšení, a to z ničeho menšího než je plnocenná revoluce.

To nám opět ilustruje obtíže zvládání tohoto druhu socioekonomické manipulace stovek milionů lidí, kteří jsou čím dál víc roztrpčenější z rozbíjení jejich sociálního modelu, k němuž dochází. Už dávno jsme poukazovali, že ty rozdrobené a násilnické evropské kmeny by se s EU a s eurem ztotožnily pouze, kdyby z nich měly neustálý prospěch, jako když to začínalo. Tak tomu ale není.

A tak pokračuje a eskaluje se ta nervozita. Ač prohlášení Eurokratů nadále z větší části začínají důrazným varováním před „finanční krizí“, už je „v mysli straší především“ ta zkáza, co za nimi zůstává. Zde je z toho článku více: 

[quote align="center" color="#999999"]

Ač Německo trvá na rozpočtové konsolidaci, mluví Schauble o potřebě uchovat evropský model státu blahobytu. Pokud by se v Evropě zavedly USA sociální standardy, „tak tu máme revoluci ne zítra, ale už v ten samý den,“ řekl Schaueble na konferenci v Paříži. Ministerský předseda Mariano Rajoy ze Španělska, kde je nezaměstnanost mládeže mezi nejvyššími v Evropě, volal po tom, aby euro-zóna ztrojnásobila pomoc malým podničkům a umožnila vládám subvencovat najímání mladších pracovníků bez sankcí za přehnané utrácení.

Německo má v posledních týdnech obavy z odporu proti němu, jelikož mnohé z krizí postižených zemí Evropy je obviňují ze zbídačování, a tak přijalo kroky k řešení nezaměstnanosti v tomto bloku, když uzavřelo dvojstranné dohody se Španělskem a Portugalskem. „Musíme zachránit celou generaci mladých lidí, kteří jsou vyděšeni. Máme nejvzdělanější generaci a odložili jsme je k ledu. To je nepřijatelné,“ řekl italský ministr práce Enrico Giovannini.

Rajoy řekl, že jak Evropská investiční banka (EIB), tak Evropská centrální banka (ECB) by toho měly udělat více, aby pomohly k toku úvěrů pro malé firmy. Malé a středně veliké společnosti ve Španělsku a ve velké části jižní Evropy platí daleko vyšší úrokové sazby za půjčky než jejich protějšky na severu. Nezaměstnanost mládeže ve Španělsku je nad 57 procenty a v hluboké recesi pokračuje propouštění.

„Se vším respektem k jejich nezávislosti si myslím, že ECB může a měla by dělat více,“ řekl Rajoy v projevu na konci této konference, také řekl, že peníze směrované k malým firmám přes EIB by se měly navýšit na 30 miliard euro (38 miliard dolarů) ročně. Volal po „určitém druhu společného evropského dluhu“ a řekl, že Evropa by měla dočasně odpočítat dotace na sociální zabezpečení pro najímání mládeže od svých kalkulací rozpočtových deficitů členských států, což je návrh, který nejspíš narazí na odpor.

… Kromě Rajoyových návrhů navrhli ministři málo konkrétních plánů a tvrdí, že Evropa musí být pragmatická a pracovat v různých směrech. Schauble řekl, že právě proto se Německo také rozhodlo uzavřít dohody se zeměmi jako Španělsko a Řecko. „Buďme upřímní. Neexistuje snadná náprava. Není žádný velký plán,“ řekl Werner Hoyer šéf Evropské investiční banky. Němečtí ministři řekli, že Evropa musí pokračovat na cestě strukturálních reforem, aby zvýšila svou konkurenceschopnost stejně, jako dobře využila už existujících EU fondů včetně 6 miliard euro, které vůdci položili stranou na nezaměstnanost mládeže pro roky 2014-20.

Krize nezaměstnanosti mládeže bude ústředním tématem červnového summitu vůdců EU a německá kancléřka Angela Merkel pozvala ministry práce EU na konferenci 3. července do Berlína. V březnu 2013 bylo téměř 40 procent Portugalců do 25 let nezaměstnaných a řecká nezaměstnanost mládeže prorazila v únoru rekordních 64 procent, zatímco byla pod 8 procenty v Německu a v Rakousku. Poté, co francouzský president Francois Hollande už tuhle myšlenku vypustil počátkem tohoto měsíce, tak teď naléhal, aby euro-zóna pracovala na společné ekonomické vládě se svým vlastním rozpočtem, který by se mohl pustit do specifických projektů včetně řešení nezaměstnanosti mládeže. [/quote]

Z těchto zpráv vidíme hloubku tohoto problému a ještě něco jiného – to, že všechny cesty k řešení problému jsou pan-evropské. I přes rizika, která se tím podstupují – která by docela dobře mohla EU roztrhat na kousky – tlačí to vrcholní vůdci EU vpřed s odhodlaným úsilím o prohloubení EU politického směřování.

Dávejte pozor na to, co navrhují. Proti problému strukturální nezaměstnanosti vytvořené eurem se má bojovat extrémně pan-evropskými opatřeními. Němečtí vůdci jsou odhodláni si obnovit věrohodnost rozpoutáním úsilí o záchranu Jižní Evropy sužované nezaměstnaností. Bude se to ale dít přes agregační aktivity. Jednotlivé národní státy nad tím nebudou mít kontrolu.

A to je opravdu to, jak se čekalo, že tak by ten plán měl fungovat. Ekonomická krize by měla otevřít cestu k hlubší politické unii. Ale v tomto společném článku o této otázce (o tomto tématu) shledáváme, že: Takovéto manipulace jsou v éře Internetu opravdu riskantní.

Čím dál více lidí po celém Západě odshora až dolů je si už vědomo vše prostupujících machinací a čím dál více k nim mají odpor. To, co se v tomto článku vyjasňuje, je to, že Eurokratům dochází, že lidem dochází trpělivost.

Závěr: Čas pracuje proti nim.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  thedailybell.com