Ruští molekulární biologové našli způsob jak rychle dopravit protinádorové léky do přemnožených rakovinných buněk a zasáhnout je v samotném jádře. Nalezli k tomu vhodný „dopravní prostředek“. Tento prostředek může pomoci při mnoha různých typech rakovin. Vedlejší účinky tohoto léku se přitom blíží k nule. Skupina vědců z akademického Institutu genové biologie v Moskvě pod vedením profesora Alexandra Soboleva vynalezla modulový nanotransportér. Tento transportér je ve své podstatě jedna velká molekula, která je složena z různých modulů, které není těžké vyměnit v závislosti na konkrétním úkolu. To znamená, že může být použit k léčbě různých typů zasažených cílových buněk a může převážet různé druhy léků.


Nyní je v Sobolevově laboratoři sada modulových nanotransportérů, které mohou přenášet léky do zasažených buněk při rakovině hlavy a krku, leukémii, do nádorů nervového systému a močového měchýře.

Jeden z modulů nanotransportéru zjistí typ cílových buněk. Při tom zároveň určí konkrétní úsek, ve kterém bude mít podání léku ten největší efekt. V tomto případě je důležité, že ke zničení přemnožených buněk je třeba jen minimální dávka účinné látky, což významně snižuje vedlejší účinky, které jsou zpravidla lékům na rakovinu vlastní.

„Rozpoznání“ buňky a průnik do ní je možné spojit díky transportním systémům, které existují v každé buňce, včetně rakovinné. Celý problém spočívá ve specifických bílkovinách, receptorech, které jsou schopny z množství molekul, které se k buňce přibližují, poznat tu potřebou, připojit se k ní a poté odeslat do útrob buňky. Jak tyto receptory fungují, již bylo poměrně podrobně prozkoumáno a určitě je možné se na ně spolehnout, tvrdí biologové.

Další bílkoviny uvnitř rakovinné buňky zajišťují přesun nanotransportéru k místu určení – jádru. Tento úder proti jádru nemocné buňky ji velmi rychle zničí.

Ke snadné variaci preparátů, v závislosti na typu cílových buněk, postačí pouze snadná výměna modulů nanotransportéru.

Předklinické zkoušky již prokázaly efektivitu ruského vynálezu. A pokud tato metoda ukáže dobré výsledky i při klinických zkouškách, tak bude moci být používána i v mnoha dalších lékařských oborech. A nepochybně, v diagnostice – k přesunu látek, které jsou třeba k výzkumu buňky.

Zdroj:  czech.ruvr.ru