Dnes nebudeme písať žiadne analýzy a komentáre – budú to iba štúdie. Všetky z aktuálneho obdobia. Závery si urobte sami. Máte to tu pekne pokope. Plus mínus.

Jeden záver predsa len urobíme: prirodzená imunita je víťazom na plnej čiare. Vakcínam dala celé kolo. Veď čítajte.

A kto neverí, ten sa bude vakcinovať každých 6 mesiacov (tieto štúdie na to dávajú celkom reálny základ). Toto nech čítajú najmä tí, ktorí sa vakcinujú kvôli strachu zo smrti vlastnej alebo sa boja o svojich blízkych.

 1. Vakcinovaní a nevakcinovaní majú podobnú virálnu nálož v oblastiach s vysokou prevalenciou delta variantu (link TU). Riemersma et al., preprint
 2. Očkovaní prenášajú sars-cov-2 (link TU). Riemersma et al,. preprint. Bez markantného rozdielu medzi vakcinovanými a nevakcinovanými.
 3. Prekonanie covid-19 poskytuje vyššiu mieru ochrany v porovnaní s vakcínou od Pfizeru pri delta variante (link TU). Gazit et al., preprint.
 4. Účinok vakcín pomerne rýchlo vyprcháva (link TU). Nordstrom, Ballin, preprint. Výhoda ľahšieho prebiehu po 9 mesiacoch sa netýka mužov, seniorov s podlomeným zdravím a ľudí s komorbiditami.
 5. Účinok vakcín vyprcháva rýchlo. Podklad na preočkovanie pravidelne každých 6 mesiacov pri beta a delta variante (link TU). Chemaitelly et al., preprint.
 6. Sars-cov-2 sa šíri aj medzi vakcinovanými pri prevalencii delta variantu. Nízka hladina vírus neutralizujúcich protilátok po vakcíne ako jedna z príčin (link TU). Chau et al., preprint.
 7. Pri pozitívnych na covid-19 mali po letných hromadných akciách očkovaní vyššiu vírusovú nálož ako neočkovaní (link TU). Brown et al.
 8. Delta variant je nákazlivý bez ohľadu na používanie osobných ochranných pomôcok (vrátane FFP2) a bez ohľadu na vakcinačný status (link TU). Hetemaki et al.
 9. Vypuknutie nákazy vo vysokozaočkovanej populácii Izraela pri používaní prekrytia horných dýchacích ciest (link TU). Shitrit et al.
 10. UK Health Security Agency report za 42. týždeň (link TU). Pozorovanie vyprchávania N protilátkovej odpovede po druhej dávke vakcíny. Nástup nepríjemného trendu, kde vo vekovej kategórii nad 30 rokov plne zavakcinovaní javia vyššiu mieru infekcie ako nevakcinovaní.
 11. Nárast symptomatických chorých na sars-cov-2 napriek plnej vakcinácii v Izraeli (link TU). Levin et al.
 12. Prevalencia ochorenia COVID-19 je bez súvisu s mierou vakcinácie populácie v 68 krajinách a takmer 3000 okresoch v USA (link TU). Subramanian, Kumar.
 13. Vyprchávanie účinku vakcíny a T-bunkovej odpovede pri variantoch (po 6 mesiacoch od druhej dávky vakcíny) (link TU). Suthar et al.
 14. ADE ako vážny problém pri aktuálne podávaných vakcinách (link TU). Yahi et al.
 15. Pozorovanie ťažkého až veľmi vážneho priebehu covid-19 u plne zaočkovaných nad predpokladanú mieru (avšak s tým, že je v štúdii uvedené, že vakcíny poskytujú stále ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia) (link TU). Juthani et al.
 16. Kým vakcinácia ešte stále znižuje riziko nákazy, vplyv na prenos ochorenia je otázny. Ochrana po druhej dávke klesá po 3 mesiacoch od druhej dávky (link TU). Eyre et al.
 17. Účinok vakcín vyprcháva pomerne rýchlo, aj pri vysokej miere vakcinácie pri nástupe delta variantu došlo k výraznému zvýšeniu počtu infekcií (link TU). Keehner et al.
 18. Virálna nálož u vakcinovaných pri prielomových prípadoch a u chorých nevakcinovaných je podobná. Vakcinovaní dokážu efektívne nakaziť aj iných vakcinovaných (link TU). Singanayagam et al.
 19. Imunizácia očkovaných rýchlo vyprcháva pri objavení sa delta variantu v Izraeli bez ohľadu na vekovú kategóriu (link TU). Goldberg et al.
 20. Nižšia virálna nálož u očkovaných je pozorovaná do dvoch mesiacov po očkovaní v porovnaní s neočkovanými, potom stúpa až sa rozdiely zotrú pri cca 6 mesiacoch od očkovania (link TU). Levine-Tiefenbrun et al.

Peter Weis