Nově navržený zákon Evropské komise by učinil ilegálním „pěstování, reprodukci a obchod“ s jakýmikoliv semeny rostlin, která nebyla „otestována, schválena a přijata“ novou EU byrokracií s názvem „Agentura EU pro odrůdy rostlin“. Jmenuje se to Zákon o reproduktivním materiálu rostlin a zkouší to přenést na vládu starost o téměř všechny rostliny a semena. Domácí zahradníci, kteří si vypěstují vlastní rostlinky z neregulovaných semínek, by byli považováni podle tohoto zákona za zločince. Koncept textu tohoto zákona, který byl už několikrát upravován kvůli ohromné nevoli zahradníků, si lze prohlédnout zde.


„Tento zákon by okamžitě skoncoval s profesionálním vývojem odrůd zeleniny pro domácí zahradníky, organické growery a farmáře drobných trhů,“ řekl Ben Gabel, pěstitel zeleniny a ředitel Katalogu skutečných semen. „Domácí zahradníci mají opravdu jiné potřeby – např. pěstují ručně, nikoliv strojně, a nemohou nebo nechtějí používat takových silných chemických postřiků. Neexistuje způsob registrace odrůd vhodných pro domácí použití, protože ty nevyhoví přísným kritériím Agentury pro odrůdy rostlin, kterou zajímá pouze schvalování sort semínek používaných při průmyslovém zemědělství.“

 

 

Téměř všechny rostliny, zeleninová semínka a zahradníci budou nakonec registrováni vládou

Všechny vlády jsou samozřejmě šíleně zamilované do myšlenky, že budou každého a všechno registrovat. Podle Kapitoly IV navrženého EU zákona: Kapitola IV – Registrace odrůd v národních a Unijních registrech Odrůdy, aby byly dostupné na trhu po celé Unii, budou muset být vedeny v národním registru nebo v Unijním registru prostřednictvím přímého uplatnění procedur podle CVPO. Zahradníci budou muset rovněž byrokracii EU za registraci svých semen platit. Z navrženého textu zákona: Kompetentní úřady a CPVO by měly stanovit poplatky za zpracování žádostí, formálních a technických přezkoumání včetně auditů, denominací odrůd a každoroční údržbu odrůd po dobu platnosti registrace. Ač tento zákon mohl být původně zaměřen jen na komerční zahradnictví, stanovuje precedens pro to, aby se dříve či později šlo i po domácích zahradnících a vyžadovala se od nich poslušnost těmto šíleným regulacím.

 

Vládní byrokracie zešílela

„Tohle je šílená byrokracie vymykající se kontrole,“ říká Ben Gabel. „Všechno, co tenhle nový zákon dělá, je to, že úředníkům EU vytváří nový kanál, aby byli placeni za to, že budou celý den hýbat s horou papírů, čímž budou ničit dodávky semínek domácím zahradníků a vměšovat se do práv zemědělců pěstovat si, co chtějí. Je rovněž velice znepokojivé, že si udělili moc regulovat a licencovat jakýkoliv druh rostliny z úplně jakékoliv sorty pro budoucnost – nejen zemědělské plodiny, ale i trávy, mechy, květiny a vůbec úplně všechno – aniž by to museli předkládat zpět Radě, aby o tom hlasovala.“

Abyste nabyli dojmu o stupni šílenství byrokracie, podle níž budou zahradníci a pěstitelé zeleniny podrobeni tomuto zákonu EU, podívejte se na formulace tohoto navrhovaného EU zákona:

Pro registraci v Unijním registru odrůd se stanovují speciální opatření s ohledem na možnost, že by žadatel uplatnil proti rozhodnutí CPVO odvolání. Takováto opatření se nevztahují na registraci v národních registrech odrůd, protože ty podléhají národním administrativním procedurám. Nové povinnosti pro každé národní středisko přezkoumávání odrůd bude auditovat CPVO a budou zavedeny s cílem zajistit kvalitu a harmonizaci procesu registrace odrůd v Unii. Profesionální operátoři přezkoumávacích center budou auditováni a schvalováni národními úřady s touto působností. V případě přímého uplatnění u CPVO bude tento auditovat a schvalovat přezkoumávací centra používaná pro zkoumání odrůd.

Takovéto formulace jsou samozřejmě v jazyce Orwellovského byrokratického new-speaku, a znamenají jen jednu věc:

Všichni zahradníci by se měli připravit na totální vládní šílenství kolem semínek, zeleniny a domácího zahradnictví.

RealSeeds.co.uk varuje před jakýmkoliv pokusem porozumět tomuto zákonu z jeho znění:

Nemůžete si prostě přečíst prvních asi tak 5 stránek, které jsou ‚souhrnem o účelu zákona‘ a myslet si, že víte, o čem ten zákon je. Ten souhrn o účelu zákona NENÍ tím, co se uzákoní. Jsou to ty skutečné Paragrafy, které se stanou zákonem, ten Souhrn nemá právní platnost a jako takový je zamýšlen jen jako pomůcka veřejnosti a zákonodárcům, očekává se od něj, že poskytne informaci o pozadí a uvede navrženou legislativu do kontextu, takže lidé budou vědět, o co jde, a proč.

Problém s takovýmito zákony byl vždy takový, že Souhrny říkají spoustu pěkných vznešených věcí o uchování biodiverzity, zjednodušování legislativy, usnadňování věcí atd. – o věcech, které bychom všichni měli milovat – ale Paragrafy tohoto zákona dělají ve skutečnosti naprostý opak. A Ten souhrn není tím, co se uzákoní.

Např. koncepty Souhrnu 1, 2 a 3 mluvily o usnadňování věcí pro ‚Amatérské‘ odrůdy. Ale celá třída Amatérských zelenin – na níž jsme strávili 5 let práce, aby byla registrována u DEFRA – byla ve skutečnosti úplně zrušena v Paragrafech už hned na začátku. Ač Souhrn a na něm založená tisková prohlášení pořád mluvila o tom, jak to pomůže uchování Amatérských odrůd! Ten souhrn je naprostý podvrh. Nevycházejte z něj ve svých názorech na zákon!

Přijměte tedy toto varování. Každopádně si to sami přečtěte. Musíte ale ignorovat ten Souhrn, jelikož to není ten Zákon, a neodráží to, co je fakt v Zákoně.

Jak byste mohli mít podezření, tohle je „konečné řešení“ od Monsanto, DuPont a dalších korporací dominujích semenům, které už dávno přiznávají, že jejich cílem je úplná dominance nade všemi semeny a pěstovanými plodinami na planetě. Pomocí kriminalizace soukromého pěstování zeleniny – a tudíž změnou zahradníků na kriminálníky – mohou byrokraté EU nakonec předat plnou kontrolu nad dodávkami potravin výhradně mocným korporacím jako Monsanto.

 

Většina semínek z našeho kulturního dědictví bude kriminalizována

Za základě tohoto navrhovaného zákona EU budou všechna semínka zelenin z našeho kulturního dědictví kriminalizována. To znamená, že čin uchování semínek z jedné generace na další – úhelný kámen trvale udržitelného přežití – se stane kriminálním zločinem.

Navíc, jak vysvětluje Gabel, tento zákon „… v podstatě likviduje rozvoj tvorby semínek z domácího zahradnictví po celé EU.“

To je samozřejmě nejzazším cílem veškerých vlád: Kriminalizovat jakýkoliv čin sebe-zabezpečení a obyvatelstvo učinit naprosto závislým na monopolistických korporacích i jen proto, aby přežili. Tohle platí jak v USA, tak v EU. Právě tohle vlády dělají: Uchvacují kontrolu v každé době v jednom sektoru za druhým, rok za rokem, dokud nebudete žít jen jako nic jiného než naprostí otroci pod globalistickým diktátorským režimem.

O této záležitosti se už rozběhla on-line petice a prozatím nasbírala téměř 25 000 podpisů.

NOAH’S ARK a dalších 240 organizací ze 40 evropských zemí už iniciovaly „otevřený dopis“ apelující na bruselské byrokraty, aby tohle šílenství zastavili. Zde je překlad verze jejich petice.

 

Viděl jsem to přicházet

Mimochodem mám v životopise předpověď právě tohoto scénáře. Přečtěte si Kapitolu tři mého fiktivního románu „ Kronika svobody 2026.“ (Lze si to zdarma přečíst on-line.) Ta líčí pašeráky semen žijící v časech, kdy jsou semena kriminalizována a lidé si vydělávají na živobytí jako profesionální pašeráci semínek.

V mé knize jistá žena používá speciálně konstruované prsní implantáty, aby pašovala semínka do „podzemních zahrad“ zcela vzdorujících zákonům sestaveným Monsanto. Ohromné podzemní síti lidových zahradníků a vědců se povede dát dohromady „semínkovou zbraň“, aby zničili GMO a vzali si zpět dodávky potravin od zlovolných korporací.

Zapište si má slova: Semínka se stanou kontrabandem. Každý, kdo si vypěstuje své vlastní jídlo, se stane jejich cílem jako zločinec. Vlády světa konspirující s korporacemi jako Monsanto, nechtějí, aby jakýkoliv jedinec mohl pěstovat své vlastní jídlo.

Tohle je o naprosté nadvládě nad dodávkami potravin a kriminalizaci zahradníků. A tohle to, co velké vlády dělají vždy poté, kdy si centralizují dostatek moci. Všechny vlády ze své podstaty usilují o naprostou kontrolu nad životy všech, a pokud pro vládu nestanovíte hranice a omezení (např. přes Listinu práv a svobod), tak nakonec přestanou brát ohledy na veškeré svobody a volnost, včetně svobody vypěstovat si své vlastní jídlo.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: naturalnews.com