Misesova odpověď budoucím konspirátorům: Budete poraženi… Před více než půl stoletím Ludwig von Mises učinil kritické zjištění. Kapitalistický sociální řád je totiž ekonomickou demokracií v nejpřísnějším smyslu toho slova. V závěrečné analýze všechna rozhodnutí závisí na vůli lidí jako spotřebitelů. Tudíž kdykoliv dojde ke konfliktu mezi hlediskem spotřebitelů a postoji, byznys managementu, zajistí tlak trhu, že názor spotřebitelů nakonec zvítězí. – Gary North Specifické odpovědi.


Dominantní sociální téma: Ten Internet je dobrý, ale už slouží vládě.

Analýza volného trhu: Vůdčí ekonom tvrdých peněz moderní éry právě napsal výmluvnou analýzu o tom, proč se to, co nazýváme Internetovou reformací, nevyhnutelně musí dočkat svého dne vítězství.

Nikdy jsme neměli pochybnosti o tom, že Internet bude napodobovat Gutenbergův tisk při drcení přijaté moudrosti věku a při budování něčeho jiného.

Dnešní západní svět je v chaosu. Francie upadla do recese. Anglie je už zase v recesi, Jižní PIGS jsou v plamenech a Brusel zkouší Evropu dohnat k federálnímu systému proti vůli většiny Evropanů.

Fyzické zlato a papírové zlato rozešly v cenách a všichni, kdo tyhle věci sledují, ví, že je to nejspíš záměrné rozběhnutí. Ekonomické tlaky postihují i největší světové impérium, Spojené státy, kde se vláda presidenta Obamy dostala pod náhlý mocný útok.

Ty skandály, při nichž už IRS přiznala, že útočí na organizace konstitucionalistů jako je Tea Party, a federální vláda už přiznala, že špehuje tiskové instituce jako AP, a dále samozřejmě probíhající vyšetřování Benghází o tom, že USA nechaly své vyslance usmrtit za ošemetných okolností, to všechno Obamovu administrativu vyhodilo z kurzu.

Ať Obama doufal v cokoliv, v tomto druhém funkčním období bude nejspíš trpět touto trojicí skandálů. Bude mít štěstí, když ho neodvolají v impeachmentu.

BRICs – a zvláště Čína – zachraňují světovou ekonomiku, ale Čína už trpí inflací a stagnující poptávkovou křivkou po spotřebních cetkách, které v takových obrovských množstvích vyrábí. Podobně jako Japonsko před ní, trpí i Čína kocovinou po velkém opojení z nadekretovaných peněz.

Nikdy v historii lidstva nevyužívala civilizace superpeněz z centrálních bank s takových ohromným dopadem při vybudování všeho, co obnáší moderní civilizace během asi třech desetiletí. Samozřejmě, že užaslým pozorovatelům ušlo, nakolik z takhle vybudovaného bylo pod mandátem vlády a naplánováno vládou.

Nejméně část z toho má stejnou hodnotu, jako ta prázdná města, která Čína nadále staví. Jakákoliv civilizace, která založí svůj růst na monopolních peněžních tiskárnách, je založena na chatrných, klouzajících základech. Japonsko už to objevilo, avšak jeho současná vláda se rozhodla, že léčbou monopolního tisku peněz je ještě více tisku.

V tom všem jsme neokázale alespoň desetiletí právě na tohle tak či onak poukazovali a je to, to samé, na co poukázal i Gary North: K revoluci dochází ve spotřebitelské třídě, v té sužované a odrané střední třídě světa.

Ta už opravdu využívá Internet, aby se vzdělala o světě a svém úhrnném postavení v něm. Skutečností je, že přívrženců Misesova hlediska, které přednáší North, neustále přibývá, a to z velké části díky Lew Rockwellovi atd. i jeho přidruženým filiálkám.

Ale v celkovém smyslu Internetová reformace nedůvěřuje žádnému jednotlivému názoru či straně. Je to součástí toho, co jsme v minulosti nazývali kolektivním myšlením ve stylu včelstva. Je to poháněno tím samým záhadným kulturním procesem dávání a braní, který vytváří módu a šíří nové myšlenky po celém světě.

Gary North to vysvětluje přes ekonomii. Zde je z něj více:

[quote align="center" color="#999999"]

Podobně jako Misesův žák Murray Rothbard i já studuji konspirace. Ty mají všechny společného tohle: usilují o přitlačení od státu. Oni instinktivně vědí, že Mises má pravdu, že oni jsou sluhové zákazníků a řádu svobodného trhu. A tak usilují o zmanipulování trhu pomocí státu.

Jakmile člověk upadne do spárů Misesových zjištění, začnou ty konspirace vypadat méně zlověstně. Stát je slabý věchýtek v porovnání s dlouhodobým účinkem svobody. Svobodný trh prosperuje za svobody. Ten rozšíří svou kontrolu na produkcí a distribucí.

To mě vede k tématu, které je po ruce.

Alex Jones a Paul Watson napsali skutečně zajímavou zprávu o generálním řediteli Googlu Ericu Schmidtovi. Ten je velkým příznivcem Obamy. Říkají o něm, že je za novou organizací Zeitgeist. A to je doplněk k organizaci Bilderberg. Může to být i o absorbování Bilderbergu.

Téměř půl století mě fascinovalo pozorovat pokusy různých konspiračních skupin ovlivnit záležitosti lidí. Tohle bylo cílem mocenských handlířů po celou dobu, co máme záznamy o historii lidských společností. Tyhle štvanice za mocí využívající speciálních znalostí a vlivů za scénou se táhnou až k příběhu v Zahradě Eden. Lidé vždy zkouší najít zkratky k moci. Chtějí mít informace z vnitřku. Chtějí být mocnostmi za trůnem, přinejmenším v těch případech, při nichž nejsou přesvědčeni, že sedí na trůně.

Jedním ze základních témat spisovatelů, kteří se specializují na historiografii konspirací, je to, že lidé na trůnech nejsou skutečným zdrojem své vlastní moci. Tohle je těžké prosazovat, když pojednáváte o někom jako Josef Stalin nebo Adolf Hitler. Když se střetnete se skutečným megalomaniakem na trůně, a ten osobně každému říká, co má dělat pod hrozbou smrti, je těžké tvrdit, že za trůnem existují nějaké mocnosti. Tito vládci vypadají, že mají něco na způsob zabudovaného čenichu, který jim umožňuje vyčenichat lidi, kteří si myslí, že jsou mocnostmi za trůnem, a tito lidé mají sklon mizet.

Nicméně, když dojde na prosazení moci, každý člověk na trůně závisí na informacích. Čím k lepším informacím má přístup, čím účinněji může uplatňovat moc. Je tu ale ta potíž, že lidé nechtějí říkat mocnému muži na trůně, že to, co říkali před tím, byla snůška lží, nebo hůře naprosté nesmysly. Tohle by vás mohlo zabít. Takže kvalita informací, které proudí nahoru k člověku na trůně, je vždy podezřelá. A tak člověk na trůně zkouší mít vícečetné kanály informací. Ale čím více kanálů informací má, tím více ho to uvádí do zmatku.

Tok přesných informací je kriticky důležitým zdrojem. Člověk bez přesných informací letí naslepo. Myslím, že právě tohle více než cokoliv jiného strhlo v roce 1991 Sovětský svaz. Čím složitější se společnost stává, tím těžší je získat přístup ke spolehlivým informacím.

… Internet byl výtvorem DARPA. A DARPA je vojenská výzkumná organizace. Důvod, proč na ho konci 60. let vynalezli, spočíval v hrozbě jaderné války. Vojáci chtěli komunikační systém, který by přežil mnohačetné jaderné útoky. Musel být decentralizovaný. A tak vyvinuli Internet, aby zajistili decentralizovaný komunikační systém. Ale to, do čeho tento projekt přerostl, je daleko za vším, co si kdokoliv mohl koncem 60. let představit. Tento projekt restrukturalizoval celý svět…

To samé platí i o bystrých chlapících, kteří si myslí, že tenhle masivní decentralizovaný tok informací může skupinka techniků na vrcholu tohoto systému kontrolovat. Neexistuje žádný vrcholek tohoto systému. V tom je celý ten smysl. Proto byl Internet vynalezen. Byl specificky zkonstruován tak, aby tam nebyl žádný vrchol systému. Z tohoto hlediska je tohle jasně tím nejdůvtipnějším technologickým vynálezem všech dob. Byl centrálně naplánován, aby byl totálně decentralizovaný.

… Jsme zpět u dilematu, které před staletími přednesl skotský filosof jménem Adam Ferguson. Ten o společnosti diskutoval jako o produktu lidských akcí, nikoliv však lidské konstrukce. Tak jako tak, to není lidská konstrukce. V našich dnech byl vrcholným exponentem tohoto hlediska F. A. Hayek. Hayek objasnil, že decentralizovaná znalost, z níž čerpá svobodný trh, je daleko větší než znalost vlastněná kteroukoliv komisí. Centralizovaná znalost nemůže účinně konkurovat decentralizované znalosti, když lidé, kteří vlastní tuto decentralizovanou znalost, hledají své cesty, jak z ní těžit. Čím intenzivněji z ní svobodný trh těží, tím lepší znalosti jsou k dispozici podnikatelům.

… Máme tu exponenciální růst znalostí. Není to ale prostě jen tím, že tato znalost existuje; jde o to, že tuto znalost lze takto levně sdílet. Lze ji i prodávat. Algoritmy, které používají obchodníci na trhu, se vymykají schopnosti obchodníků, aby mohli formovat ceny. Jsou k predikci cen, ne k formování cen. Nikdo není dost rychlý, aby to rozbil porážkou algoritmů.

… Víme, že systém Federálních rezerv nakonec selže. Proč? Protože systém Federálních rezerv vychází z předpokladů, že relativně malá komise lidí s Ph.D z ekonomie je schopna činit rozhodnutí na základě toků informací poskytovaných spoustou dalších lidí s Ph.D z ekonomie. Pak těmi informacemi, které posbírají vládní agentury, naplní informační kanál a od maličké komise na vršku se očekává, že bude schopna tyto informace analyzovat a pak stanovit monetární politiku, která zformuje obecné směřování ekonomiky.

… Proto ve skutečnosti nevěnuji tak moc pozornosti Bilderbergu, Výboru pro zahraniční záležitosti a Trilaterální komisi. Oni budou nakonec těmi poraženými stejně jako jejich britské ekvivalenty a předchůdci neuspěli v letech 1914-1945. Digitální džin je už venku z lahve. Jeho velký dar lidstvu spočívá v tom, že pořád prodává své služby za pořád nižší ceny. Slouží čím dál více lidem snižováním cen. Nikdo už ho nemůže dostat zpět do lahve. [/quote]

Nesmírně nás potěšil s touto analýzou, která obsahuje tři hlavní body, na nichž jsme založili Daily Bell a naší vizi Internetové reformace. Zaprvé, Internet byl opravdu postaven DARPA, ale jak už jsme často poukazovali, dva Stevové v garáži v podstatě vynalezli osobní počítač, který neočekávaně lidem umožnil získat přístup k Internetu postavenému DARPA. Ten zbytek je už historie a od té doby to dohání vládní týpky k šílenství.

Zadruhé North velice výmluvně poukazuje, že to, k čemu došlo, je v nejhlubším slova smyslu Hayekovské. Ač můžeme mít s Hayekem potíže, není žádných pochyb, že jeho vize spontánního řádu byla zase prokázána, když si člověk dá práci s analýzou vývoje Internetu.

North to nezmínil, ale Internet ve skutečnosti je žijícím příkladem toho nejlepšího vzoru pro lidskou existenci, jíž je jistá forma anarchie – která pouze znamená absenci vůdčí ruky vlády. To, čeho Internet dosáhl, a čeho bude dále dosahovat, je svědectvím o svobodném toku myšlenek a nespoutatelnosti lidského ducha.

Nakonec North předvádí, že ty informace, jimiž tepe srdce Internetu, vposledku vyklouznou i z oněch konspirací a prohnaných plánů těch, kdo by chtěli Internet zapřáhnout ke svým vlastním kontrolním účelům.

Ve skutečnosti právě tohle se dělo v éře Gutenbergova tisku, kdy ti, kteří usilovali o kontrolu nad tiskařským strojem pomocí různých operací pod falešnou vlajkou, včetně snad i Reformace samotné, zjistili, že jejich intriky prostě jen přispěli k té samé tvořivé destrukci, proti níž zkoušeli působit.

Podívejte se kolem. Ať už je ten rostoucí chaos na Západě záměrný nebo není, jejich absence schopnosti rozběhnout světovou válku a současná nemožnost kontroly Internetu jim ten moderní řád eroduje. Globální oteplování, válku proti terorismu, Evropskou unii a půl tuctu dalších základních globalistických memů drtí těžké útoky. Metodologie kontroly byla v 21. století úplně odhalena a už není návratu.

Podívejte se kolem. Ať už je ten rostoucí chaos na Západě záměrný nebo není, jejich absence schopnosti rozběhnout světovou válku a současná nemožnost kontroly Internetu jim ten moderní řád eroduje. Globální oteplování, válku proti terorismu, Evropskou unii a půl tuctu dalších základních globalistických memů drtí těžké útoky. Metodologie kontroly byla v 21. století úplně odhalena a už není návratu.

Závěr: Chceme Dr. Northovi poděkovat za jeho výmluvný článek. Z našeho hlediska je to, co říká, jak logické, tak pravdivé … a ještě více, je to inspirující. Ekonomická logika se vrhá svou plnou vahou na stranu Internetové reformace, a my věříme, že tak jako tak v krátkém výhledu, převrátí rovnováhu. Z dlouhodobého hlediska, bude lidský zápas pokračovat, to je ale příběh až pro jiný den.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com