Jak tak trhy nadále upadají do zmatku, stojí za to citovat Jima Sinclaira, zvláště tuto poslední větu: Svět se chopil „virtuální reality“ bez jakéhokoliv ponětí o tom, co se opravdu děje. Tohle je největší tržní přesilová hra s divadélkem k oblbování v historii. Děje se to, protože finanční systém je terminálním stádiu svého hroucení. S tím nemohu více souhlasit. Ten samý názor se tu projevuje už od samého počátku této webové stránky (před tři a půl rokem). Obdivuhodně chytrá a barvitá fráze pana Sinclaira o „terminálním stádiu hroucení“ dobře vystihuje podstatu. Použil ji ohledně finančních trhů, ale lze ji uplatnit na daleko více.


Terminální stádium hroucení se rovněž vztahuje na vládu a instituce v ní zapouzdřené. Tyto oblasti navíc nakazili i nevládní instituce, zvláště ty, které odvozují svou existenci a úspěch od úzkého vztahu s vládou. K nim patří vzdělávací systém, obranný průmysl, vysoce regulované průmysly jako zdravotnictví a finance a spousta dalších.

Společným jmenovatelem toho všeho je vláda. Ta je ekvivalentem tyfusové Mařky moderních dnů, která nakazí všechny, co s ní přijdou do kontaktu, dvojakostí, nepoctivostí a korupcí. Tohle „hroucení“ teď už šíří nákazu i do samotné morálky a slušnosti společnosti. Institucionální chování společnosti poskytuje morální vodítka (nebo jejich nedostatek). Korupce, klam a zlodějina nejsou ctnosti, ovšem když se praktikují otevřeně, přestanou být neřestmi.

Nemorálnost vyšších institucí oslabuje sociální a morální předivo společnosti. Neslušnost a hulvátství i u nejmenších problémů. Soudce Brandeis komentoval tzv. „stékání“ institucionálního chování dolů, se zaměřením na vládu samotnou:

[quote align="center" color="#999999"]

Tam, kde panuje vláda zákona, je existence samotné vlády ohrožena, pokud ona sama selže při svědomitém dodržování zákona. Naše vláda je mocná, až všemocná učitelka. Ať v dobrém či špatném smyslu, učí svým příkladem všechen lid. Když začne vláda porušovat zákon, podnítí pohrdání právem: nabádá tím každého člověka, aby i on se stal zákonem sám od sebe. Nabádá tím k anarchii.[/quote]

Brandeisovo varování bylo v dostatečném předstihu, aby nás odvrátilo od našeho současného stavu, nepadlo ale na úrodnou půdu. Naopak, naše „všemocná učitelka“ se rozhodla ignorovat etiku a morálku, neboť ona představuje cestu touhy po moci a bohatství.

Albert J. Nock

Vláda čím dál víc nabývá podoby podle Nockova popisu (Albert J. Nock):

[quote align="center" color="#999999"]

Když si vezmeme Stát, ať se nachází kdekoliv, a ponoříme se do jeho historie na kterémkoliv místě, tak nenalezneme způsob, jak odlišit aktivity jeho zakladatelů, administrátorů a prospěchářů od aktivit třídy profesionálních zločinců.[/quote]

Roky svévole, protekcí a otevřených zločinů vytvořily takový náhled na vládní činitele, že jsou považováni za pokleslejší než prodavači ojetých aut. Žádná další skupina nebo instituce není už hodnocena níže. Přežití vlády už nespočívá na funkcionální, morální potřebě. Její pokračující přežití závisí na její schopnosti štědře rozdávat.

Jsou to bohatí a chudí, kteří jsou v současnosti považováni za spojence vlády. Bohatým se dostává laskavostí a úlev, jaké by jim svobodné trhy neumožnily. Chudé podplácí „pochoutkami“, které vláda bere od těch produktivních výměnou za hlasy.

„Terminální hroucení“ je přesným popisem našeho současného stavu. Terminální vykládám jako beznadějný a nenapravitelný. Terminálnost rovněž poukazuje na dočasnost stavu takovou, jaká nemůže trvat moc dlouho. Ta nestabilní rovnováha, která teď existuje, se moc neliší od oka hurikánu. Jakýkoliv pohyb mimo tuhle maličkou chráněnou oblast vyvolá zkázu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com